Ik ben een schoolmeester - Interview met Ed de Moor

Rob de Jong interviewt Ed de Moor, de oprichter van NOVRWO, die is begonnen als wiskundeleraar en later is uitgegroeid tot een creatief ontwerper met een enorme ervaring.

Weten

2400, daar hoef je niet eens naar te kijken! Getalgevoel als grondslag voor reken-wiskundige kennis

Kees Buijs schrijft over getallen en getalrelaties. Hij laat zien met hoeveel plezier kinderen onderzoek doen naar getallen. De leerlingen verdelen getallen op grond van eigenschappen in groepen en ontwikkelen zo hun getalgevoel en rekenvaardigheid.

Op zoek naar veelvouden - Een rekenles op de Mickley First School in Engeland

In hoeverre verschilt het Engelse rekenonderwijs van het Nederlandse? Hanneke Jones-Teuben gunt ons een blik in haar Engelse klas en doet ons een lesidee aan de hand waar ook Nederlandse kinderen van groep 3/4 van zullen smullen.

Wiskunde op straat; - Roken of gerookt worden

Harrie Sormani heeft uitgevonden dat wilskracht niet de gedachte factor was om met roken te kunnen stoppen. Hij gebruikt nu het ultieme middel waardoor hij al een hele tijd met gemak rookvrij is: wiskunde!

'k Wis nie da'k zû goed kon rekene! - Remedial teaching voor zwakke rekenaars

Jos van Rooij vertelt over zwakke rekenaars uit groep 6 die met de suikersom en de tribunesom weer op weg geholpen worden. Ze leren handig rekenen, herwinnen hun zelfvertrouwen en vinden het nog leuk ook!

Vroeger - Zeno's zonderlinge som

Ed de Moor vertelt over Zeno van Elea. Zeno bedacht wiskundige breinbrekers zoals de paradox van Zeno over een wedstrijd tussen de hardloper Achilles en een schildpad. Ed de Moor legt uit waarom de redenering van deze paradox niet klopt.

Groep 5 doet het goed - Balans van het rekenonderwijs halverwege de basisschool

Om de 5 jaar vindt onderzoek plaats naar de resultaten van het rekenonderwijs aan het eind en halverwege de basisschool (het PPON-project). Door de uitkomsten over de jaren heen met elkaar te vergelijken, kunnen ontwikkelingen in kaart gebracht worden.

Beroering in de telvijver - Jonge kinderen tellen bewegende voorwerpen

Een verzameling bewegende objecten laat zich minder makkelijk tellen dan een collectie die stil ligt. Jan van den Brink onderzoekt in hoe verre kinderen met behulp van de computer strategieën ontwikkelen voor het tellen van een groep beweeglijke eendjes.

Groetjes van groep drie - Misrekenen of misgooien

Groep 3 leert aftrekken. De juf besluit er een kegelspelletje op het bord aan te verbinden. Dit blijkt voor de kinderen van groep 3 - en hun juf - een stuk lastiger dan gedacht. Dan volgende keer maar met echte kegels.....

De bekende Nederlander in getallen - Jomanda

Rekenen moet iedereen, zelfs als je over bovennatuurlijke gaven beschikt. In onze rubriek ‘De bekende Nederlander in getallen’ vertelt medium Jomanda over het gebruik van rekenen en wiskunde in haar leven.

Proeven in de keuken van Fred Goffree - Pabostudenten experimenteren met een opleidingsmethode

Wie het reken-wiskundeonderwijs vooruit wil helpen kan niet zonder contacten met het veld. Fred Goffree is zich dat bewust en riep bij het schrijven van zijn opleidingsboek de hulp van 5 Pabo-studenten in.

Weten

Het Nederlandse rekenonderwijs als exportartikel - Mental calculation ingevoerd in Engeland

Bij ons is het realistische rekenonderwijs overal volledig ingeburgerd. In Engeland wil graag in onze voetsporen treden, maar dat gaat niet zo maar. Vragen en problemen die daar rijzen, kunnen ons opnieuw aan het denken zetten.

