Welkom

Volgens Bartjens is hét vaktijdschrift voor de praktijk van het reken-wiskunde-onderwijs. De inhoud van de artikelen is een toegankelijke mix van theorie, didactiek en praktijk, bedoeld voor leerkrachten, rekencoördinatoren, pabo-studenten, opleidingsdocenten, onderzoekers, adviseurs, ontwikkelaars en andere professionals die geïnteresseerd zijn in het reken-wiskundeonderwijs.

Draad van Ariadne
Bekijk ze allemaal

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie

Groetjes van groep vier - Foldermateriaal

Lia van Diem heeft een rekengesprek over reclamefolders met de kinderen van groep vier....

Kleine kinderen worden groot - Kleine autootjes

Anneke van Gool vertelt over David, die in Noorwegen op vakantie nog niet echt in de gaten heeft wat het begrip perspectief inhoudt....

Vroeger - Een eeuwig wonderkind

Ed de Moor vertelt over Carl Friedrich Gauss (1777 - 1855) , wiskundige en wonderkind.

Wiskunde op straat - Handicap moet blijven

Zelfs bij het zorgen voor de gehandicapte medemens moet je af en toe nog heel wat rekenen, merkt Harrie Sormano

Hoe tel je geiten als je nooit hebt leren tellen? - Verslag van een reis naar Kenia

Tijdens een bezoek aan Kenia belandt Hein van der Straaten toevallig in een basisschool. Daar laat hij de leerlingen zien dat je aan rekenen ook veel plezier kunt beleven. De leerkrachten nodigen Hein onmiddellijk uit om nog eens terug te komen.

Voor een achtergrond - Een blikwisseling kan bijdragen aan meetkundig inzicht

Wie zijn ogen goed de kost geeft, ontdekt allerlei natuurkundige verschijnselen die in eerste instantie verwondering oproepen. Afwisselend kijken naar de voor- of achtergrond waartegen de beweging plaatsvindt, kan een meetkundige verklaring opleveren.

Van breukencirkels tot minipizza's - Als je pizza's verdeelt, moet je echt even proeven

Drie pizza's verdelen met 4 personen. Dat kan op verschillende manieren. De beste ideeën ontstaan als kinderen met elkaar kunnen overleggen en 'echte' pizza's mogen gebruiken. Dan wordt reken-wiskundeonderwijs realistisch, leuk en erg leerzaam.

Weten

Altijd je reken-gereedschap bij de hand - Leerlingen ontwikkelen hun eigen reken-wiskundige modellen

Als leerlingen de werking van een model niet doorzien, kan dat model geen steun bieden in de reken-wiskundeles. Modellen die leerlingen zelf bedenken en in klassengesprekken ontwikkelen worden vaak wel begrepen en kunnen dus hulp bieden bij de opgaven.

Weten

Betekenisvol rekenen - Op zoek naar de wiskunde in een contextopgave

Hoe los je een contextopgave op? De eerste stap bestaat uit het maken van een wiskundige vertaling, een wiskundige interpretatie van de context. Klassengesprekken over hoe je dat kunt doen zijn van groot belang.

Weten

We doen even alsof dit een klas is - Promotie-onderzoek over het visualiseren van wiskunde

In 2002 promoveerde Ivanka van Dijk op haar onderzoek naar het visualiseren van wiskunde. Zij vroeg zich af of het mogelijk zou zijn om leerlingen hun eigen denkmodellen te laten tekenen in plaats van deze kant-en-klaar aan te reiken.

Johnny zit stil voor zich uit te kijken - De affectieve context van het rekenen

Wat gaat er schuil achter de onbevangen, beteuterde, blije of gespannen gezichten die de leraar elke dag weer aankijken tijdens de les? De auteur voert de lezer door het krachtenveld van emoties dat dagelijks heerst in de klas en doet suggesties.

Digitale avonturen - Rekenspellen voor thuis bij Pluspunt en de Wereld in Getallen

Thuis spelletjes doen op de computer en ondertussen de rekenstof van school oefenen en herhalen. Dat klinkt veel ouders en leerkrachten als muziek in de oren. Uitgeverij Malmberg brengt veelbelovende CD-roms op de markt. Maken die hun mooie belofte waar?

Klieren met gummen - Kinderen bedenken hun eigen verdeel-opgave

'Computeren' blijft populair bij kinderen, op school maar ook thuis. Kinderen zijn zelfs bereid om in hun vrije tijd educatieve sites zoals het rekenweb te bezoeken. Is het mogelijk om kinderen ook op de computer echt aan het denken te zetten?

Ouders op herhaling - Rekenen-wiskunde vroeger en nu

Steeds meer ouders ontdekken dat hun kind heel anders rekenonderwijs krijgt dan zij vroeger gehad hebben. Wat zijn de verschillen en vanwaar deze veranderingen?

Doen

Landjepik, maar dan anders - Een rekenspeelplaats op papier

Een simpele matrix met 81 getallen vormt de basis voor veel spelplezier. En als blijkt dat de spelletjes ook nog het rekeninzicht van de spelers kunnen vergroten, is er sprake van dubbele pret.

De bekende Nederlander in getallen - Martin Gaus

Gesprek met hondentrainer Martin Gaus, waarin hij uitlegt wat hij wel of niet met getallen heeft en welke getallen voor hem belangrijk zijn.

Kleine kinderen worden groot - Puzzelgenot

Jules houdt van puzzelen en hij doet het dan ook regelmatig. Hij puzzelt zo veel dat hij uiteindelijk beter wordt dan zijn moeder....

Vroeger - Voor een el in de cel

In de 18e eeuw had iedere streek of stad zijn eigen maten voor lengte, gewicht en volume. De noodzaak tot standaardisering kwam niet uit het gewone leven voort. Het waren vooral wetenschappers die inzagen dat een uniform maatsysteem onontbeerlijk was.

