Welkom

Volgens Bartjens is hét vaktijdschrift voor de praktijk van het reken-wiskunde-onderwijs. De inhoud van de artikelen is een toegankelijke mix van theorie, didactiek en praktijk, bedoeld voor leerkrachten, rekencoördinatoren, pabo-studenten, opleidingsdocenten, onderzoekers, adviseurs, ontwikkelaars en andere professionals die geïnteresseerd zijn in het reken-wiskundeonderwijs.

Draad van Ariadne
Bekijk ze allemaal

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie

Reken Vaardig - Op weg naar basale en professionele gecijferdheid

Een recensie over het boek Reken Vaardig. Een boek om de rekenvaardigheid van Pabo-studenten bij te spijkeren en nog veel meer.

Weten

Context, een verhaal apart - Omgaan met contexten vereist vakmanschap

Een goede context ondersteunt het bedenken van de leerlingen. Maar aan welke eisen voldoet een goede context? Hoe ga je er op de juiste wijze mee om? Waar ligt de balans tussen het wiskunde-gericht uitdiepen en te diep ingaan op onbelangrijkste details?

Doen

Ei van Columbus Jaargang 24, nummer 3 - antwoorden

Ontwikkeling en onderzoek

Vierkant tegen zelfstandig werken

A. Treffers & E. de Goeij - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Het probleem van de maand op het RekenWeb

F. van Galen & V. Jonker - Freudenthal Inistituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 95 - Een zoektocht naar domeinspecifieke vakkennis

Verslag ICME-10, Kopenhagen 2004 - M. Kool - Hogeschool Domstad, Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Parel in MILE - Fadoua telt terug

M. J. Kieft - Katholieke Pabo, Zwolle

Ontwikkeling en onderzoek

Begeleiding aan het woord - Er valt nog veel winst te boeken

In gesprek met D. Doïng - S.A. Lit, Hs Domstand, Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip numme 96 - Feestmutsen

A.C. Alberts - Fontys Hogescholen, Tilburg

Draad van Ariadne

Ei van Columbus Jaargang 24, nummer 2 - opgaven

De betere rekenaar uitgedaagd - Probleemoplossen door goede rekenaars

Waar kan ik goede en uitdagende rekenopgaven voor de betere rekenaars in mijn groep vinden? Vooral leerkrachten in de middenbouw worstelen met dit probleem De meeste verrijkende materialen richten zich immers op de bovenbouw. Jos van den Bergh lost op.

Hou nou maar op, wij willen rekenen! Wat wil de goede rekenaar nou zelf?

Goede rekenaars zijn vaak gek op rekenen, maar dat betekent niet dat ze altijd tevreden zijn over de gang van zaken in de rekenles. Hoe zou het anders moeten? Daar hebben ze wel ideeën over. Ivanna van Dijk sprak met goede rekenaars uit groep 6 en 7.

Weten

Niet alleen voor bollebozen - Probleemgericht onderwijzen

Wanneer geschikte problemen in een klassikale, interactieve onderwijssetting worden aangeboden, voelen alle leerlingen zich uitgedaagd en zijn het niet alleen de bollebozen die met mooie oplossingen komen.

De verrijkingsklas - Een alternatief voor goede rekenaars

Op de Nijmeegse Schoolvereniging mogen goede rekenaars het makkelijke rekenwerk laten zitten. Daarvoor in de plaats krijgen ze extra verrijkingsstof en bezoeken ze de verrijkingsklas.

Minder kan meer worden! - Reken-wiskunde-onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen

Als (hoog)begaafde leerlingen in de rekenles moeten doen wat de andere leerlingen ook doen, oefenen ze honderden keren wat ze allang kunnen en leren ze niet hoe ze een echt probleem moeten aanpakken. Maar hoe pak je het dan aan?

Welk extraatje past bij uw leerlingen? - Zeven verrijkende materialen onder de loep genomen

Vrijwel alle uitgevers van reken-wiskundemethoden hebben ook additionele materialen in hun fonds; extra leerstof voor de betere rekenaar als aanvulling op de methode. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen deze materialen?

Voer voor slimme kinderen - Compacten en verrijken van de rekenles, een recensie

Jo Nelissen was in de jaren '90 medewerker aan het Bollebozenproject voor (hoog)begaafde leerlingen. Hij schreef een recensie over het boek 'Compacten en verrijken van de rekenles voor (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs.

