Welkom

Volgens Bartjens is hét vaktijdschrift voor de praktijk van het reken-wiskunde-onderwijs. De inhoud van de artikelen is een toegankelijke mix van theorie, didactiek en praktijk, bedoeld voor leerkrachten, rekencoördinatoren, pabo-studenten, opleidingsdocenten, onderzoekers, adviseurs, ontwikkelaars en andere professionals die geïnteresseerd zijn in het reken-wiskundeonderwijs.

Draad van Ariadne Bekijk ze allemaal

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie

De veelzijdigheid van vierhoeken - Kandinsky als inspiratiebron voor de meetkundeles

Wiskunde en beeldende kunst... In het vak meetkunde raken deze twee tegenpolen elkaar. De auteur bespreekt een Duits project over Kandinsky, waarin kinderen kunst bestuderen en tegelijkertijd eigenschappen van meetkundige figuren ontdekken.

Van Knorretje tot Knor - Levend rekenen? Dat kun je leren!

Onderwijskundige Jimke Nicolai beschrijft in een helder stappenplan hoe levend rekenonderwijs tot stand kan komen. Ervaring is niet vereist, enthousiasme wel.

Reken-spel-doe-koffers - Uit de erfenis van Willem Faes

Willem Faes heeft ons een paar intrigerende koffertjes nagelaten. Er zit speels rekenmateriaal in dat enerzijds klaar is voor gebruik, maar dat anderzijds de gebruiker uitdaagt om zelf nieuwe materialen te ontwerpen.

Kleine kinderen worden groot - Vliegvoorwerpen

Het is vakantie. Steyn en Veerle vervelen zich. Maar dat is snel afgelopen als ze in een kast een stapel vouwblaadjes vinden....

Wiskunde op straat - Laminaat

Als je ergens rekenen bij nodig hebt, dan is het wel bij het klussen....

Vroeger - Euclides

Ed de Moor vertelt in zijn rubriek over Euclides

Bouwen in de onderbouw - Een ronde toren met een passend dak

Als jonge kinderen een toren bouwen, bouwen ze ongemerkt ook aan hun meetkundige inzicht. Voorwaarden zijn wel, dat de bouwopdracht uitdagend is, aansluit bij hun ontwikkeling en er een leerkracht in de buurt is die het proces op een hoger niveau helpt

Op zoek naar lengte - Lengtematen ongeveer en precies

Het begrip 'lengte' en het werken met lengtematen is voor veel leerlingen van groep 5 niet eenvoudig. Dat ontdekte Nienke Fortuijn tijdens haar stage op de basisschool Toermalijn in Wormerveer. Ze ontwierp een leerlijn 'lengte' en schreef erover.

Meten met de muis - Studenten ontwerpen een wiskunde-wedstrijd

2 studenten van de KBZ sloten de module 'meten en meetkunde' af. Ze deden dat niet met een traditionele toets, maar in plaats daarvan ontwierpen ze een website voor basisschoolleerlingen.

Groetjes van groep 3 - Meten is weten

Juf Lia van Diem vraagt aan haar groep drie wie nou de grootste is. En dat heeft een hoop meten en rekenen tot gevolg!

De bekende Nederlander in getallen - Marts Smeets

Mart Smeets beweert dat hij helemaal niks met wiskunde heeft, maar dat hij wel gek is op getallen. Cijfers wil hij bezitten. Cijfers zijn in zijn ogen nutteloze, maar interessante hebbedingetjes. In dit interview legt hij uit wat hij daarmee bedoelt.

Weten

De rijkdom van geld - De rol van geld in het reken-wiskundeonderwijs

Met pen kun je nog veel meer doen dan u dacht. Geld als didactisch hulpmiddel kan in het reken-wiskundeonderwijs vele deuren openen. Een pleidooi voor de ontwikkeling van gecijferde waaraan geld een rijke bijdrage kan leveren.

Kiezen of delen - Waar haalt de groenteman zijn euro's vandaan?

De groenteman van Hans ter Heege kan perfect optellen, maar hoe staat het met zijn verdere rekenkunsten? Gaat dat wel goed als de euro wordt geïntroduceerd?

De euro in het aanvankelijk rekenonderwijs - Geld als denkmodel voor rijgen en splitsen

De komst van de euro brengt veel veranderingen met zich mee in het reken-wiskundeonderwijs. Zal de euro iets gaan veranderen in de didactiek van het aanvankelijk rekenen? De auteurs zetten de leerlijnen voor optellen en aftrekken nog eens op een rijtje

Euro-weetjes - Over DING FLOF BIPS en nog veel meer

Allerlei weetjes die bij de invoering van de euro handig zijn...

Kleine kinderen worden groot - Het succes zit in de schaar

Als tante Lianne een middagje gaat knutselen met Marlieke en Steven, komt daar ongemerkt heel veel rekenen aan te pas

Wiskunde op straat - Cijfers in beeld

In zijn rubriek laat Harrie Sormani zien waarom sport zonder cijfers absolute flauwekul is.

Werk aan de winkel - Kleuters als kleine zelfstandigen

Uitdagende hoeken kunnen in de kleutergroepen gouden leermomenten opleveren. Die gouden leermomenten kun je echter niet afdwingen. Toch kunnen de inrichting van de hoek en inspirerende lesactiviteiten onder leiding van de leerkracht de kansen vergroten.

Vroeger - Didactische munt

Ed de Moor beschrijft sommen over geld in de rekenmethodes van vroeger in zijn rubriek over de tijden van weleer.

