Welkom

Volgens Bartjens is hét vaktijdschrift voor de praktijk van het reken-wiskunde-onderwijs. De inhoud van de artikelen is een toegankelijke mix van theorie, didactiek en praktijk, bedoeld voor leerkrachten, rekencoördinatoren, pabo-studenten, opleidingsdocenten, onderzoekers, adviseurs, ontwikkelaars en andere professionals die geïnteresseerd zijn in het reken-wiskundeonderwijs.

Draad van Ariadne Bekijk ze allemaal

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie

Kinderen die niet leren rekenen - Opvattingen en discussie over dyscalculie en rekenproblemen

Jo Nelissen zet verschillende opvattingen over dyscalculie op een rijtje en adviseert het etiket 'dyscalculie' spaarzaam te hanteren. Het lijkt zinvoller om vast te stellen wat die problemen van kinderen zijn en hoe daar het beste aan gewerkt kan worden.

De bekende Nederlander in getallen - Drs. P

Drs. P, pseudoniem voor Heinz Polzer, stopte op de lagere school met rekenen omdat hij een talenknobbel had. Pas later ontdekte hij dat rekenen en taal goed samen kunnen gaan, met name in een vormvast vers of lied

Groetjes van groep vier - In de boot

Drie roeibootjes met vijf mensen erin... Dat kan maar 1 ding betekenen: groep vier begint met het leren van tafels!

Kleine kinderen worden groot - Het getallenlied van Julian

Als Julian in bed ligt zingt hij graag. Vandaag zingt hij een getallenlied. En als hij de getallen niet meer weet, verzint hij ze gewoon zelf.....

Vroeger - De passer

Ed de Moor vertelt over de geschiedenis van de passer

Wiskunde op straat - Boer Bart

Hij komt in bijna ieder reken- en wiskundeboek terug: Boer Bart. Hij heeft een land en een boerderij waar je fijn over kunt rekenen......

Amy leert handig rekenen - Getalinzicht als fundament voor strategiegebruik

Zwakke rekenaars kunnen het handig rekenen wel degelijk onder de knie krijgen. Ze zijn in staat tot het inzetten van verschillende strategieën, mits ze het geduld en het doorzettingsvermogen hebben om eerst een basis van getalinzicht te verwerven.

Doen

Met sprongen vooruit - Verslag van de voorscholing voor Pabodocenten en schoolbegeleiders

Uschi van der Velden, schoolbegeleider en cursist van de voorscholing van de NCRC-module 'Met sprongen vooruit' beschrijft haar cursuservaringen

Met tien in bed - Maak van een prentenboek een rekenvertelkist

Hoe maak je een rekenvertelkist? Kies een prentenboek waarin het verhaal een reken- of wiskundige handeling beschrijft. De kinderen belanden in een betekenisvolle rekensituatie waarin ze concreet handelend alles kunnen leren op hun eigen niveau.

Ontwikkeling en onderzoek

Compacten in het reken-wiskundeonderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs

A. Noteboom & J. Klep - SLO, Enschede

Vierkuberhuisjes - Bouwen, draaien, spiegelen en denken

Een huisje van 4 blokjes kun je een vierkuberhuisje noemen. Hoeveel verschillende vierkuberhuisjes kun je bouwen? Deze vraag werd voorgelegd aan groep 3, maar wel met bepaalde bouwbeperkingen.

Bouwen op de computer - Met de computer kun je de ruimte naar je hand zetten

Een computer gebruiken bij het bouwen met blokken en het vouwen van papier? Waarom zou je dat doen? Je kunt toch echte blokken en papier gebruiken? Zit er meerwaarde in de computer? De auteur is daarvan overtuigd en licht zijn standpunt toe.

Een eigen huis - Leerlingen ontwerpen bouwplaten

Een bouwplaat in elkaar zetten vereist al heel wat inzicht, maar de opdracht ' ontwerp je eigen bouwplaat' doet nog een veel groter beroep op meetkundige vaardigheden als observeren, analyseren en mentaal handelen.

Een nieuwe impuls voor meetkunde op de basisschool - TAL-boek brengt lijn in het meetkundeonderwijs

In 2004 verscheen het 3e TAL-boek. Dit deel omvat de leerlijn 'Meten en Meetkunde' voor de onderbouw van de basisschool. De Marja van den Heuvel-Panhuizen, projectleider van TAL, geeft een voorbeschouwing over deze leerlijn.

't Is feest! - Kinderen ontdekken kenmerken van een kegel

In dit artikel wordt verslag gedaan van een les in groep 3 over het construeren en onderzoeken van punthoeden van papier. Met de keuze voor het onderwerp punthoeden komt de kegel als meetkundige figuur vanzelf in het middelpunt van de aandacht te staan...

De structuur van het Tangram - Zeven stukjes onder de loep genomen

Tangram kennen we vooral als de puzzel bestaande uit 7 stukjes waarmee allerlei figuren gelegd kunnen worden. Maar met het Tangram kunnen leerlingen ook allerlei meetkundige ontdekkingen doen over de vorm en de oppervlakte van de zeven stukjes

Kapla en Papla - Bouwen met plankjes: kunst en kunde

Een doos vol identieke plankjes en een handvol uitdagende opdrachten maken van de klas een bouwput waar creativiteit en technisch inzicht met elkaar om voorrang strijden.

De bekende Nederlander in getallen - Pieter Verhoeff

Cineast Pieter Verhoeff heeft veel documentaires gemaakt voor de televisie, maar hij verwierf vooral bekendheid met zijn speelfilms 'Van geluk gesproken', 'De Dream' en 'Nynke'. Een verslag van de rekenervaringen van een alfa met bewondering voor beta's

Groetjes van groep vier - Rekenles of taalles?