Wat gaan we doen, mees? Onderzoek alles... en maak er een grafiek van!

Heb het lef en doe af en toe het rekenboek aan de kant. De reken-avonturen die zich dan in de klas kunnen gaan afspelen, doen menig leraar watertanden. Wouter Sluitman waagde de sprong en laat de lezers van Volgens Bartjens meegenieten.

Duizend kraanvogels - Een monumentale rekenactiviteit

In het jaar 2000 was het 55 jaar geleden dat de atoombom op Hirosjima is gevallen. In groep 6, 7 en 8 van ‘De Zilvermeeuw’ in Wieringerwerf stond men stil bij deze gebeurtenis en dat bracht de school wekenlang in beweging. Ria Denneman doet verslag.

Weten

Sommen die je morgen kunt gebruiken - Rekencontexten moeten herkenbaar zijn

Het rekenonderwijs aan allochtone volwassenen moet maatschappelijk relevant zijn. Wat ze vandaag leren moeten ze bij wijze van spreken morgen op de markt kunnen gebruiken. In hoeverre mogen we deze eis ook aan het rekenonderwijs aan kinderen stellen?

Kleine kinderen worden groot - Ik snap er helemaal niks van!

Dochter Veerle klaagt over wiskunde: "Ik snap er helemaal niks van"! Maar gelukkig weet haar moeder waar het aan ligt: aan haar gebrek aan zelfvertrouwen, niet aan haar wiskunde-kennis....

Wiskunde op straat - Grote getallen

Harrie Sormani schrijft over de trend in de media dat grote getallen tegenwoordig altijd genoemd worden met een vergelijking, zodat je je kunt voorstellen hoe veel het getal is. Maar of die extra uitleg altijd hout snijdt....

Uit de stageschool geklapt - Een Pabo-student doet verslag

Jasper Oostlander, vierdejaars Pabostudent aan de Hogeschool Domstad in Utrecht, beschrijft hoe hij in groep 7 van zijn stageschool een les over ‘delen door een breuk’ verzorgde. Na zijn reflectie volgt de reactie van zijn stage-docent.

Vroeger - Een A-B boekje

Een A-B boekje van vroeger diende om het alfabet te leren, maar elke letter vertelt ook een verhaal om van te leren. De C blijkt niet lastig te zijn, want die biedt de deugden van het ‘Cijfferen’, dat niets anders is dan ‘een erkorte wyze van tellen

Door meten de tijd vergeten - Een meetcircuit voor groep 5

Rekenen aan de keukentafel - Lessini

Je drinkt een glas limonade en op het etiket staat dat er 50% minder suiker inzit dan gewone limonade. Maar wat betekent dat eigenlijk en hoeveel suiker zit er dan in gewone limonade? Floor en Michiel zoeken het samen uit.

Een uitdaging voor groep zeven en acht - Europese Kangoeroewedstrijd nu ook voor het basisonderwijs

Welke leerlingen van groep 7 / 8 zijn de beste rekenaars? De auteur vertelt over de 1e Nederlandse Kangoeroewedstrijd voor het basisonderwijs waar ook leerlingen zonder wiskundeknobbel in de prijzen kunnen vallen.

Rekenfilosofietjes - Onder de 0 gaat het steeds maar door

Filosoferen met kinderen hoeft niet altijd over hoogdravende onderwerpen te gaan, over de gewone schoolvakken kunnen diepzinnige gesprekken worden gevoerd. Op de Pax Christischool in Bodegraven hebben de kinderen van groep 3/4 gefilosofeerd over rekenen.

Groetjes van groep drie - Slimme vogels

Lia van Diem neemt de kinderen van groep drie door een mooi verhaal over vogels mee naar de wereld van meer, minder en evenveel.

