Welkom

Volgens Bartjens is hét vaktijdschrift voor de praktijk van het reken-wiskunde-onderwijs. De inhoud van de artikelen is een toegankelijke mix van theorie, didactiek en praktijk, bedoeld voor leerkrachten, rekencoördinatoren, pabo-studenten, opleidingsdocenten, onderzoekers, adviseurs, ontwikkelaars en andere professionals die geïnteresseerd zijn in het reken-wiskundeonderwijs.

Draad van Ariadne
Bekijk ze allemaal

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie
Artikelen in de categorie: Redactioneel ×
Redactioneel

Denkend aan rekenen-wiskunde

Het onderwijzen van rekenen-wiskunde vraagt om meer dan een voordoen-nadoen-didactiek waarbij leerlingen moeten imiteren van wat de leraar voordoet. Rekenen-wiskunde die enkel voortkomt uit het volgen van vaste rekenrecepten en het reproduceren van antwoorden waarbij je niet zelf hoeft na te denken, is een eenzijdig...

Redactioneel

Verbinden en verbanden

Het mooie en fijne van het leren van rekenen en wiskunde is dat het nooit om losstaande kennis, vaardigheden en inzichten gaat. Er zijn altijd verbanden te leggen met wat je al weet. Rekenen-wiskunde bestaat uit een groot netwerk van verbindingen. En juist dat netwerk kan je helpen om de ‘taal’ van rekenen en wiskun...

Redactioneel

Focus op vakdidactiek

Redactioneel januari 2024

In deze Volgens Bartjens leggen we de focus op vakdidactiek. 

 

Redactioneel

Nieuwe conceptkerndoelen rekenen en wiskunde

Misschien klinkt het wat verrassend, maar als pabodocent ben ik eigenlijk weinig bezig met kerndoelen. Ik bespreek met mijn studenten allerlei wiskundige activiteiten waarbij we samen nadenken over leerdoelen, mogelijke redeneringen en handelingen van kinderen en hoe dat dan past binnen de leerlijn. Een directe kopp...

Redactioneel

Kijken naar kinderen

Schooljaar 2023-2024 is opgestart, met wellicht een nieuwe klas voor je. Hoe kijk jij naar je (nieuwe) leerlingen? Ben je nieuwsgierig naar wat die leerlingen na hun zomerpauze allemaal in hun mars hebben?

 

Redactioneel

Rekenschap van taal

Dit themanummer gaat over de verbinding tussen rekenen en taal. Het gaat over het idee dat je taal nodig hebt om te kunnen denken, en om daarover met anderen te kunnen praten. Als leerkracht zul je daarom tijdens de rekenles altijd oog moeten hebben voor de talige kant van het vak. In deze Volgens Bartjens kun je le...

Redactioneel

Samen doelgericht het rekenonderwijs verbeteren

Het is lente! De natuur komt weer in beweging na de winter.
In het onderwijs zien we ook dingen tot bloei komen.

Redactioneel

Oefenen

Oefenen hoort bij het leren rekenen.

 

Redactioneel

Rijke rekenproblemen

Rekenen leer je om goed te kunnen functioneren in het leven van alledag. Dat spreekt voor zich, maar toch willen we er in deze Volgens Bartjens weer eens extra aandacht aan besteden.

Redactioneel

Praten over rekenen-wiskunde

Soms ontstaat er tijdens de rekenen-wiskundeles zo’n moment waarbij er een zekere rust over de groep valt. Herken je dat? Zo’n korte periode waarin iedereen stil en geconcentreerd met zijn eigen rekenwerk bezig is. 

 

Redactioneel

Wiskunde en burgerschap

Kun je je ontwikkelen tot een zelfbewuste burger zonder iets te weten van getallen, hoeveelheden en maten? Misschien een beetje, maar makkelijk zal het niet zijn. Je hebt rekenen-wiskunde nodig om de wereld om je heen te begrijpen en je daar een weg in te vinden. In deze Volgens Bartjens richten we ons daarom op de ...

Redactioneel

Rekenen-wiskunde met jonge kinderen

‘Van die letters waar je mee kunt tellen’, hoorde ik mijn zoon van 5 jaar onlangs tegen zijn oma zeggen. Hij bedoelde natuurlijk de cijfers. Wat mij betreft kenmerkend voor de manier waarop jonge kinderen de wereld om zich heen tot zich nemen. 

 

Redactioneel

40 jaar wiskundeplezier

Veertig jaar geleden – ik was nog een sprieterige tiener met paardenstaart – zat ik in de brugklas van het Goese Lyceum en kreeg ik voor het eerst wiskunde. Wat een genoegen was dat!

