Artikelen in de categorie: Redactioneel ×
Redactioneel

Volgens Bartjens: Meten en weten - Cathe Notten.

We meten wat af in het onderwijs. Niet alleen zijn er regelmatig lessen meten in de methode, maar ook leggen we de prestaties van leerlingen langs de meetlat. Zo houden we een vinger aan de pols bij de groei die zij doormaken.

Redactioneel

Volgens Bartjens: Spelen en leren - Cathe Notten

Het is een flinke kluif voor leerkrachten van groep 1 en 2 om alle kinderen op hun eigen niveau en aansluitend bij hun eigen belevingswereld zo veel te leren dat ze na 2 jaar de overstap naar groep 3 kunnen maken. Deze VB is hier daarom aan gewijd.

Redactioneel

Volgens Bartjens: Redactioneel

Deze editie van Volgens Bartjens gaat over de rol van de rekencoördinator. Met achtergrondinformatie, tips en ideeën die niet alleen de rekencoördinator kunnen ondersteunen, maar die ook interessant zijn voor leerkrachten. Door Cathe Notten.

Redactioneel

Volgens Bartjens; differentiëren kun je leren - Cathe Notten

Deze Volgens Bartjens gaat over het hoe en waarom van differentiëren tijdens de rekenles.

Redactioneel

Volgens Bartjens; Eerlijk delen - Cathe Notten

Bij de kleuters snappen kinderen nog heel goed wat "eerlijk delen" betekent. Hoe komt het toch dat deze spontaan opgedane kennis niet kan worden ingezet bij het latere delen bij de rekenles? In deze Volgens Bartjens veel waardevolle artikelen over delen.

Redactioneel

Volgens Bartjens : Op onderzoek - Cathe Notten

Het thema van deze Volgens Bartjens is: onderzoekend leren. Cathe Notten licht toe.

Redactioneel

Volgens Bartjens: Verhoog de opbrengst

In de rubriek Volgens Bartjens vertelt hoordredacteur Cathe Notten over het thema van deze keer: Opbrengstgericht Werken.

Redactioneel

Volgens Bartjens: Kinderen en Geld - Cathe Notten

Hoofdredacteur Cathe Notten beschrijft hoe zeer geld betekenis heeft voor kinderen. Het wordt door methodemakers daarom als didactisch middel gebruikt. Maar hoewel kinderen er veel sommen over maken, betekent dit niet dat ze er ook mee om kunnen gaan...

Redactioneel

Volgens Bartjens: omgaan met verschillen - Cathe Notten.

In hun dagelijkse praktijk hebben leerkrachten in hun groepen te maken met grote verschillen tussen kinderen, waaronder verschillen in kennis en vaardigheden. Dit nummer van Volgens Bartjens heeft daarom als thema "Omgaan met verschillen".

Redactioneel

Volgens Bartjens - Cathe Notten

Hoofdredacteur Cathe Notten verwelkomt de nieuwe, kleurige jas van Volgens Bartjens

Redactioneel

Volgens Bartjens: Zwart op wit - Cathe Notten

Het laatste nummer in zwart-wit... met zoals altijd vol interessante artikelen

Redactioneel

Volgens Bartjens: Over meten en weten - Cathe Notten

Zelf meten en zelf tot inzicht komen in wat maten met elkaar te maken hebben, is en blijft een levenlang belangrijk. Daarom zijn er in dit nummer artikelen vinden met uitgewerkte ideeën voor lessen rond het thema meten.

Redactioneel

Volgens Bartjens: Geschikt voor jongens (en meisjes) - Cathe Notten

Jongens blijken het in het huidige onderwijs veel slechter te doen dan meisjes. Was het onderwijs vroeger nu zo veel beter voor jongens?

Redactioneel

Volgens Bartjens: Over drempels en doorlopende leerlijnen - Cathe Notten

Er blijkt dat een doorgaande leerlijn voor rekenen nog steeds niet vanzelfsprekend voor en de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. Dit themanummer gaat hier over.

Redactioneel

Volgens Bartjens: de meest gestelde vraag - Cathe Notten

Als je kinderen wilt leren rekenen, moet je je afvragen: Hoe denken kinderen?

Redactioneel

Volgens Bartjens: realistische rekenproblemen - Cathe Notten

Het interesseert kinderen over het algemeen niet hoeveel tegels er op paadjes horen en in hoeveel stukken je een taart allemaal zou kunnen verdelen. Toch staan de methodes vol opgaven met taarten en tegels. Zijn de opgaven nou realistisch of niet?

Redactioneel

Volgens Bartjens: rekenen en de populaire cultuur - Cathe Notten

De uitdaging is om het rekenonderwijs zo in te richten dat kinderen het leuk vinden en en ze tegelijkertijd wel alles te leren wat nodig en wenselijk is. Hoe breng je rekenen aan de man in een wereld waar alles "cool" moet zijn?

Redactioneel

Volgens Bartjens: veel kwaliteit - Cathe Notten

Het eerste voorwoord van de nieuwe hoofdredacteur van Volgens Bartjens: Cathe Notten nam het stokje over van Marjolein Kool

Redactioneel

Volgens Bartjens - Marjolein Kool

In haar laatste rubriek als hoofdredacteur van Volgens Bartjens bedankt Marjolein Kool veel mensen die haar in de loop van de tijd geholpen hebben met het tijdschrift.

Redactioneel

Volgens Bartjens: Beeld van een kind - Marjolein Kool

Onlangs is er een inspectierapport uitgekomen over het rekenonderwijs. Hebben leerkrachten zelf eigenlijk wel een idee van het niveau van hun klas? Hoe kunnen ze daar toetsen bij gebruiken?

Redactioneel

Volgens Bartjens: nieuw - Marjolein Kool

De Volgens Bartjens staat deze keer vol nieuwe dingen. En hoofdredacteur Marjolein Kool kondigt aan dat zij ook met wat nieuws gaat beginnen en stopt met Volgens Bartjens.

Redactioneel

Volgens Bartjens: Ballen - Marjolein Kool

In dit nummer komen er veel stagiaires aan het woord, die vertellen over hun (reken)ervaringen tijdens de stage.