Welkom

Volgens Bartjens is hét vaktijdschrift voor de praktijk van het reken-wiskunde-onderwijs. De inhoud van de artikelen is een toegankelijke mix van theorie, didactiek en praktijk, bedoeld voor leerkrachten, rekencoördinatoren, pabo-studenten, opleidingsdocenten, onderzoekers, adviseurs, ontwikkelaars en andere professionals die geïnteresseerd zijn in het reken-wiskundeonderwijs.

Draad van Ariadne Bekijk ze allemaal

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie

Werk aan de winkel - Een schoenenwinkel als reken-wiskundehoek

Schoenen passen en op soort en maat sorteren, voeten opmeten, prijskaartjes maken, met geld omgaan... in de schoenenwinkel kunnen de kleuters allerlei reken-wiskundige ervaringen opdoen. Dat is leerzaam voor henzelf, maar ook voor de leerkracht.....

Weten

Een nieuwe rekenmachine voor de basisschool - Meer venster, minder knoppen

Het gebruik van de rekenmachine blijft een onderwerp van discussie. Er moet aandacht voor zijn, maar wat is een goede manier om dit te doen? De auteurs beschrijven de onmisbare kenmerken van een rekenmachine die geschikt is voor gebruik op de basisschool.

Kleine kinderen worden groot - Ik haat het constructivisme

Schoenen kopen met je twee tienerkinderen valt niet mee, zelfs niet als je een snel-lerende moeder bent. Want wat is nou precies de perfecte schoen?

Weten

Onderwijzen van formele wiskunde in het basisonderwijs - Het proefschrift van Ronald Keijzer

Ronald Keijzer promoveerde op een proefschrift over beukenonderwijs. De resultaten geven de reken-wiskundedidactici weer volop stof tot nadenken en discussiëren.

Elke leerling telt mee - Omgaan met verschillen in de reken-wiskundemethodes

Tijdens de Panamaconferentie van januari 2003 werden methodeschrijvers uitgedaagd om uit te leggen hoe hun methode rekening houdt met de individuele verschillen tussen leerlingen. Hoe bieden ze ze de leerkracht steun bij het differentiëren?

Weten

Maak er geen punt van maar een komma - Reken-wiskundeonderwijs van basisschool naar basisvorming

Hoe kunnen we een brug slaan tussen het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool en dat in het voortgezet onderwijs? Nog steeds dreigen kinderen tussen wal en schip te raken. Kijken in elkaars keuken is 1 belangrijke voorwaarde om de kloof te overbruggen

Bijna-verdwijn-sommen - De inverse relatie tussen aftrekken en optellen

Hoe leer je kinderen dat het soms handig kan zijn om een aftreksom op te lossen via aanvullend optellen? Julie Menne beschrijft een drie-stappen-plan om leerlingen aan het eind van groep 4 de relatie tussen optellen en aftrekken te laten ontdekken

Rondje Rekenliedjes - Zingen in de rekenles

Een cd met zestien rekenliedjes gezongen door Frank Groothof en een daarbij behorende docentenhandleiding met een speelrekenboek zullen leerlingen en leerkrachten van groep 3 inspireren tot muzikaal reken-wiskundeonderwijs

De lengte van een liniaal - Meer dan een meetinstrument

Hoe 'ziet' een kind een liniaal? Welke betekenissen geeft het aan dit meetinstrument? Pas als je dit als leerkracht weet, kun je activiteiten rond het meten van lengte organiseren, want die moet aansluiten bij de mentale 'liniaalbeelden' van de leerlingen

De Superwonderbril - Een liedje om het splitsen te herhalen

Rekenen met een liedje, hoe werkt dat in de praktijk? Leerkracht Jacqueline Odijk ging met haar groep 3 aan de slag met het liedje 'Superwonderbril' uit het pakket Rondje Rekenliedjes

De ouderavond - Rekenen en rekenproblemen

Met welke rekenproblemen worstelen sommige kinderen en wat kun je daar als ouders aan doen? Dit soort vragen zijn vaak op ouderavonden te horen. De auteur is schoolbegeleider en hij beantwoordt vaker dergelijke vragen. In dit artikel vertelt hij er over.