Wat is groter, het reken- of het taalboek? En wat is zwaarder? De kinderen van groep vier gaan druk aan de slag met meten...

Kleine kinderen worden groot - Vergeet je mijn cent niet?

Paula krijgt een keer in de week zakgeld en krijgt te maken met een probleem dat iedereen heeft met geld op zak: Waar geef ik het het best aan uit?

Vroeger - De liniaal

De kortste verbinding tussen 2 punten is een lijn. Maar... wat is een lijn eigenlijk? En is de kortste verbinding niet afhankelijk van waar je je bevindt? Over lijnen, en de geschiedenis van de liniaal.

Wiskunde op straat - Doe meer met ongeveer

Jurrien Biessen, dé revelatie van 2003 in managementkringen, hanteert de kreet 'Doe meer met ongeveer'. De gebruikelijke meer precieze benadering 'Meten is weten' heeft hiermee afgedaan... Ook het rekenen-onderwijs zou met deze kreet verbeteren....

Een hoedje van papier - Kleuters bezorgen de Sint een meetkundige verrassing

Als de Sint op bezoek komt gaan de kleuters een hoedje van papier voor hem vouwen. Daarbij doen ze allerlei meetkundige ervaringen op. De Sint is erg gelukkig met dit cadeau en weet op zijn beurt de kleuters meetkundig te verrassen.

Grafieken, tabellen en diagrammen - Brug tussen basisschool en voortgezet onderwijs

De auteur was wiskundedocent en gaf reken-wiskundeles in groep 8. Dit sloot mooi aan bij haar opvatting dat docenten in het voortgezet onderwijs goed op de hoogte moeten zijn van hetgeen er in het basisonderwijs gebeurt en omgekeerd.

Kapitein Kwark, of 'Hoe bepaal ik mijn koers'? Spelletjes van het RekenWeb

Op het RekenWeb is maandelijks een nieuw probleem van de maand te vinden. Kinderen kunnen er tijdens de rekenles aan werken, maar doen dat ook vaak vrijwillig thuis in hun eigen tijd.

In elke klas zit er minstens één - Kinderen met dyscalculie, deel 1

Dyscalculie. Wat is het? Hoe herken je het? Deze vragen zijn niet gemakkelijk te beantwoorden. Dat betekent niet dat we achteloos aan het probleem voorbij gaan. Annemie Desoete hoopt u enig houvast te geven bij het signaleren van dyscalculie in uw klas.

Echte spullen verlagen rekendrempels - Rekenonderwijs aan analfabete migrantenvrouwen in Antwerpen

Tijdens het geven van rekencursussen aan Marokkaanse vrouwen ontdekte de auteur dat het belangrijk is om ook grote getallen met behulp van concrete materialen voor te stellen.

Wat ouders willen weten - De ouderpagina van het RekenWeb

Op het RekenWeb kunnen leerlingen en leerkrachten terecht. Sinds 2003 is er ook speciaal voor ouders een ouderpagina ingericht. Wie meer wil weten over het reken-wiskundeonderwijs dat zijn of haar kind op school krijgt aangeboden is hier op de goede plek.

Hoe dik is een Hamburger? - Een rijke leeromgeving voor rekenen - wiskunde

Een rijke leeromgeving kan leerlingen enthousiast en betrokken maken. Wat maak je los als je kinderen een schaalmodel van hun favoriete hamburgerrestaurant laat bouwen? En hoe zorg je ervoor dat leerlingen daadwerkelijk iets leren?

Reactie op 'Een nieuwe rekenmachine op de basisschool' - Hoe ideaal is de alpha 15?

In het artikel 'Een nieuwe rekenmachine voor de basisschool' worden de kenmerken van de ideale rekenmachine omschreven en is gemaakt naar aanleiding van een aanbevelingsrapport. De auteur gebruikte dit rapport om de Alpha 15 te ontwikkelen.

Het krijtmonster - Standaard oefenrijtjes worden uitdagende problemen

Hoe mooi, rijk of gevarieerd uw rekenles ook is, er breekt altijd een moment aan waarop de leerlingen rijtjes sommen moeten maken. De auteur laat u kennismaken met het krijtmonster, een didactische vondst voor productieve oefenlessen op ieder niveau.

www.rekenhoek.nl - Ideeën voor mooie reken-wiskundelessen

Zelf je eigen reken-wiskundeonderwijs maken, dat is een uitdaging die veel creativiteit en vakkennis vereist. De website www.rekenhoek.nl bevat een databank met lesideeën waar leraren via trefwoorden naar hartelust in kunnen zoeken en uit kunnen putten.

De bekende Nederlander in getallen - Edmond Öfner, bergbeklimmer

Als 3e Nederlander bereikte hij de top van de Mount Everest. Hij was deelnemer aan zware expedities naar de noord- en zuidpool en trok dwars door de Australische woestijn. Hij legt uit hoe een juiste berekening het verschil bepaalt tussen leven en dood.

Groetjes van groep vier - Inzicht en uitzicht

Hoe maak je nou een gebouw van een plattegrond met hokjes met getallen erin? Dat vraagt het nodige denkwerk. De kinderen van groep 4 helpen de bouwmeestersleerling met bouwen....

Vroeger - Een slimme brunette

Opeens herinnerde ik me dat er in mijn verzameling ansichten een exemplaar met een foto van een ouderwetse computer moest zitten, een General Electric buizencomputer uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Jawel, ook de computer heeft al een hele historie...

Wiskunde op straat - Rekenen en tijd

"Tijd is geld, maar dat geldt alleen voor wie werkt. Lekker onnozel op je rug liggen kost weinig, maar zodra je iets doet voor een baas, begint de klok te lopen en de kassa te rinkelen. Artikel over prikklokken en andere aan werken gerelateerde zaken...