Wiskunde op straat - De treinkarretjes

De voordelen van het reizen met de trein boven het stil staan met de auto waren te groot om mij door kleine onvolkomenheden van de NS uit het veld te laten slaan. In welke auto komt er immers tijdens de reis een karretje langs met lekker drank en spijs?

Doen

Bah, gaan we rekenen? Op zoek naar speelse lesvormen

Kinderen zijn altijd te porren voor een spelletje. Maar zodra het spelletje is afgelopen en het rekenboek op tafel komt is het uit met de pret. Hoe kun je toch met de methode lesgeven en tegelijkertijd je leerlingen motiveren met speelse activiteiten?

Een uitpuilende rekenkast - Een rijke leeromgeving groeit mee met de leerlingen

Uitdagende en speelse materialen vormen het uitgangspunt van mooie reken-wiskundige activiteiten. Kinderen zijn altijd te porren voor een spelletje. Hilde Amse beschrijft hoe ze met weinig financiële middelen een rijke leeromgeving creërde.

Een bijzondere tuin - Leerlingen van groep 6 redeneren met oppervlaktes

Het oppervlaktebegrip moet met behulp van belangrijke ervaringen en goede opdrachten langzaam maar degelijk bij leerlingen groeien. Leerlingen ontdekken op een goede dag dat een vierkante meter helemaal niet altijd vierkant hoeft te zijn.....

Absoluut en relatief, een lastig onderscheid - Procenten in groep 7

Als leerkracht ontmoet je regelmatig kinderen die iets niet begrijpen. Wanneer je met een kind apart bezig bent ga je er meestal direct op in, maar soms, als het om fundamentele zaken gaat, kun je zo'n probleem ook onderwerp maken van een klassengesprek.

Weten

Haal meer uit de CITO-toets - Een goede signalering als eerste stap

Onze leerlingen worden volop getoetst. Maar wat doen we vervolgens met de toetsresultaten? Komen die onder in de kast? Of kan een goed foutenanalyseinstrument een opstap bieden tot verdere hulp?

Weten

Kerndoelen, wat kunnen we ermee? - Status-quo of vernieuwingsimpuls?

Hans ter Heege neemt de huidige kerndoelen, geldend sinds 1998, onder de loep en doet wijzigingsvoorstellen die voor het reken-wiskundeonderwijs een stimulans tot vernieuwing kunnen zijn.

Bouwen aan rekenvaardigheid - Gecijferdheid op de lerarenopleiding

Goed oefenmateriaal vormt een belangrijke voorwaarde om studenten aan hun gecijferdheid te laten werken. Maar nog veel belangrijker zijn gesprekken over vraagstukken, over oplossingsmanieren, over het inzetten van kennis van de werkelijkheid.

Doen

Speel eens een spelletje! - Ouderbetrokkenheid bij rekenen in groep 4

Een rekenspelletjesproject in groep 4 leverde verrassende resultaten op: de kinderen kregen meer plezier in rekenen en de ouders volgden de ontwikkelingen van hun kind op de voet. Dit succes vraagt om een vervolg.

Wiskunde op de speelweide - Veelbelovende avonturen met thematisch kleuteronderwijs

Kleuters leren het meest als ze samen mogen leren en als ze gemotiveerd worden door mooie platen, leuke verhalen, goede spullen en uitdagende problemen. De studentes Aukje en Madelein stopten het allemaal in de leskist 'Speelweide'.

De bekende Nederlander in getallen - Co Stompé

Als je later darter wilt worden moet je goed opletten in de rekenles. Co Stompé, de Nederlandse topspeler, legt uit hoe onmisbaar handig rekenen is bij het professionele pijltjes gooien.

Groetjes van groep vier - Kwaliteit of kwantiteit?

Juf deelt rekendozen uit. De opdracht luidt: Hoeveel blokjes zitten er in jullie doos? Kun je daar snel achter komen? Die opdracht blijkt lastiger dan gedacht. Maar na heel goed nadenken lukt het....

Kleine kinderen worden groot - Vakantieboodschappen

Vonne van vier doet op vakantie alleen boodschappen. En dat is extra knap, want in de winkel spreken ze geen Nederlands....

Vroeger - Mooie maten

Ed de Moor vertelt in zijn historische rubriek over Leonardo Da Vinci en zijn 'Homo quadratus'.

Wiskunde op straat - Van dak tot drenkeling

Over het algemeen zijn mensen meer op zoek naar beleggingsadviezen en expertkennis op klusgebied, dan dat ze advies in reken-technische problemen wensen. Maar deze week was het raak en kon ik mijn vak maar liefst 2 keer in stelling brengen...

Handig rekenen - Eerst denken dan doen

De leerkracht van groep 7 herkent in zijn leerlingen het gedrag dat hij zelf vroeger ook vertoonde tijdens de wiskundeles: Niet nadenken, maar direct beginnen met rekenen. In dit artikel vertelt hij er over.

Driehoekje plus driehoekje is vierkantje - Een realistische meetkundeles op de Montessorischool

Realistisch rekenen op een Montessorischool, hoe gaat dat in zijn werk? Elaine Toes bracht een bezoekje aan de onderbouw van de Montessorischool in Nunspeet en was ooggetuige van een interessante meetkundeles.

Hoofdrekenen in de hoogste leerjaren - Spelenderwijs verder

Hoofdrekenen en schattend rekenen moeten leerlingen ook inzetten bij breken, kommagetallen, verhoudingen en procenten. Als het leren van dat hoofdrekenen ook nog op een speelse manier gebeurt dan is iedereen enthousiast.