Welkom

Volgens Bartjens is hét vaktijdschrift voor de praktijk van het reken-wiskunde-onderwijs. De inhoud van de artikelen is een toegankelijke mix van theorie, didactiek en praktijk, bedoeld voor leerkrachten, rekencoördinatoren, pabo-studenten, opleidingsdocenten, onderzoekers, adviseurs, ontwikkelaars en andere professionals die geïnteresseerd zijn in het reken-wiskundeonderwijs.

Draad van Ariadne
Bekijk ze allemaal

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie

Een eigen huis - Leerlingen ontwerpen bouwplaten

Een bouwplaat in elkaar zetten vereist al heel wat inzicht, maar de opdracht ' ontwerp je eigen bouwplaat' doet nog een veel groter beroep op meetkundige vaardigheden als observeren, analyseren en mentaal handelen.

Een nieuwe impuls voor meetkunde op de basisschool - TAL-boek brengt lijn in het meetkundeonderwijs

In 2004 verscheen het 3e TAL-boek. Dit deel omvat de leerlijn 'Meten en Meetkunde' voor de onderbouw van de basisschool. De Marja van den Heuvel-Panhuizen, projectleider van TAL, geeft een voorbeschouwing over deze leerlijn.

't Is feest! - Kinderen ontdekken kenmerken van een kegel

In dit artikel wordt verslag gedaan van een les in groep 3 over het construeren en onderzoeken van punthoeden van papier. Met de keuze voor het onderwerp punthoeden komt de kegel als meetkundige figuur vanzelf in het middelpunt van de aandacht te staan...

De structuur van het Tangram - Zeven stukjes onder de loep genomen

Tangram kennen we vooral als de puzzel bestaande uit 7 stukjes waarmee allerlei figuren gelegd kunnen worden. Maar met het Tangram kunnen leerlingen ook allerlei meetkundige ontdekkingen doen over de vorm en de oppervlakte van de zeven stukjes

Kapla en Papla - Bouwen met plankjes: kunst en kunde

Een doos vol identieke plankjes en een handvol uitdagende opdrachten maken van de klas een bouwput waar creativiteit en technisch inzicht met elkaar om voorrang strijden.

De bekende Nederlander in getallen - Pieter Verhoeff

Cineast Pieter Verhoeff heeft veel documentaires gemaakt voor de televisie, maar hij verwierf vooral bekendheid met zijn speelfilms 'Van geluk gesproken', 'De Dream' en 'Nynke'. Een verslag van de rekenervaringen van een alfa met bewondering voor beta's

Groetjes van groep vier - Rekenles of taalles?

Wat is groter, het reken- of het taalboek? En wat is zwaarder? De kinderen van groep vier gaan druk aan de slag met meten...

Kleine kinderen worden groot - Vergeet je mijn cent niet?

Paula krijgt een keer in de week zakgeld en krijgt te maken met een probleem dat iedereen heeft met geld op zak: Waar geef ik het het best aan uit?

Vroeger - De liniaal

De kortste verbinding tussen 2 punten is een lijn. Maar... wat is een lijn eigenlijk? En is de kortste verbinding niet afhankelijk van waar je je bevindt? Over lijnen, en de geschiedenis van de liniaal.

Wiskunde op straat - Doe meer met ongeveer

Jurrien Biessen, dé revelatie van 2003 in managementkringen, hanteert de kreet 'Doe meer met ongeveer'. De gebruikelijke meer precieze benadering 'Meten is weten' heeft hiermee afgedaan... Ook het rekenen-onderwijs zou met deze kreet verbeteren....

Een hoedje van papier - Kleuters bezorgen de Sint een meetkundige verrassing

Als de Sint op bezoek komt gaan de kleuters een hoedje van papier voor hem vouwen. Daarbij doen ze allerlei meetkundige ervaringen op. De Sint is erg gelukkig met dit cadeau en weet op zijn beurt de kleuters meetkundig te verrassen.

