Welkom

Volgens Bartjens is hét vaktijdschrift voor de praktijk van het reken-wiskunde-onderwijs. De inhoud van de artikelen is een toegankelijke mix van theorie, didactiek en praktijk, bedoeld voor leerkrachten, rekencoördinatoren, pabo-studenten, opleidingsdocenten, onderzoekers, adviseurs, ontwikkelaars en andere professionals die geïnteresseerd zijn in het reken-wiskundeonderwijs.

Draad van Ariadne
Bekijk ze allemaal

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie

Een heldere kijk op cake - Een rechthoekmodel voor het rekenen met breuken

Niet meer goochelen met regeltjes, maar inzichtelijk rekenen met breuken, dat is een ideaal dat elke leerkracht nastreeft. Michael Koren is op zoek naar een manier om dat doel te bereiken. Een cake als rechthoekmodel levert verbazend goede resultaten.

Maartje en de telduivel - Verhalend ontwerpen en reken-wiskundeonderwijs

Hoe maak je een verhalend ontwerp met het hoofdaccent op rekenen-wiskunde? Groepsleerkracht Lia Oosterwaal brak zich daarover het hoofd tot ze geïnspireerd werd door het boek De Telduivel.

Aan de tafels - Leren door zelf construeren

Wie de vermenigvuldigingsstrategieën kent kan tafelsommen met elkaar in verband brengen, zodat er een netwerk van strategieën ontstaat. Dat is handig, want als je het antwoord op een som vergeten bent, kun je het via je netwerk zo weer boven tafel halen

Weten

Vorige week wisten ze dat nog wel - De grillige groei van wiskundige kennis

Leerprocessen verlopen niet altijd constant en geleidelijk en de opbrengsten zijn ook niet altijd zo zichtbaar en meetbaar. Willem Vermeulen beschrijft het springerige karakter van leerprocessen.

De rekentoer - Een goede samenwerking als fundament voor interactief reken-wiskundeonderwijs

De afstudeeropdracht van de auteur ging over interactief rekenonderwijs in groep 7. Ze won hiermee de Wansinkprijs. In dit artikel een verslag van het project.

Druiven in de kring - Handig tellen

Als Sophie en Lisa druiven gaan uitdelen in de kring, verhoogt de juf de feestvreugde door er een rekenlesje van te maken. Handig springt ze in op de niveauverschillen in haar klas en alle goede ideeën worden eruit geperst.

Wisschriften - Verbredingsstof met een wiskundig karakter

Wiskunde is een leuk vak. Ook kinderen zijn er steeds meer in geïnteresseerd. De Wisschriften van de Stichting Vierkant voor Wiskunde voorzien in een groeiende behoefte.

Interactie en hoofdrekenen - Try-out van een NCRC-module in Schagen

Dick van Kassel en Kees Buys ontwierpen de NCRC-module 'Hoofdrekenen'. In deze module speelt de ontwikkeling van interactievaardigheden een grote rol. In dit artikel een impressie van de try-out van de module.

Taal, tijd en tellen

Een dagboek in groep 1 en 2 met verhaaltjes en tekeningen van dagelijkse gebeurtenissen die de kinderen hebben meegemaakt, blijkt een schitterende bron te zijn voor de ontwikkeling van geletterdheid, gecijferdheid en tijdsbesef.

Rondje om de vijf - Avonturen op de vierkante centimeter

Tik op uw rekenmachine eens een rondje om de vijf en laat u verrassen door de berekeningen die daaruit voort kunnen komen.

Moeilijke woorden hoef je niet te schrappen - Allochtone leerlingen rekenen met de krant

Contextvraagstukken leveren in de rekenles vaak grote problemen op, zeker in een klas vol allochtone leerlingen. Arie Fase experimenteerde met krantenartikeltjes waar leerlingen zelf vragen bij mochten bedenken. En dat had een mooi resultaat!

Een referentiekader voor het rekenonderwijs - TAL-brochure Hele getallen in de bovenbouw basisschool

De eerste publicatie van het TAL-team was het succesvolle boekje over hele getallen in de onderbouw. Inmiddels verscheen ook de 2e TALpublicatie: Tussendoelen annex leerlijnen: Hele getallen bovenbouw basisschool. Dit artikel geeft een overzicht

Met sprongen vooruit - Een boekbespreking

In 2001 promoveerde Julie Menne op haar proefschrift 'Met sprongen vooruit'. De landelijke pers toonde veel belangstelling voor haar productieve oefenprogramma waarmee zwakke rekenaars tijdens de reguliere rekenles hun achterstand kunnen inhalen.

Kleine kinderen worden groot - Een leerzaam tasje

De dochter van Esther van Poppel leert de tafels... op de achterbank van de auto, met behulp van een boodschappentas!

Een heel leuk boek - Gedichten over de exacte vakken

Ed de Moor bespreekt het boek van Marjolein Kool en Drs. P: 'Wis- en natuurlyriek, met chemisch supplement'.

De ontdekking van Columbus - Een meetkundeproject voor de bovenbouw

Columbus ontdekte Amerika in 1492. Ruim 500 jaar later traden leerlingen van groep 8 in zijn voetsporen en deden belangrijke meetkundige ontdekkingen. Een Pabostudente maakte Columbus tot inspiratiebron van haar meetkundeproject.

Reflecteer maar! Een boek over goed reken-wiskundeonderwijs

Deel 26 van de JSW-serie is het boek Reken Maar van Jo Nelissen en Bert van Oers. Volgens deze auteurs bestaat goed reken-wiskundeonderwijs uit zelf ontdekkingen doen, aanpakken uitwisselen en door reflectie op een hoger niveau komen.