De bekende Nederlander in getallen - Karin Adelmund

Karin Adelmund was staatssecretaris van onderwijs. Rekenen was een favoriet vak tijdens haar lagere schooltijd en als volwassene had ze nog steeds plezier in getallen.

Wat een gepraat! Het gaat toch om rekenen? - Caroliene van Waveren Hogervorst

Op de Marnix Academie (Pabo) in Utrecht, volgen de studenten in het eerste half jaar van de opleiding het programma ‘Rekenen is veranderd’. Daarin leren ze de uitgangspunten kennen van het realistische rekenonderwijs.

De slakkenrace - Een glibberige rekenles in de kleutergroep

Inspelen op wat kinderen werkelijk interesseert is het geheim van een goede kleuterjuf. Soms vraagt dat wel enige improvisatie, want wat doe je als je kleuters plotseling slakken gaan vangen? Dan doe je een slakkenproject met meet- en tel-activiteiten...

Een jaar later - Hoe een olifantje het rekenonderwijs stuurt - Fokke Munk en Hilde Amse

Vorig jaar was de geboorte van het olifantje Indra het uitgangspunt van een rijke rekenles. Inmiddels vierde Indra haar eerste verjaardag en ook dat heugelijke feit leverde veel interessante getallen op.

Weten

Hoe bollebozen rekenen - Inzicht in denkprocessen van begaafde rekenaars - Jo Nelissen

Begaafde kinderen willen net als andere kinderen graag hun rekenideeën met anderen uitwisselen. Het enige waarin ze zich onderscheiden is dat zij na een opgelost vraagstuk meteen een nieuwe opgave willen krijgen om hun nieuwe inzicht op uit te proberen.

Een boek komt tot leven - Internet: inspirator voor educatief ontwerpen

Het begon allemaal met een voorleesboek over bolmeetkunde, maar inmiddels kunnen leerlingen via Internet discussiëren met de hoofdpersonen uit dat boek, meetkundige filmpjes bekijken en in het lab allerlei onderzoekjes doen. Het eind is nog niet in zicht

Kleine kinderen worden groot - Wratten op de pompoen

Steyn en Veerle hollen een pompoen uit om een lampion te maken voor Sint Maarten. Door de wratten op de pompoen kan Steyn precies zien hoe het deksel moet passen.

Wiskunde op straat - Geld maakt niet gelukkig

Met het stijgen der jaren worden 3 problemen steeds nijpender: Wat zeggen we tegen onze collega’s tijdens ons 25-jarig jubileum? Hoe worden we eindelijk rijk? Wanneer vieren wij feest? In deze column een antwoord op deze brandende vragen.

Faites vos jeux - De rekenkunsten van een croupier - Artikel van Wim Sweers

Een croupier moet razendsnel en feilloos kunnen rekenen. Nogal wat croupiers-in-opleiding haken voortijdig af omdat ze op dat punt onvoldoende presteren. De auteur bezocht het casino en ontdekte aan welke reken-eisen een croupier moet voloen.

Weten

Rode krullen in je schrift - een goed gevoel in de rekenles - Hans ter Heege

Slecht presteren, gebrek aan zelfvertrouwen krijgen, beurten ontwijken, angsten en schuldgevoelens, nog slechter presteren... hoe kun je bij een zwakke rekenaar deze vicieuze cirkel doorbreken? Door een positief pedagogisch klimaat...

Vroeger- Eureka!

Ed de Moor vertelt in zijn rubriek over vroegere natuurkundigen zoals Archimedes en Piet Hendrik van der Ley en hun ontdekkingen

De nationale doorsnee basisonderwijs - 's Ochtends met een boterham voor de televisie

Artikel van Marjolein Kool, waarin zij resultaten van ‘De Nationale Doorsnee Basisonderwijs’ (een statistiek-project waaraan 2574 leerlingen van groep 7 en 8 hebben meegedaan) bespreekt.