Grafieken, tabellen en diagrammen - Brug tussen basisschool en voortgezet onderwijs

De auteur was wiskundedocent en gaf reken-wiskundeles in groep 8. Dit sloot mooi aan bij haar opvatting dat docenten in het voortgezet onderwijs goed op de hoogte moeten zijn van hetgeen er in het basisonderwijs gebeurt en omgekeerd.

Kapitein Kwark, of 'Hoe bepaal ik mijn koers'? Spelletjes van het RekenWeb

Op het RekenWeb is maandelijks een nieuw probleem van de maand te vinden. Kinderen kunnen er tijdens de rekenles aan werken, maar doen dat ook vaak vrijwillig thuis in hun eigen tijd.

In elke klas zit er minstens één - Kinderen met dyscalculie, deel 1

Dyscalculie. Wat is het? Hoe herken je het? Deze vragen zijn niet gemakkelijk te beantwoorden. Dat betekent niet dat we achteloos aan het probleem voorbij gaan. Annemie Desoete hoopt u enig houvast te geven bij het signaleren van dyscalculie in uw klas.

Echte spullen verlagen rekendrempels - Rekenonderwijs aan analfabete migrantenvrouwen in Antwerpen

Tijdens het geven van rekencursussen aan Marokkaanse vrouwen ontdekte de auteur dat het belangrijk is om ook grote getallen met behulp van concrete materialen voor te stellen.

Wat ouders willen weten - De ouderpagina van het RekenWeb

Op het RekenWeb kunnen leerlingen en leerkrachten terecht. Sinds 2003 is er ook speciaal voor ouders een ouderpagina ingericht. Wie meer wil weten over het reken-wiskundeonderwijs dat zijn of haar kind op school krijgt aangeboden is hier op de goede plek.

Hoe dik is een Hamburger? - Een rijke leeromgeving voor rekenen - wiskunde

Een rijke leeromgeving kan leerlingen enthousiast en betrokken maken. Wat maak je los als je kinderen een schaalmodel van hun favoriete hamburgerrestaurant laat bouwen? En hoe zorg je ervoor dat leerlingen daadwerkelijk iets leren?

Reactie op 'Een nieuwe rekenmachine op de basisschool' - Hoe ideaal is de alpha 15?

In het artikel 'Een nieuwe rekenmachine voor de basisschool' worden de kenmerken van de ideale rekenmachine omschreven en is gemaakt naar aanleiding van een aanbevelingsrapport. De auteur gebruikte dit rapport om de Alpha 15 te ontwikkelen.

Het krijtmonster - Standaard oefenrijtjes worden uitdagende problemen

Hoe mooi, rijk of gevarieerd uw rekenles ook is, er breekt altijd een moment aan waarop de leerlingen rijtjes sommen moeten maken. De auteur laat u kennismaken met het krijtmonster, een didactische vondst voor productieve oefenlessen op ieder niveau.

www.rekenhoek.nl - Ideeën voor mooie reken-wiskundelessen

Zelf je eigen reken-wiskundeonderwijs maken, dat is een uitdaging die veel creativiteit en vakkennis vereist. De website www.rekenhoek.nl bevat een databank met lesideeën waar leraren via trefwoorden naar hartelust in kunnen zoeken en uit kunnen putten.

De bekende Nederlander in getallen - Edmond Öfner, bergbeklimmer

Als 3e Nederlander bereikte hij de top van de Mount Everest. Hij was deelnemer aan zware expedities naar de noord- en zuidpool en trok dwars door de Australische woestijn. Hij legt uit hoe een juiste berekening het verschil bepaalt tussen leven en dood.

Groetjes van groep vier - Inzicht en uitzicht

Hoe maak je nou een gebouw van een plattegrond met hokjes met getallen erin? Dat vraagt het nodige denkwerk. De kinderen van groep 4 helpen de bouwmeestersleerling met bouwen....

Vroeger - Een slimme brunette

Opeens herinnerde ik me dat er in mijn verzameling ansichten een exemplaar met een foto van een ouderwetse computer moest zitten, een General Electric buizencomputer uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Jawel, ook de computer heeft al een hele historie...

