Welkom

Volgens Bartjens is hét vaktijdschrift voor de praktijk van het reken-wiskunde-onderwijs. De inhoud van de artikelen is een toegankelijke mix van theorie, didactiek en praktijk, bedoeld voor leerkrachten, rekencoördinatoren, pabo-studenten, opleidingsdocenten, onderzoekers, adviseurs, ontwikkelaars en andere professionals die geïnteresseerd zijn in het reken-wiskundeonderwijs.

Draad van Ariadne
Bekijk ze allemaal

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie
Artikelen in de categorie: Redactioneel ×
Redactioneel

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek (jrg 36 nr. 1 2016)

Hoofdredacteur van Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek Ronald Keijzer vertelt welke twee artikelen deze keer zijn uitgekomen.

Redactioneel

Redactioneel - Spelen om te leren

Op zoek naar artikelen met rekenactiviteiten waarbij de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen wordt gebruikt om ze veel te laten leren? Dan is deze editie van Volgens Bartjens een echte aanrader!

Redactioneel

Redactioneel - Op onderzoek

Hoofdredacteur Cathe Notten bespreekt de artikelen van deze editie van Volgens Bartjens

Redactioneel

Redactioneel - De rekencoördinator

Redactioneel van hoofdredacteur Cathe Notten.

Redactioneel

Redactioneel

Redactioneel over de toekomst van het (reken)onderwijs.

Redactioneel

Volgens Bartjens - Over de drempels van de basisvaardigheden...

Dit themanummer gaat over diverse aspecten ten aanzien van de drempels die bij de basisvaardigheden aan bod kunnen komen. Redactioneel van hoofdredacteur Cathe Notten

Redactioneel

Redactioneel - Voorzitter

Hoofdredacteur Cathe Notten beschrijft alle artikelen die in dit nummer staan.

Redactioneel

Redactioneel - Rekenen in beeld

In beeld brengen staat daarom centraal in dit eerste nummer. Bij diverse artikelen vindt u filmfragmenten op onze website of de link waarmee deze filmpjes te vinden zijn. Andere artikelen zijn uitgebreid van foto’s voorzien.

Redactioneel

Volgens Bartjens Studentendag - Cathe Notten

Een kort verslag van de Volgens Bartjens Studentendag van 2014, met als thema "Sterke rekenaars en begaafde leerlingen".

Redactioneel

Volgens Bartjens - Cathe Notten

Nummer 5 van dit schooljaar heeft geen thema, maar de artikelen hebben wel een verbindende factor: beter worden in wat je doet.

Redactioneel

Volgens Bartjens: Tijd en de methode - Cathe Notten

Redactioneel van hoofdredacteur Cathe Notten

Redactioneel

Volgens Bartjens; Verschil van mening - Cathe Notten.

Hoofdredacteur Cathe Notten houdt een warm pleidooi voor zelf leren denken in de rekenles, zodat je je ook na je basisschooltijd nog weet te redden in het dagelijks leven. In de artikelen in deze Volgens Bartjens wordt hieraan veel aandacht besteed.

Redactioneel

Volgens Bartjens - Van fouten kun je (ook) leren

In dit nummer van Volgens Bartjens staat het leren van je fouten centraal. Hoe kun je met de leerlingen goed evalueren, zodat zij (en misschien ook jij) ervan leren?

Redactioneel

Volgens Bartjens; Zin in rekenen - Cathe Notten.

Hoofdredacteur Cathe Notten bespreekt de artikelen die in deze editie van Volgens Bartjens staan.

Redactioneel

Volgens Bartjens; Rekenen op de Pabo - Cathe Notten

Rekenen op de Pabo ligt al een tijdje onder vuur. In deze Volgens Bartjens vertellen Pabo-leerlingen zelf over de door hen uitgevoerde rekenlessen en -projecten.

Redactioneel

Volgens Bartjens: Meten en weten - Cathe Notten.

We meten wat af in het onderwijs. Niet alleen zijn er regelmatig lessen meten in de methode, maar ook leggen we de prestaties van leerlingen langs de meetlat. Zo houden we een vinger aan de pols bij de groei die zij doormaken.

Redactioneel

Volgens Bartjens: Spelen en leren - Cathe Notten

Het is een flinke kluif voor leerkrachten van groep 1 en 2 om alle kinderen op hun eigen niveau en aansluitend bij hun eigen belevingswereld zo veel te leren dat ze na 2 jaar de overstap naar groep 3 kunnen maken. Deze VB is hier daarom aan gewijd.

Redactioneel

Volgens Bartjens: Redactioneel

Deze editie van Volgens Bartjens gaat over de rol van de rekencoördinator. Met achtergrondinformatie, tips en ideeën die niet alleen de rekencoördinator kunnen ondersteunen, maar die ook interessant zijn voor leerkrachten. Door Cathe Notten.

