Kleine kinderen worden groot - Een leerzaam tasje

De dochter van Esther van Poppel leert de tafels... op de achterbank van de auto, met behulp van een boodschappentas!

Een heel leuk boek - Gedichten over de exacte vakken

Ed de Moor bespreekt het boek van Marjolein Kool en Drs. P: 'Wis- en natuurlyriek, met chemisch supplement'.

De ontdekking van Columbus - Een meetkundeproject voor de bovenbouw

Columbus ontdekte Amerika in 1492. Ruim 500 jaar later traden leerlingen van groep 8 in zijn voetsporen en deden belangrijke meetkundige ontdekkingen. Een Pabostudente maakte Columbus tot inspiratiebron van haar meetkundeproject.

Reflecteer maar! Een boek over goed reken-wiskundeonderwijs

Deel 26 van de JSW-serie is het boek Reken Maar van Jo Nelissen en Bert van Oers. Volgens deze auteurs bestaat goed reken-wiskundeonderwijs uit zelf ontdekkingen doen, aanpakken uitwisselen en door reflectie op een hoger niveau komen.

Nationale rekendagen - Verslag van een levendige conferentie

De nationale Rekendagen in maart zijn bij uitstek een ontmoetingsplek voor basisschoolleerkrachten en deskundigen op het gebied van reken-wiskundeonderwijs.

Een cadeautje voor de groepen vier en vijf - Greep op rekenproblemen

Het nieuwste boek van Hans ter Heege over het signaleren en verhelpen van rekenproblemen in de middenbouw werd door Vincent Klabbers kritisch onder de loep genomen.

Plattegronden zijn stukken grond zonder heuvels - Meten en meetkunde voor kleuters

Op de katholieke Pabo in Zwolle hebben studenten bij het ontwerpen van een rijke leeromgeving voor kleuters rond meten of meetkunde de wisselwerking tussen zelf leren en kinderen laten leren kunnen ondervinden.

Europese Kangoeroe Wiskundewedstrijd - Een uitdaging voor bollebozen uit groep 7 en 8

Kangoeroe is een internationale wiskundewedstrijd voor middelbare scholieren. Vorig jaar werd er voor het eerst ook een wedstrijd voor de groepen 7 en 8 georganiseerd. Dit was een experiment dat niet zal worden herhaald.

Wat verder ter tafel komt - Leren vermenigvuldigen

Bij het leren van de tafels kunnen contexten en toepassingen een belangrijke rol spelen, maar ook getalsmatige structuren. Door beide mogelijkheden in de klas open te houden kunnen kinderen veel leren, vooral van elkaar.

Kinderen uit Moskou onderzoeken labyrinten - Ontwikkeling van meetkundig inzicht in jonge kinderen

In het meetkunde-onderwijs blijkt het zinvol te zijn om leerlingen in het leerproces de 3 fasen van concreet, schematisch en mentaal te laten doorlopen. Het onderwijs-experiment van de Russische onderzoeker Poddjakov leverde overtuigende resultaten op.

De maat is vol - Meten moet je doen

Bij de schoolbegeleidingsdienst kunt u de leskist 'de maat is vol' lenen. Met deze kist vol opdrachten en activiteiten kunnen uw leerlingen allerlei broodnodige meet-ervaringen opdoen. Silvia van Wagtendonk vertelt er in dit artikel meer over.

De veelzijdigheid van vierhoeken - Kandinsky als inspiratiebron voor de meetkundeles

Wiskunde en beeldende kunst... In het vak meetkunde raken deze twee tegenpolen elkaar. De auteur bespreekt een Duits project over Kandinsky, waarin kinderen kunst bestuderen en tegelijkertijd eigenschappen van meetkundige figuren ontdekken.

Van Knorretje tot Knor - Levend rekenen? Dat kun je leren!

Onderwijskundige Jimke Nicolai beschrijft in een helder stappenplan hoe levend rekenonderwijs tot stand kan komen. Ervaring is niet vereist, enthousiasme wel.

Reken-spel-doe-koffers - Uit de erfenis van Willem Faes

Willem Faes heeft ons een paar intrigerende koffertjes nagelaten. Er zit speels rekenmateriaal in dat enerzijds klaar is voor gebruik, maar dat anderzijds de gebruiker uitdaagt om zelf nieuwe materialen te ontwerpen.

Kleine kinderen worden groot - Vliegvoorwerpen

Het is vakantie. Steyn en Veerle vervelen zich. Maar dat is snel afgelopen als ze in een kast een stapel vouwblaadjes vinden....

Wiskunde op straat - Laminaat

Als je ergens rekenen bij nodig hebt, dan is het wel bij het klussen....

