Welkom

Volgens Bartjens is hét vaktijdschrift voor de praktijk van het reken-wiskunde-onderwijs. De inhoud van de artikelen is een toegankelijke mix van theorie, didactiek en praktijk, bedoeld voor leerkrachten, rekencoördinatoren, pabo-studenten, opleidingsdocenten, onderzoekers, adviseurs, ontwikkelaars en andere professionals die geïnteresseerd zijn in het reken-wiskundeonderwijs.

Draad van Ariadne Bekijk ze allemaal

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie
Weten

Kerndoelen, wat kunnen we ermee? - Status-quo of vernieuwingsimpuls?

Hans ter Heege neemt de huidige kerndoelen, geldend sinds 1998, onder de loep en doet wijzigingsvoorstellen die voor het reken-wiskundeonderwijs een stimulans tot vernieuwing kunnen zijn.

Bouwen aan rekenvaardigheid - Gecijferdheid op de lerarenopleiding

Goed oefenmateriaal vormt een belangrijke voorwaarde om studenten aan hun gecijferdheid te laten werken. Maar nog veel belangrijker zijn gesprekken over vraagstukken, over oplossingsmanieren, over het inzetten van kennis van de werkelijkheid.

Doen

Speel eens een spelletje! - Ouderbetrokkenheid bij rekenen in groep 4

Een rekenspelletjesproject in groep 4 leverde verrassende resultaten op: de kinderen kregen meer plezier in rekenen en de ouders volgden de ontwikkelingen van hun kind op de voet. Dit succes vraagt om een vervolg.

Wiskunde op de speelweide - Veelbelovende avonturen met thematisch kleuteronderwijs

Kleuters leren het meest als ze samen mogen leren en als ze gemotiveerd worden door mooie platen, leuke verhalen, goede spullen en uitdagende problemen. De studentes Aukje en Madelein stopten het allemaal in de leskist 'Speelweide'.

De bekende Nederlander in getallen - Co Stompé

Als je later darter wilt worden moet je goed opletten in de rekenles. Co Stompé, de Nederlandse topspeler, legt uit hoe onmisbaar handig rekenen is bij het professionele pijltjes gooien.

Groetjes van groep vier - Kwaliteit of kwantiteit?

Juf deelt rekendozen uit. De opdracht luidt: Hoeveel blokjes zitten er in jullie doos? Kun je daar snel achter komen? Die opdracht blijkt lastiger dan gedacht. Maar na heel goed nadenken lukt het....

Kleine kinderen worden groot - Vakantieboodschappen

Vonne van vier doet op vakantie alleen boodschappen. En dat is extra knap, want in de winkel spreken ze geen Nederlands....

Vroeger - Mooie maten

Ed de Moor vertelt in zijn historische rubriek over Leonardo Da Vinci en zijn 'Homo quadratus'.

Wiskunde op straat - Van dak tot drenkeling

Over het algemeen zijn mensen meer op zoek naar beleggingsadviezen en expertkennis op klusgebied, dan dat ze advies in reken-technische problemen wensen. Maar deze week was het raak en kon ik mijn vak maar liefst 2 keer in stelling brengen...

Handig rekenen - Eerst denken dan doen

De leerkracht van groep 7 herkent in zijn leerlingen het gedrag dat hij zelf vroeger ook vertoonde tijdens de wiskundeles: Niet nadenken, maar direct beginnen met rekenen. In dit artikel vertelt hij er over.

Driehoekje plus driehoekje is vierkantje - Een realistische meetkundeles op de Montessorischool

Realistisch rekenen op een Montessorischool, hoe gaat dat in zijn werk? Elaine Toes bracht een bezoekje aan de onderbouw van de Montessorischool in Nunspeet en was ooggetuige van een interessante meetkundeles.

Hoofdrekenen in de hoogste leerjaren - Spelenderwijs verder

Hoofdrekenen en schattend rekenen moeten leerlingen ook inzetten bij breken, kommagetallen, verhoudingen en procenten. Als het leren van dat hoofdrekenen ook nog op een speelse manier gebeurt dan is iedereen enthousiast.

Toveren met getallen - Zoek de som bij de uitkomst

Computerspelletjes die losse getallen en ook de relaties ertussen als uitgangspunt nemen bieden veel mogelijkheden. Laat kinderen rondzwerven in de wereld van Toverboeken en Kappotte Rekenmachines en ze leren de straten en steegjes goed kennen...

Doen

Kun je rekenen op spelletjes? Spel als aanvulling op en versterking van rekenonderwijs

Kan spel binnen het realistisch reken-wiskundeonderwijs een zinvolle rol spelen? In dit artikel geeft Frans Moerlands een antwoord op deze vraag. Vele mooie spelvoorbeelden illustreren zijn betoog, daarvan is Monopoly het allermooiste.

Doen

Jong geleerd... Interactieve reken-spelletjes voor jonge kinderen

Kinderen die niet de kans krijgen om in hun eerste levensjaren betekenisvolle ervaringen op te doen betreden de basisschool al met een achterstand. Spelletjes die uitdagen tot interactie, reflecteren en redeneren zijn van onschatbare waarde.

De bekende Nederlander in getallen - Hans Böhm

Hans Böhm vertelt over rekenen en de getallen die in zijn leven een rol speelden.

Groetjes van groep 3 - De fotozaak

In ons rekenboek staan drie plaatjes onder elkaar. Het zijn luchtfoto's, gemaakt vanuit een vliegtuig. De eerste foto is van dichtbij genomen, de tweede van wat hoger en de derde van het verst weg. Voor de meeste kinderen in groep 3 een moeilijk verhaal..