Redactioneel

Volgens Bartjens; differentiëren kun je leren - Cathe Notten

Deze Volgens Bartjens gaat over het hoe en waarom van differentiëren tijdens de rekenles.

Redactioneel

Volgens Bartjens; Eerlijk delen - Cathe Notten

Bij de kleuters snappen kinderen nog heel goed wat "eerlijk delen" betekent. Hoe komt het toch dat deze spontaan opgedane kennis niet kan worden ingezet bij het latere delen bij de rekenles? In deze Volgens Bartjens veel waardevolle artikelen over delen.

Redactioneel

Volgens Bartjens : Op onderzoek - Cathe Notten

Het thema van deze Volgens Bartjens is: onderzoekend leren. Cathe Notten licht toe.

Redactioneel

Volgens Bartjens: Verhoog de opbrengst

In de rubriek Volgens Bartjens vertelt hoordredacteur Cathe Notten over het thema van deze keer: Opbrengstgericht Werken.

Redactioneel

Volgens Bartjens: Kinderen en Geld - Cathe Notten

Hoofdredacteur Cathe Notten beschrijft hoe zeer geld betekenis heeft voor kinderen. Het wordt door methodemakers daarom als didactisch middel gebruikt. Maar hoewel kinderen er veel sommen over maken, betekent dit niet dat ze er ook mee om kunnen gaan...

Redactioneel

Volgens Bartjens: omgaan met verschillen - Cathe Notten.

In hun dagelijkse praktijk hebben leerkrachten in hun groepen te maken met grote verschillen tussen kinderen, waaronder verschillen in kennis en vaardigheden. Dit nummer van Volgens Bartjens heeft daarom als thema "Omgaan met verschillen".

Redactioneel

Volgens Bartjens - Cathe Notten

Hoofdredacteur Cathe Notten verwelkomt de nieuwe, kleurige jas van Volgens Bartjens

Redactioneel

Volgens Bartjens: Zwart op wit - Cathe Notten

Het laatste nummer in zwart-wit... met zoals altijd vol interessante artikelen

Redactioneel

Volgens Bartjens: Over meten en weten - Cathe Notten

Zelf meten en zelf tot inzicht komen in wat maten met elkaar te maken hebben, is en blijft een levenlang belangrijk. Daarom zijn er in dit nummer artikelen vinden met uitgewerkte ideeën voor lessen rond het thema meten.

Redactioneel

Volgens Bartjens: Geschikt voor jongens (en meisjes) - Cathe Notten

Jongens blijken het in het huidige onderwijs veel slechter te doen dan meisjes. Was het onderwijs vroeger nu zo veel beter voor jongens?

Redactioneel

Volgens Bartjens: Over drempels en doorlopende leerlijnen - Cathe Notten

Er blijkt dat een doorgaande leerlijn voor rekenen nog steeds niet vanzelfsprekend voor en de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. Dit themanummer gaat hier over.

Redactioneel

Volgens Bartjens: de meest gestelde vraag - Cathe Notten

Als je kinderen wilt leren rekenen, moet je je afvragen: Hoe denken kinderen?

Redactioneel

Volgens Bartjens: realistische rekenproblemen - Cathe Notten

Het interesseert kinderen over het algemeen niet hoeveel tegels er op paadjes horen en in hoeveel stukken je een taart allemaal zou kunnen verdelen. Toch staan de methodes vol opgaven met taarten en tegels. Zijn de opgaven nou realistisch of niet?

Redactioneel

Volgens Bartjens: rekenen en de populaire cultuur - Cathe Notten

De uitdaging is om het rekenonderwijs zo in te richten dat kinderen het leuk vinden en en ze tegelijkertijd wel alles te leren wat nodig en wenselijk is. Hoe breng je rekenen aan de man in een wereld waar alles "cool" moet zijn?

Redactioneel

Volgens Bartjens: veel kwaliteit - Cathe Notten

Het eerste voorwoord van de nieuwe hoofdredacteur van Volgens Bartjens: Cathe Notten nam het stokje over van Marjolein Kool

Redactioneel

Volgens Bartjens - Marjolein Kool

In haar laatste rubriek als hoofdredacteur van Volgens Bartjens bedankt Marjolein Kool veel mensen die haar in de loop van de tijd geholpen hebben met het tijdschrift.

Redactioneel

Volgens Bartjens: Beeld van een kind - Marjolein Kool

Onlangs is er een inspectierapport uitgekomen over het rekenonderwijs. Hebben leerkrachten zelf eigenlijk wel een idee van het niveau van hun klas? Hoe kunnen ze daar toetsen bij gebruiken?

Redactioneel

Volgens Bartjens: nieuw - Marjolein Kool

De Volgens Bartjens staat deze keer vol nieuwe dingen. En hoofdredacteur Marjolein Kool kondigt aan dat zij ook met wat nieuws gaat beginnen en stopt met Volgens Bartjens.