 

Redactioneel

Rekenen op alle niveaus

‘Veel leerlingen leren niet zo goed rekenen als ze zouden kunnen’, kopt Marleen van der Lubbe naar aanleiding van het verschijnen van het onderzoek Peil.Rekenen-Wiskunde. Als elke leerling op zijn eigen niveau kan leren rekenen: hoe mooi zou dat zijn?

 

 

Redactioneel

Rekenen met het hoofd

Wat leerlingen op de basisschool moeten leren, is meer dan alleen vlot rekenen met getallen. Ze moeten ook leren omgaan met getalsmatige informatie in verschillende situaties, bijvoorbeeld tijdens het doen van boodschappen, het reizen met het openbaar vervoer of het lezen van nieuwsberichten. Onze leerlingen moeten ...

Redactioneel

Volgens het boekje?

We hebben in Nederland prachtige methoden voor de dagelijkse rekenen-wiskundeles. Ze staan boordevol met gevarieerde opgaven, geordend in een doordachte opbouw en voorzien van allerlei nuttige aanwijzingen voor de leerkracht. De methoden zijn van grote waarde bij het volgen en bewaken van het niveau van ons reken-wi...

Redactioneel

Wat we kunnen leren van het TIMSS-onderzoek

Begin februari steeg het waterniveau in de Nederlandse rivieren. Door grote hoeveelheden regen en sneeuw in Duitsland en Zwitserland liepen veel uiterwaarden onder. Iris Verbruggen, onze kersverse eindredacteur, woont vlakbij de Waal. Iedere dag ging ze samen met haar zoontjes even kijken hoe het water steeds hoger ...

Redactioneel

Georganiseerde nieuwsgierigheid

De hoofdredacteur van Volgens Bartjens bespreekt de artikelen in dit nummer.

 

 

Redactioneel

Rekenen in hoeken en circuits

Hoofdredacteur van Volgens Bartjens, Cathe Notten

De hoofdredacteur van Volgens Bartjens bespreekt de artikelen van dit nummer. 

 

 

Redactioneel

Spel in de rekenles

Met een special over spel in de rekenles vieren we dat spel in de meeste scholen niet meer weg te denken is uit het repertoire van veel leerkrachten. Een spel dat goed wordt ingezet laat kinderen doelen bereiken die ze anders misschien minder makkelijk en met minder plezier zullen bereiken.

 

Een drijvende...

Redactioneel

De wiskunde van kleuters

Hoofdredacteur Cathe Notten bespreekt de artikelen uit deze editie van Volgens Bartjens.

Redactioneel

Statistiek voor de basisschool

Hoofdredacteur Cathe Notten bespreekt het thema van deze editie: Statistiek voor de basisschool.

Redactioneel

Van de redactie - De waarde van geld (jrg 38 nr 5, 2019)

Cathe Notten, hoofdredacteur van Volgens Bartjens, vertelt over de inhoud en de thema's van deze editie van het blad.

Redactioneel

Van de redactie (jrg. 38 nr. 3, 2019)

Redactioneel van de hoofdredacteur van Volgens Bartjens, Cathe Notten.

Redactioneel

Redactioneel - Jong geleerd (jrg 38 nr. 1, 2018)

De hoofdredacteur van Volgens Bartjens, Cathe Notten, bespreekt de inhoud van deze editie van het blad.

Redactioneel

Redactioneel - De toekomst (Jrg. 37 nr. 5, 2018)

Hoofdredacteur Cathe Notten geeft een overzicht van alle artikelen in deze Volgens Bartjens.

Redactioneel

Redactioneel - Keuzes, keuzes, keuzes… (Jrg. 37 nr. 4, 2018)

Door hoofdredacteur Cathe Notten.

Redactioneel

Redactioneel - Zelf denken, zelf doen (jrg 37 nr 3, 2018)

Hoofdredacteur Cathe Notten geeft een overzicht van alle artikelen in deze Volgens Bartjens.

Redactioneel

Redactioneel - Doelen, aanbod en reflectie (jrg 37 nr 2, 2017)

Door hoofdredacteur Cathe Notten.

Redactioneel

Redactioneel - Het denkwerk bij de kinderen

Door hoofdredacteur Cathe Notten.

Redactioneel

Redactioneel - De leerkracht centraal

Door hoofdredacteur Cathe Notten.

Redactioneel

Redactioneel - Leren mathematiseren

Door hoofdredacteur Cathe Notten.

Redactioneel

Van de redactie

Redactioneel van de hoofdredacteur van Volgens Bartjens, Cathe Notten

Redactioneel

Redactioneel - Denkend leren rekenen

Door hoofdredacteur Cathe Notten.

Redactioneel

Redactioneel - Soepel doorstromen

Door hoofdredacteur Cathe Notten.

Redactioneel

Redactioneel - Een goed begin

Aan het begin van het nieuwe schooljaar start er ook een nieuwe jaargang van Volgens Bartjens, met een redactioneel van hoofdredacteur Cathe Notten.