De bekende Nederlander in getallen - Harrie Jekkers

Harrie Jekkers vertelt over zijn leven en de getallen daarbij een rol speelden

Groetjes van groep vier - Foldermateriaal

Lia van Diem heeft een rekengesprek over reclamefolders met de kinderen van groep vier....

Kleine kinderen worden groot - Kleine autootjes

Anneke van Gool vertelt over David, die in Noorwegen op vakantie nog niet echt in de gaten heeft wat het begrip perspectief inhoudt....

Vroeger - Een eeuwig wonderkind

Ed de Moor vertelt over Carl Friedrich Gauss (1777 - 1855) , wiskundige en wonderkind.

Wiskunde op straat - Handicap moet blijven

Zelfs bij het zorgen voor de gehandicapte medemens moet je af en toe nog heel wat rekenen, merkt Harrie Sormano

Hoe tel je geiten als je nooit hebt leren tellen? - Verslag van een reis naar Kenia

Tijdens een bezoek aan Kenia belandt Hein van der Straaten toevallig in een basisschool. Daar laat hij de leerlingen zien dat je aan rekenen ook veel plezier kunt beleven. De leerkrachten nodigen Hein onmiddellijk uit om nog eens terug te komen.

Voor een achtergrond - Een blikwisseling kan bijdragen aan meetkundig inzicht

Wie zijn ogen goed de kost geeft, ontdekt allerlei natuurkundige verschijnselen die in eerste instantie verwondering oproepen. Afwisselend kijken naar de voor- of achtergrond waartegen de beweging plaatsvindt, kan een meetkundige verklaring opleveren.

Van breukencirkels tot minipizza's - Als je pizza's verdeelt, moet je echt even proeven

Drie pizza's verdelen met 4 personen. Dat kan op verschillende manieren. De beste ideeën ontstaan als kinderen met elkaar kunnen overleggen en 'echte' pizza's mogen gebruiken. Dan wordt reken-wiskundeonderwijs realistisch, leuk en erg leerzaam.

Weten

Altijd je reken-gereedschap bij de hand - Leerlingen ontwikkelen hun eigen reken-wiskundige modellen

Als leerlingen de werking van een model niet doorzien, kan dat model geen steun bieden in de reken-wiskundeles. Modellen die leerlingen zelf bedenken en in klassengesprekken ontwikkelen worden vaak wel begrepen en kunnen dus hulp bieden bij de opgaven.

Weten

Betekenisvol rekenen - Op zoek naar de wiskunde in een contextopgave

Hoe los je een contextopgave op? De eerste stap bestaat uit het maken van een wiskundige vertaling, een wiskundige interpretatie van de context. Klassengesprekken over hoe je dat kunt doen zijn van groot belang.

Weten

We doen even alsof dit een klas is - Promotie-onderzoek over het visualiseren van wiskunde

In 2002 promoveerde Ivanka van Dijk op haar onderzoek naar het visualiseren van wiskunde. Zij vroeg zich af of het mogelijk zou zijn om leerlingen hun eigen denkmodellen te laten tekenen in plaats van deze kant-en-klaar aan te reiken.

Johnny zit stil voor zich uit te kijken - De affectieve context van het rekenen

Wat gaat er schuil achter de onbevangen, beteuterde, blije of gespannen gezichten die de leraar elke dag weer aankijken tijdens de les? De auteur voert de lezer door het krachtenveld van emoties dat dagelijks heerst in de klas en doet suggesties.

