Welkom

Volgens Bartjens is hét vaktijdschrift voor de praktijk van het reken-wiskunde-onderwijs. De inhoud van de artikelen is een toegankelijke mix van theorie, didactiek en praktijk, bedoeld voor leerkrachten, rekencoördinatoren, pabo-studenten, opleidingsdocenten, onderzoekers, adviseurs, ontwikkelaars en andere professionals die geïnteresseerd zijn in het reken-wiskundeonderwijs.

Draad van Ariadne
Bekijk ze allemaal

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie

Rekenen: een hele opgave - een recensie

Kinderen die achterblijven in de rekenles. In elke klas zitten er wel een paar. Joep van Vugt en Anneke Wösten proberen in hun nieuwste boek leerkrachten en remedial teachers de helpende hand te reiken bij kinderen met rekenproblemen.

Schaduw in de kijker - Experimenteren met licht en donker in de bovenbouw

De schaduw is bij mooi weer zo'n vanzelfsprekende metgezel dat leerlingen er nauwelijks bij stil staan. Dat is jammer want licht en schaduw bieden kansen om allerlei meetkundige ontdekkingen te doen. Over de vorm, richting en lengte van schaduwen....

De bekende Nederlander in getallen - Henk Spaan

Programmamaker, columnist en dichter Henk Spaan rekent altijd uit zijn hoofd; dat leerde hij vroeger op school beter dan de kinderen die tegenwoordig op school zitten. Toch is hij jaloers op de schooltijd van zijn dochter. Over onderwijs,voetbal en euro's

Groetjes van groep 4 - Vandaag geen rekenles

Aan het begin van de rekenles zegt Beau iets over een bordje waar ook een datum op staat. Het gesprek gaat al gauw over dagen, maanden en jaren. En de rekenles? Die vervalt... Of toch niet?

Kleine kinderen worden groot - Ontbijt

Tijdens het ontbijt op zondagochtend doen Freek en Ludo een leuk rekenspel: Raden hoeveel er in een pak of pot zit.

Vroeger - Een mysterieuze som van Pacioli

Ed de Moor vertelt over een schilderij van de Venetiaanse schilder Jacopo de Barbari uit 1495. Wat is er toch met de optelling die op de afgebeelde lei staat aan de hand?

Wiskunde op straat - Rekenen in Schothorst

"Ik weet nu zeker dat het waar is: jongeren kunnen inderdaad niet rekenen en goede rekenaars hebben eigen strategieën. Het bewijs van deze twee stellingen haal ik uit de interactie tussen de caissière van kassa
1 en die van kassa 3 in de supermarkt"...

De juf van het jaar 2004 - Een juf van 1000 weken

De kranten stonden er vol van: Juf Linda Verschueren van de St. Willibrordusschool uit Hulst was uitgeroepen tot de beste juf van 2004. Wij gingen op bezoek bij deze prille, talentvolle juf en wilde alles weten over haar succes en haar rekenlessen.

Goochelen met getallen - Een uitdagende reken-wiskunde-tentoonstelling

In een museum zijn over het algemeen mooie dingen tentoongesteld. Menigeen denkt daardoor dat de wiskunde daar weinig heeft te zoeken. De tentoonstelling 'Goochelen met getallen' toont juist vele interessante aspecten van het vak. Wiskunde kan mooi zijn!

Een reken-Afscheidsfeest in Brabant - Ter lering ende vermaak

Frans Pijnenburg nam als rekendocent afscheid van de Fontys Pabo Tilburg. Ter gelegenheid daarvan organiseerde de NVORWO-afdeling Brabant een onvergetelijk rekenfeest. En er werden veel rekenspelletjes gedaan....

Draad van Ariadne

Ei van Columbus Jaargang 24, nummer 1 - antwoorden

Ontwikkeling en onderzoek

Dyscalculie, zin en onzin

J.E.H. van Luit & A.J.J.M. Ruijssenaars - Opleiding Pedagogiek, Universiteit Utrecht, Opleiding Pedagogiek, Rijks Universiteit Groningen

Ontwikkeling en onderzoek

Dyslexie en dyscalculie - Opvattingen en onderzoek

J.M.C. Nelissen - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 92 - Dyscalculie als biologisch gegeven

E. van Loosbroek - Onderzoeksgroep Developmental Cognitive Neuroscience, Faculteit der Psychologie, Universiteit Maastricht

Ontwikkeling en onderzoek

Gecijferdheid beïnvloed(t)

S. van Os - Hs Domstad, Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Begeleiding aan het woord - Leerkrachtvaardigheden in het realistisch reken-wiskundeonderwijs

J.F. de With - CED-Groep Rotterdam

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 95 - Vouwen zijn recht en krom

A. Goddijn - Freudenthal Instituut Universiteit Utrecht

De ene leerling heeft 10 oefensommen nodig, de andere 2 - Zelfgestuurd leren

Als leerlingen weten wat ze nog leren van de oefeningen in het rekenboek, kunnen ze zelf (mee)bepalen welke opdrachten ze zullen gaan maken en welke niet. Hun manier van leren verandert van opdrachtgestuurd naar leerdoelgestuurd.