Vroeger - Euclides

Ed de Moor vertelt in zijn rubriek over Euclides

Bouwen in de onderbouw - Een ronde toren met een passend dak

Als jonge kinderen een toren bouwen, bouwen ze ongemerkt ook aan hun meetkundige inzicht. Voorwaarden zijn wel, dat de bouwopdracht uitdagend is, aansluit bij hun ontwikkeling en er een leerkracht in de buurt is die het proces op een hoger niveau helpt

Op zoek naar lengte - Lengtematen ongeveer en precies

Het begrip 'lengte' en het werken met lengtematen is voor veel leerlingen van groep 5 niet eenvoudig. Dat ontdekte Nienke Fortuijn tijdens haar stage op de basisschool Toermalijn in Wormerveer. Ze ontwierp een leerlijn 'lengte' en schreef erover.

Meten met de muis - Studenten ontwerpen een wiskunde-wedstrijd

2 studenten van de KBZ sloten de module 'meten en meetkunde' af. Ze deden dat niet met een traditionele toets, maar in plaats daarvan ontwierpen ze een website voor basisschoolleerlingen.

Groetjes van groep 3 - Meten is weten

Juf Lia van Diem vraagt aan haar groep drie wie nou de grootste is. En dat heeft een hoop meten en rekenen tot gevolg!

De bekende Nederlander in getallen - Marts Smeets

Mart Smeets beweert dat hij helemaal niks met wiskunde heeft, maar dat hij wel gek is op getallen. Cijfers wil hij bezitten. Cijfers zijn in zijn ogen nutteloze, maar interessante hebbedingetjes. In dit interview legt hij uit wat hij daarmee bedoelt.

Weten

De rijkdom van geld - De rol van geld in het reken-wiskundeonderwijs

Met pen kun je nog veel meer doen dan u dacht. Geld als didactisch hulpmiddel kan in het reken-wiskundeonderwijs vele deuren openen. Een pleidooi voor de ontwikkeling van gecijferde waaraan geld een rijke bijdrage kan leveren.

Kiezen of delen - Waar haalt de groenteman zijn euro's vandaan?

De groenteman van Hans ter Heege kan perfect optellen, maar hoe staat het met zijn verdere rekenkunsten? Gaat dat wel goed als de euro wordt geïntroduceerd?

De euro in het aanvankelijk rekenonderwijs - Geld als denkmodel voor rijgen en splitsen

De komst van de euro brengt veel veranderingen met zich mee in het reken-wiskundeonderwijs. Zal de euro iets gaan veranderen in de didactiek van het aanvankelijk rekenen? De auteurs zetten de leerlijnen voor optellen en aftrekken nog eens op een rijtje

Euro-weetjes - Over DING FLOF BIPS en nog veel meer

Allerlei weetjes die bij de invoering van de euro handig zijn...

Kleine kinderen worden groot - Het succes zit in de schaar

Als tante Lianne een middagje gaat knutselen met Marlieke en Steven, komt daar ongemerkt heel veel rekenen aan te pas

Wiskunde op straat - Cijfers in beeld

In zijn rubriek laat Harrie Sormani zien waarom sport zonder cijfers absolute flauwekul is.

Werk aan de winkel - Kleuters als kleine zelfstandigen

Uitdagende hoeken kunnen in de kleutergroepen gouden leermomenten opleveren. Die gouden leermomenten kun je echter niet afdwingen. Toch kunnen de inrichting van de hoek en inspirerende lesactiviteiten onder leiding van de leerkracht de kansen vergroten.

Vroeger - Didactische munt

Ed de Moor beschrijft sommen over geld in de rekenmethodes van vroeger in zijn rubriek over de tijden van weleer.

Waar haal je het vandaan? Informatie over euro-materialen en -websites

Lesmaterialen, informatiebrochures, oefenprogramma's, plastic muntjes... Er wordt van alles geproduceerd om Nederland en met name het onderwijs voor te bereiden op de komst van de euro. Wat is er allemaal te koop en te krijg op euro-gebied?

Echt HEMA - Interview met een euro-projectleider

Hoe maak je een bedrijf euro-proof? Dat is een enorme puzzel, maar Magreet de Vlaam, projectleider bij de HEMA, voelt zich erdoor uitgedaagd. Ze weet alles af van de aangepaste kassa-lade in de winkel tot de geconverteerde software op het hoofdkantoor.

De euro in de reken-wiskundeles op de basisschool - Een boekbespreking

Veel scholen zullen hun leerlingen op de daadwerkelijke invoering van de euro in januari 2002 willen voorbereiden. Om ze daarbij op weg te helpen schreef Fred Goffree, expert in de reken-wiskundedidactiek, er een boekje over.

Groetjes van groep drie - Grote klasse!

Als uf Lia van Diem vraagt aan haar kersverse groep drie of de kinderen kunnen uitzoeken wie nou de grootste van de klas is zonder dat ze naast elkaar mogen staan, leidt dit tot een mooie rekenles...

De bekende Nederlander in getallen - Nout Wellink

Harrie Sormani bevraagt president van De Nederlandsche Bank Nout Wellink over de getallen die belangrijk zijn in zijn leven.

De laatste gulden

Kijk nog maar eens goed naar de laatste guldens die deze maanden door uw handen zullen gaan. Misschien zit daar wel een gulden bij met een vrolijk zwaaiend leeuwtje. Dat is de 'afscheidsgulden', bedacht door Tim van Melis.