Wiskunde op straat - Rekenen en tijd

"Tijd is geld, maar dat geldt alleen voor wie werkt. Lekker onnozel op je rug liggen kost weinig, maar zodra je iets doet voor een baas, begint de klok te lopen en de kassa te rinkelen. Artikel over prikklokken en andere aan werken gerelateerde zaken...

Werk aan de winkel - Een schoenenwinkel als reken-wiskundehoek

Schoenen passen en op soort en maat sorteren, voeten opmeten, prijskaartjes maken, met geld omgaan... in de schoenenwinkel kunnen de kleuters allerlei reken-wiskundige ervaringen opdoen. Dat is leerzaam voor henzelf, maar ook voor de leerkracht.....

Weten

Een nieuwe rekenmachine voor de basisschool - Meer venster, minder knoppen

Het gebruik van de rekenmachine blijft een onderwerp van discussie. Er moet aandacht voor zijn, maar wat is een goede manier om dit te doen? De auteurs beschrijven de onmisbare kenmerken van een rekenmachine die geschikt is voor gebruik op de basisschool.

Kleine kinderen worden groot - Ik haat het constructivisme

Schoenen kopen met je twee tienerkinderen valt niet mee, zelfs niet als je een snel-lerende moeder bent. Want wat is nou precies de perfecte schoen?

Weten

Onderwijzen van formele wiskunde in het basisonderwijs - Het proefschrift van Ronald Keijzer

Ronald Keijzer promoveerde op een proefschrift over beukenonderwijs. De resultaten geven de reken-wiskundedidactici weer volop stof tot nadenken en discussiëren.

Elke leerling telt mee - Omgaan met verschillen in de reken-wiskundemethodes

Tijdens de Panamaconferentie van januari 2003 werden methodeschrijvers uitgedaagd om uit te leggen hoe hun methode rekening houdt met de individuele verschillen tussen leerlingen. Hoe bieden ze ze de leerkracht steun bij het differentiëren?

Weten

Maak er geen punt van maar een komma - Reken-wiskundeonderwijs van basisschool naar basisvorming

Hoe kunnen we een brug slaan tussen het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool en dat in het voortgezet onderwijs? Nog steeds dreigen kinderen tussen wal en schip te raken. Kijken in elkaars keuken is 1 belangrijke voorwaarde om de kloof te overbruggen

Bijna-verdwijn-sommen - De inverse relatie tussen aftrekken en optellen

Hoe leer je kinderen dat het soms handig kan zijn om een aftreksom op te lossen via aanvullend optellen? Julie Menne beschrijft een drie-stappen-plan om leerlingen aan het eind van groep 4 de relatie tussen optellen en aftrekken te laten ontdekken

Rondje Rekenliedjes - Zingen in de rekenles

Een cd met zestien rekenliedjes gezongen door Frank Groothof en een daarbij behorende docentenhandleiding met een speelrekenboek zullen leerlingen en leerkrachten van groep 3 inspireren tot muzikaal reken-wiskundeonderwijs

De lengte van een liniaal - Meer dan een meetinstrument

Hoe 'ziet' een kind een liniaal? Welke betekenissen geeft het aan dit meetinstrument? Pas als je dit als leerkracht weet, kun je activiteiten rond het meten van lengte organiseren, want die moet aansluiten bij de mentale 'liniaalbeelden' van de leerlingen

De Superwonderbril - Een liedje om het splitsen te herhalen

Rekenen met een liedje, hoe werkt dat in de praktijk? Leerkracht Jacqueline Odijk ging met haar groep 3 aan de slag met het liedje 'Superwonderbril' uit het pakket Rondje Rekenliedjes

De ouderavond - Rekenen en rekenproblemen

Met welke rekenproblemen worstelen sommige kinderen en wat kun je daar als ouders aan doen? Dit soort vragen zijn vaak op ouderavonden te horen. De auteur is schoolbegeleider en hij beantwoordt vaker dergelijke vragen. In dit artikel vertelt hij er over.

De bekende Nederlander in getallen - Harrie Jekkers

Harrie Jekkers vertelt over zijn leven en de getallen daarbij een rol speelden