Weten

Hallo, 8 x 8! Een experiment met tutorrekenen

Tutorrekenen vraagt heel wat organisatie en voorbereiding maar de resultaten zijn zo bijzonder dat het alle moeite meer dan waard is. Niet alleen stijgen de leerresultaten, ook de sfeer op school en de contacten tussen de leerlingen verbeteren enorm.

In de voetsporen van Simon Stevin - Kommagetallen heruitvinden

Hans Freudenthal was van mening dat leerlingen in de reken-wiskundeles de ruimte moeten krijgen voor het heruitvinden van wiskunde. Maar de leerkracht moet dit proces wel sturen. Een voorbeeld wordt gegeven aan de hand van lessen rond kommagetallen.

Een hut van kranten - Wiskunde en techniek, een geïntegreerde activiteit

De opdracht om een levensgrote hut van kranten te maken was een uitdaging voor de leerlingen van groep 5. Niet alleen kwam er techniek om de hoek kijken, maar er werd ook een beroep gedaan op de wiskundige kennis en vaardigheden voor meten en meetkunde

Repareren of remediëren? Een rekenrek is geen automaatje

Was het alleen een kapot rekenrekje of was er met deze leerling meer aan de hand?

De leerlingen wisten van geen ophouden - Interactie in de reken-wiskundeles

Interactie in de reken-wiskundeles, iedere leerkracht is zich de waarde ervan bewust. Iedere leerkracht weet in theorie hoe het zou moeten. Maar in de praktijk is de verleiding groot om de leerlingen toch maar even snel naar het goede antwoord te sturen.

Grote Rekendag groot succes - De hele dag rekenen is leuk!

De grote Rekendag 2004 gaf leerlingen en leerkrachten de kans om een hele dag met een rekenwiskundige thema door te brengen. Dat was leuk, dat was spannend en dat was ook nog leerzaam. In dit artikel enkele ervaringen van deelnemers.

Hoe krijg ik mijn collega's mee? Impressies van de post-hbo-opleiding Rekencoördinator

Een kijkje in het portfolio van vijf cursisten van de post-hbo-opleiding van Ronald Keijzer

Maling aan decimalen - De weg van informele Smarties naar formele kommagetallen

Soms kan het nodig zijn om bij een rekenprobleem in groep 8 even volledig terug te keren naar de basis om het begrip in korte tijd, van informeel naar formeel, helemaal opnieuw op te bouwen. 2 Pabostudenten doorliepen dit traject voor kommagetallen.

Rekenen is mijn leukste vak - Lieke en het rekenen tot 100

Vaak zijn rekenproblemen terug te voeren op hiaten in de basis. Zodra het fundament goed is, en kinderen het getallensysteem goed doorgronden, kunnen ze ineens aanzienlijke vorderingen maken. Over de basis voor het rekenen tot 100 en verder.

De bekende Nederlander in getallen - Maria van der Hoeven

Harrie Sormani geeft een beeld in getallen van Maria van der Hoeven, Minister van OCW

Groetjes van groep vier - Van vouwblaadjes tot terras

Als juf vertelt dat ze in haar tuin een mooi terras wil van 20 tegels dan helpt de klas haar graag verzinnen hoe dat het beste kan.....

Kleine kinderen worden groot - Rekenen in de achtertuin

Het is warm weer dus in de tuin wordt het zwembad gevuld. Maar... hoeveel wat zit daar nu eigenlijk in?

Vroeger - Breuk op z'n kop

Auteur Ed de Moor vertelt over het rekenen in historische rekenboeken

Wiskunde op straat - Tot tien tellen

Het gaat tegenwoordig in het onderwijs meer om het aanleren van sociale competenties dan om rekenen en taal. Of toch niet? Om je te leren beheersen moet je tot tien kunnen tellen volgens de sociale competentie. En dan moet je dat wel eerst geleerd hebben!

Ik had niet gedacht dat ik zo'n les zou kunnen geven - Leerzame en uitdagende praktijkervaringen

Op de pabo Edith Stein vroeg Marc van Zanten zich af hoe je eerstejaars studenten kunt motiveren voor rekenen / wiskunde en tegelijkertijd theoretische verdieping kunt stimuleren. De poetsopdracht "Onderwijswerk rekenen / wiskunde" vormde het antwoord.

Ontwikkeling en onderzoek

Verschil maken - De ontwikkeling in denkbeelden over het omgaan met verschillen tussen leerlingen

K.P.E. Gravemeijer & H.A.A. van Eerde - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Met het oog op het leren van rekenen-wiskunde in het digitale tijdperk

R. Noss - London University, Department of Mathematics

Ontwikkeling en onderzoek

Verslag begeleidersnetwerk - Hoeveel rek zit er in rekenen?

A. Oving - IJsselgroep, Dronten