Digitale avonturen - Rekenspellen voor thuis bij Pluspunt en de Wereld in Getallen

Thuis spelletjes doen op de computer en ondertussen de rekenstof van school oefenen en herhalen. Dat klinkt veel ouders en leerkrachten als muziek in de oren. Uitgeverij Malmberg brengt veelbelovende CD-roms op de markt. Maken die hun mooie belofte waar?

Klieren met gummen - Kinderen bedenken hun eigen verdeel-opgave

'Computeren' blijft populair bij kinderen, op school maar ook thuis. Kinderen zijn zelfs bereid om in hun vrije tijd educatieve sites zoals het rekenweb te bezoeken. Is het mogelijk om kinderen ook op de computer echt aan het denken te zetten?

Ouders op herhaling - Rekenen-wiskunde vroeger en nu

Steeds meer ouders ontdekken dat hun kind heel anders rekenonderwijs krijgt dan zij vroeger gehad hebben. Wat zijn de verschillen en vanwaar deze veranderingen?

Doen

Landjepik, maar dan anders - Een rekenspeelplaats op papier

Een simpele matrix met 81 getallen vormt de basis voor veel spelplezier. En als blijkt dat de spelletjes ook nog het rekeninzicht van de spelers kunnen vergroten, is er sprake van dubbele pret.

De bekende Nederlander in getallen - Martin Gaus

Gesprek met hondentrainer Martin Gaus, waarin hij uitlegt wat hij wel of niet met getallen heeft en welke getallen voor hem belangrijk zijn.

Kleine kinderen worden groot - Puzzelgenot

Jules houdt van puzzelen en hij doet het dan ook regelmatig. Hij puzzelt zo veel dat hij uiteindelijk beter wordt dan zijn moeder....

Vroeger - Voor een el in de cel

In de 18e eeuw had iedere streek of stad zijn eigen maten voor lengte, gewicht en volume. De noodzaak tot standaardisering kwam niet uit het gewone leven voort. Het waren vooral wetenschappers die inzagen dat een uniform maatsysteem onontbeerlijk was.

Wiskunde op straat - De treinkarretjes

De voordelen van het reizen met de trein boven het stil staan met de auto waren te groot om mij door kleine onvolkomenheden van de NS uit het veld te laten slaan. In welke auto komt er immers tijdens de reis een karretje langs met lekker drank en spijs?

Doen

Bah, gaan we rekenen? Op zoek naar speelse lesvormen

Kinderen zijn altijd te porren voor een spelletje. Maar zodra het spelletje is afgelopen en het rekenboek op tafel komt is het uit met de pret. Hoe kun je toch met de methode lesgeven en tegelijkertijd je leerlingen motiveren met speelse activiteiten?

Een uitpuilende rekenkast - Een rijke leeromgeving groeit mee met de leerlingen

Uitdagende en speelse materialen vormen het uitgangspunt van mooie reken-wiskundige activiteiten. Kinderen zijn altijd te porren voor een spelletje. Hilde Amse beschrijft hoe ze met weinig financiële middelen een rijke leeromgeving creërde.

Een bijzondere tuin - Leerlingen van groep 6 redeneren met oppervlaktes

Het oppervlaktebegrip moet met behulp van belangrijke ervaringen en goede opdrachten langzaam maar degelijk bij leerlingen groeien. Leerlingen ontdekken op een goede dag dat een vierkante meter helemaal niet altijd vierkant hoeft te zijn.....

Absoluut en relatief, een lastig onderscheid - Procenten in groep 7

Als leerkracht ontmoet je regelmatig kinderen die iets niet begrijpen. Wanneer je met een kind apart bezig bent ga je er meestal direct op in, maar soms, als het om fundamentele zaken gaat, kun je zo'n probleem ook onderwerp maken van een klassengesprek.

Weten

Haal meer uit de CITO-toets - Een goede signalering als eerste stap

Onze leerlingen worden volop getoetst. Maar wat doen we vervolgens met de toetsresultaten? Komen die onder in de kast? Of kan een goed foutenanalyseinstrument een opstap bieden tot verdere hulp?