Waar haal je het vandaan? Informatie over euro-materialen en -websites

Lesmaterialen, informatiebrochures, oefenprogramma's, plastic muntjes... Er wordt van alles geproduceerd om Nederland en met name het onderwijs voor te bereiden op de komst van de euro. Wat is er allemaal te koop en te krijg op euro-gebied?

Echt HEMA - Interview met een euro-projectleider

Hoe maak je een bedrijf euro-proof? Dat is een enorme puzzel, maar Magreet de Vlaam, projectleider bij de HEMA, voelt zich erdoor uitgedaagd. Ze weet alles af van de aangepaste kassa-lade in de winkel tot de geconverteerde software op het hoofdkantoor.

De euro in de reken-wiskundeles op de basisschool - Een boekbespreking

Veel scholen zullen hun leerlingen op de daadwerkelijke invoering van de euro in januari 2002 willen voorbereiden. Om ze daarbij op weg te helpen schreef Fred Goffree, expert in de reken-wiskundedidactiek, er een boekje over.

Groetjes van groep drie - Grote klasse!

Als uf Lia van Diem vraagt aan haar kersverse groep drie of de kinderen kunnen uitzoeken wie nou de grootste van de klas is zonder dat ze naast elkaar mogen staan, leidt dit tot een mooie rekenles...

De bekende Nederlander in getallen - Nout Wellink

Harrie Sormani bevraagt president van De Nederlandsche Bank Nout Wellink over de getallen die belangrijk zijn in zijn leven.

De laatste gulden

Kijk nog maar eens goed naar de laatste guldens die deze maanden door uw handen zullen gaan. Misschien zit daar wel een gulden bij met een vrolijk zwaaiend leeuwtje. Dat is de 'afscheidsgulden', bedacht door Tim van Melis.

Ik ben een schoolmeester - Interview met Ed de Moor

Rob de Jong interviewt Ed de Moor, de oprichter van NOVRWO, die is begonnen als wiskundeleraar en later is uitgegroeid tot een creatief ontwerper met een enorme ervaring.

Weten

2400, daar hoef je niet eens naar te kijken! Getalgevoel als grondslag voor reken-wiskundige kennis

Kees Buijs schrijft over getallen en getalrelaties. Hij laat zien met hoeveel plezier kinderen onderzoek doen naar getallen. De leerlingen verdelen getallen op grond van eigenschappen in groepen en ontwikkelen zo hun getalgevoel en rekenvaardigheid.

Op zoek naar veelvouden - Een rekenles op de Mickley First School in Engeland

In hoeverre verschilt het Engelse rekenonderwijs van het Nederlandse? Hanneke Jones-Teuben gunt ons een blik in haar Engelse klas en doet ons een lesidee aan de hand waar ook Nederlandse kinderen van groep 3/4 van zullen smullen.

Wiskunde op straat; - Roken of gerookt worden

Harrie Sormani heeft uitgevonden dat wilskracht niet de gedachte factor was om met roken te kunnen stoppen. Hij gebruikt nu het ultieme middel waardoor hij al een hele tijd met gemak rookvrij is: wiskunde!

'k Wis nie da'k zû goed kon rekene! - Remedial teaching voor zwakke rekenaars

Jos van Rooij vertelt over zwakke rekenaars uit groep 6 die met de suikersom en de tribunesom weer op weg geholpen worden. Ze leren handig rekenen, herwinnen hun zelfvertrouwen en vinden het nog leuk ook!

Vroeger - Zeno's zonderlinge som

Ed de Moor vertelt over Zeno van Elea. Zeno bedacht wiskundige breinbrekers zoals de paradox van Zeno over een wedstrijd tussen de hardloper Achilles en een schildpad. Ed de Moor legt uit waarom de redenering van deze paradox niet klopt.

Groep 5 doet het goed - Balans van het rekenonderwijs halverwege de basisschool

Om de 5 jaar vindt onderzoek plaats naar de resultaten van het rekenonderwijs aan het eind en halverwege de basisschool (het PPON-project). Door de uitkomsten over de jaren heen met elkaar te vergelijken, kunnen ontwikkelingen in kaart gebracht worden.

Beroering in de telvijver - Jonge kinderen tellen bewegende voorwerpen

Een verzameling bewegende objecten laat zich minder makkelijk tellen dan een collectie die stil ligt. Jan van den Brink onderzoekt in hoe verre kinderen met behulp van de computer strategieën ontwikkelen voor het tellen van een groep beweeglijke eendjes.

Groetjes van groep drie - Misrekenen of misgooien

Groep 3 leert aftrekken. De juf besluit er een kegelspelletje op het bord aan te verbinden. Dit blijkt voor de kinderen van groep 3 - en hun juf - een stuk lastiger dan gedacht. Dan volgende keer maar met echte kegels.....

De bekende Nederlander in getallen - Jomanda

Rekenen moet iedereen, zelfs als je over bovennatuurlijke gaven beschikt. In onze rubriek ‘De bekende Nederlander in getallen’ vertelt medium Jomanda over het gebruik van rekenen en wiskunde in haar leven.

Proeven in de keuken van Fred Goffree - Pabostudenten experimenteren met een opleidingsmethode

Wie het reken-wiskundeonderwijs vooruit wil helpen kan niet zonder contacten met het veld. Fred Goffree is zich dat bewust en riep bij het schrijven van zijn opleidingsboek de hulp van 5 Pabo-studenten in.