De bekende Nederlander in getallen - Floor Sietsma

Floor Siestma is 12 jaar oud en ze studeert sinds 1 september wiskunde en informatica aan de Universiteit van Amsterdam. Hoe heeft deze hoogbegaafde leerling leren rekenen en hoe gebruikt ze het rekenen in het dagelijks leven?

Kleine kinderen worden groot - Dat kan veel gemakkelijker

Als je bij een spelletje tot 100 moet tellen, dan valt dat niet altijd mee.....

Vroeger - Slimme Sam

Slimme Sam, dat was de Amerikaanse puzzelontwerper Samuel Loyd. Is zijn schuifpuzzel eigenlijk wel op te lossen? Ed de Moor onderzoekt.....

Wiskunde op straat - Koning, keizer, admiraal... digitaal gaan ze allemaal

Volgens het Internet is het negen minuten lopen van Station Arhem Presikhaaf naar de Pabo Arnhem. Maar klopt dat wel?

Weten

Alles of niets - Probleemoplossen door goede rekenaars -

De opvatting dat je je over goede rekenaars geen zorgen hoeft te maken is nodig aan herziening toe. Als goede rekenaars uitgedaagd worden om een onbekend probleem aan tapes, blijken hun mogelijkheden soms beperkter dan vooraf werd gedacht.

Draad van Ariadne

Ei van Columbus Jaargang 24, nummer 2 - antwoorden

Ontwikkeling en onderzoek

De 22e Panama-conferentie - impressies en trends

E. de Goeij & W. Oonk (red.) - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Realistisch rekenen door slechtziende kinderen en zeer zwakke rekenaars

J.G. van Hell, N. Boswinkel, Y.A.J.M. Zeeuwen & S.J.A. de Crom - Radboud Universiteit Nijmegen Freudenthal Instituut, Pl-school Hondsberg, SBO De Spreekhoorn

Ontwikkeling en onderzoek

Dyscalculie: een 'onheus' begrip of 'onheus' benaderd - impressies en trends

A. Desoete - Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie, Universiteit Gent, België

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 94 - In gesprek met rekenzwakke VMBO-leerlingen

J. Winnubst - Giralis, locatie Ede

Ontwikkeling en onderzoek

Parel in MILE - MILE en humor

J.F.M. Buist - Gereformeerde Hogeschool, Zwolle

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 95 - Studenten als toetsenbakkers

A.B. van Gool - Fontys Hogeschool Tilburg

Ontwikkeling en onderzoek

Begeleiding aan het woord - Verslag Netwerkdag begeleiders - '...dat moet Inge weten ...'

R. Keijzer - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Traditionele en realistische algoritmen bij het oplossen van deelsommen in groep 8

Een nadere analyse van PPON-materiaal uit 1997 - G. Rademakers, C. van Putten, M. Beishuizen & J. Janssen - Hs InHolland, Rotterdam, Universiteit Leiden, Citogroep, Arnhem

Draad van Ariadne

Ei van Columbus Jaargang 24, nummer 1 - opgaven

Er kan meer dan je zou denken - Realistisch rekenen in het speciaal basisonderwijs

Steeds meer scholen in het speciaal basisonderwijs kiezen voor een realistische rekenmethode. Dat gebeurde de afgelopen jaren ook in Utrecht en omgeving, waar 6 scholen de overstap naar zo'n methode maakten. Wat zijn hun ervaringen?

Weten

Wie het kan verwoorden snapt het - Niveaudifferentiatie in de bovenbouw

Houd de groep bij elkaar, maar laat elke leerling op zijn of haar eigen niveau en met zelfgekozen middelen aan een gezamenlijke opgave werken. Wissel oplossingsmanieren onderling uit en waardeer elke aanpak. Zo houdt u rekening met verschillen.

Weten

Een warme herfst - Het weerbericht als meetles (jrg. 24 nr. 1, 2004)

Rondom het thema 'herfst' valt in groep 3 heel wat te beleven. Zelfs het domein 'meten' kan daarbij goed aan bod komen. In de herfst zijn immers de weersomstandigheden vaak zeer afwisselend en daar kunnen jongen kinderen mooie meet-ervaringen mee opdoen.

Kiezen voor de kern - Onderzoek naar onderwijs in breuken, verhoudingen, kommagetallen en procenten

Hoe ga je om met verschillen tussen leerlingen? Het TAL-project wil leerlingen van kerninzichten voorzien waarmee ze op hun eigen manier rijke vraagstukken oplossen. Hierbij kunnen zwakke en betere rekenaars verschillende einddoelen hebben.