Kleine kinderen worden groot - Vandaag, morgen en straks

Is het al straks? Wat is eigenlijk een abonnement? Zijn we er al? Ben ik nog op tijd? Wat voor dag is het morgen? Allemaal vragen die Julian en Stefan, de kinderen van Marian Steverink stellen. Door haar antwoorden leren ze weer een beetje beter rekenen..

Vroeger - Karaktervormend hoofdrekenen

Auteur Ed de Moor neemt de lezer in zijn rubriek mee in de geschiedenis van het hoofdrekenen....

Wiskunde op straat - De stationseuro

Auteur Harrie Sormani krijgt een brief over de prijsverhogingen van de horeca in het plaatselijke station. Hij rekent de lezer voor wat dat voor gevolgen heeft....

Doen

Is het hoger of lager dan 10? - 'Raad mijn getal' in groep 3

Spelletjes kunnen kinderen motiveren en hen betrokken houden bij de rekenles. Maar natuurlijk moet er dan ook nog geleerd worden. Sylvia Schinkel beschrijft haar ervaringen in groep 3 met het spel 'Raad mijn getal'.

Weten

Leerkracht, leerling, leerstof - Oefenen, samenspel van drie factoren

Elke dag een kwartiertje gezamenlijk, productief, mondeling, inzichtelijk oefenen is een voorwaarde voor succesvol reken-wiskundeonderwijs. Dat is de boodschap van Adri Treffers. Hij laat zien dat oefenen speels kan zijn, ook zonder spel-vorm.

Spelen met de rekenmachine - Spelenderwijs hypotheses toetsen

Wat is de functie van de rekenmachine in het reken-wiskundeonderwijs en hoe kan die functie op speelse en uitdagende wijze gerealiseerd worden? Willem Vermeulen beschrijft verrassende voorbeelden van spelen met de rekenmachine. Er valt veel te ontdekken!

Kaarten in de klas - Het talrijke nageslacht van de 24-game

Het 24-game blijft populair, zeker nu er varianten voor de onder- en middenbouw beschikbaar zijn. Oefening en speelplezier gaan hand in hand. Johan Winnubst vertelt er in dit artikel over.

Vulkaantjes bakken in de klas - Structuren herkennen is het begin van vermenigvuldigen

Van een lavasteen naar vulkaantjes bakken is voor kinderen maar een kleine sprong. Een vindingrijke juf weet daar op in te springen en maakt van een bakplaat een rijke rekenles. Als de kinderen goed naar het bakblik kijken, blijken tafelsommen overal....

Tabula met onvolledige spelregels - Zoek het evenwicht tussen leren en speelplezier

Van een spel dat in een onderwijssituatie wordt gespeeld mag je ook verwachten dat de deelnemers er iets van leren. Soms lijken speelplezier en leereffect elkaar in de weg te staan.

Kinderen voor kinderen - Recensie van een bijzonder proefschrift

In het voorjaar promoveerde Agnes Vosse op een bijzonder proefschrift over tutor-leren. Als kinderen uit hogere groepen van de basisschool rekenles geven aan kinderen uit lagere groepen, kunnen beide partijen daar veel van leren.

Je kunt het gewoon tellen - Hoe maak je reken/wiskunde-onderwijs betekenisvol?

Betekenisvol onderwijs. Hoe maak je dat? In de moderne reken/ wiskundemethodes vind je vele verschillende contexten, maar is reken-onderwijs met contexten per definitie betekenisvol? Jaap Griffioen en Els van Herpen deden een klein onderzoek.

Nationale rekendagen 2002 - Een verslag van een boeiende conferentie

De Nationale Rekendagen worden ieder jaar in Noordwijkerhout georganiseerd. 2 dagen lang buigen leerkrachten uit het primair onderwijs zich over rekenen-wiskundeonderwijs.

Doen

Memory voor scharrelkippen - Een spel om te spelen of zelf te ontwerpen

Het memory-spel is al erg oud, maar nog steeds razend populair. Varianten van dit overbekende spel zijn inmiddels op de markt verschenen. Maar inventieve leraren en leerlingen maken gewoon zelf hun eigen memory-varianten.

Kinderen uit Moskou zoeken verborgen figuren - Ik zie het niet, maar ik weet waar het zit

Ik zie de kop van de gans, weet ik nu ook waar zijn staart zit? Deze vraag lijkt simpel, maar kan jonge kinderen de nodige hoofdbrekens bezorgen. Hoe vorm je een mentaal beeld van een gans en andere figuren?

Willem Bartjens op de snijtafel - Uitslag van een lezersonderzoek

De afgelopen maanden is het tijdschrift Willem Bartjens in een uitgebreid lezersonderzoek onder de loep genomen. Jo Nelissen beschrijft de resultaten van dit onderzoek.

Hoe zouden we Fadoua kunnen helpen? Pabostudenten aan het werk in MILE

Als een leerling steeds dezelfde fout maakt dan moet de leerkracht op zoek gaan naar de achterliggende oorzaken en didactisch denkwerk in stelling brengen. Dan draait het om vakmanschap. Hoe kun je als pabostudent dat vakmanschap in de vingers krijgen?

De bekende Nederlander in getallen - Erik van Muiswinkel

Erik van Muiswinkel vertelt over zijn leven en over de getallen die daar een rol in belangrijke speelden.

Groepjes van groep 3 - Tellen en vertellen

Het overblijven van de kinderen in groep 3 geeft weer genoeg mogelijkheden voor veel leuk rekenwerk....

Kleine kinderen worden groot - Zo snel als een pinguïn?

Miriam Baltussen gaat met dochter Paula naar de Beekse Bergen. En ook daar valt genoeg te rekenen.....