Nationale rekendagen - Verslag van een levendige conferentie

De nationale Rekendagen in maart zijn bij uitstek een ontmoetingsplek voor basisschoolleerkrachten en deskundigen op het gebied van reken-wiskundeonderwijs.

Een cadeautje voor de groepen vier en vijf - Greep op rekenproblemen

Het nieuwste boek van Hans ter Heege over het signaleren en verhelpen van rekenproblemen in de middenbouw werd door Vincent Klabbers kritisch onder de loep genomen.

Plattegronden zijn stukken grond zonder heuvels - Meten en meetkunde voor kleuters

Op de katholieke Pabo in Zwolle hebben studenten bij het ontwerpen van een rijke leeromgeving voor kleuters rond meten of meetkunde de wisselwerking tussen zelf leren en kinderen laten leren kunnen ondervinden.

Europese Kangoeroe Wiskundewedstrijd - Een uitdaging voor bollebozen uit groep 7 en 8

Kangoeroe is een internationale wiskundewedstrijd voor middelbare scholieren. Vorig jaar werd er voor het eerst ook een wedstrijd voor de groepen 7 en 8 georganiseerd. Dit was een experiment dat niet zal worden herhaald.

Wat verder ter tafel komt - Leren vermenigvuldigen

Bij het leren van de tafels kunnen contexten en toepassingen een belangrijke rol spelen, maar ook getalsmatige structuren. Door beide mogelijkheden in de klas open te houden kunnen kinderen veel leren, vooral van elkaar.

Kinderen uit Moskou onderzoeken labyrinten - Ontwikkeling van meetkundig inzicht in jonge kinderen

In het meetkunde-onderwijs blijkt het zinvol te zijn om leerlingen in het leerproces de 3 fasen van concreet, schematisch en mentaal te laten doorlopen. Het onderwijs-experiment van de Russische onderzoeker Poddjakov leverde overtuigende resultaten op.

De maat is vol - Meten moet je doen

Bij de schoolbegeleidingsdienst kunt u de leskist 'de maat is vol' lenen. Met deze kist vol opdrachten en activiteiten kunnen uw leerlingen allerlei broodnodige meet-ervaringen opdoen. Silvia van Wagtendonk vertelt er in dit artikel meer over.

De veelzijdigheid van vierhoeken - Kandinsky als inspiratiebron voor de meetkundeles

Wiskunde en beeldende kunst... In het vak meetkunde raken deze twee tegenpolen elkaar. De auteur bespreekt een Duits project over Kandinsky, waarin kinderen kunst bestuderen en tegelijkertijd eigenschappen van meetkundige figuren ontdekken.

Van Knorretje tot Knor - Levend rekenen? Dat kun je leren!

Onderwijskundige Jimke Nicolai beschrijft in een helder stappenplan hoe levend rekenonderwijs tot stand kan komen. Ervaring is niet vereist, enthousiasme wel.

Reken-spel-doe-koffers - Uit de erfenis van Willem Faes

Willem Faes heeft ons een paar intrigerende koffertjes nagelaten. Er zit speels rekenmateriaal in dat enerzijds klaar is voor gebruik, maar dat anderzijds de gebruiker uitdaagt om zelf nieuwe materialen te ontwerpen.

Kleine kinderen worden groot - Vliegvoorwerpen

Het is vakantie. Steyn en Veerle vervelen zich. Maar dat is snel afgelopen als ze in een kast een stapel vouwblaadjes vinden....

Wiskunde op straat - Laminaat

Als je ergens rekenen bij nodig hebt, dan is het wel bij het klussen....

Vroeger - Euclides

Ed de Moor vertelt in zijn rubriek over Euclides

Bouwen in de onderbouw - Een ronde toren met een passend dak

Als jonge kinderen een toren bouwen, bouwen ze ongemerkt ook aan hun meetkundige inzicht. Voorwaarden zijn wel, dat de bouwopdracht uitdagend is, aansluit bij hun ontwikkeling en er een leerkracht in de buurt is die het proces op een hoger niveau helpt

Op zoek naar lengte - Lengtematen ongeveer en precies

Het begrip 'lengte' en het werken met lengtematen is voor veel leerlingen van groep 5 niet eenvoudig. Dat ontdekte Nienke Fortuijn tijdens haar stage op de basisschool Toermalijn in Wormerveer. Ze ontwierp een leerlijn 'lengte' en schreef erover.

Meten met de muis - Studenten ontwerpen een wiskunde-wedstrijd

2 studenten van de KBZ sloten de module 'meten en meetkunde' af. Ze deden dat niet met een traditionele toets, maar in plaats daarvan ontwierpen ze een website voor basisschoolleerlingen.

Groetjes van groep 3 - Meten is weten

Juf Lia van Diem vraagt aan haar groep drie wie nou de grootste is. En dat heeft een hoop meten en rekenen tot gevolg!

De bekende Nederlander in getallen - Marts Smeets

Mart Smeets beweert dat hij helemaal niks met wiskunde heeft, maar dat hij wel gek is op getallen. Cijfers wil hij bezitten. Cijfers zijn in zijn ogen nutteloze, maar interessante hebbedingetjes. In dit interview legt hij uit wat hij daarmee bedoelt.

Weten

De rijkdom van geld - De rol van geld in het reken-wiskundeonderwijs

Met pen kun je nog veel meer doen dan u dacht. Geld als didactisch hulpmiddel kan in het reken-wiskundeonderwijs vele deuren openen. Een pleidooi voor de ontwikkeling van gecijferde waaraan geld een rijke bijdrage kan leveren.