Kinderen voor kinderen - Recensie van een bijzonder proefschrift

In het voorjaar promoveerde Agnes Vosse op een bijzonder proefschrift over tutor-leren. Als kinderen uit hogere groepen van de basisschool rekenles geven aan kinderen uit lagere groepen, kunnen beide partijen daar veel van leren.

Je kunt het gewoon tellen - Hoe maak je reken/wiskunde-onderwijs betekenisvol?

Betekenisvol onderwijs. Hoe maak je dat? In de moderne reken/ wiskundemethodes vind je vele verschillende contexten, maar is reken-onderwijs met contexten per definitie betekenisvol? Jaap Griffioen en Els van Herpen deden een klein onderzoek.

Nationale rekendagen 2002 - Een verslag van een boeiende conferentie

De Nationale Rekendagen worden ieder jaar in Noordwijkerhout georganiseerd. 2 dagen lang buigen leerkrachten uit het primair onderwijs zich over rekenen-wiskundeonderwijs.

Doen

Memory voor scharrelkippen - Een spel om te spelen of zelf te ontwerpen

Het memory-spel is al erg oud, maar nog steeds razend populair. Varianten van dit overbekende spel zijn inmiddels op de markt verschenen. Maar inventieve leraren en leerlingen maken gewoon zelf hun eigen memory-varianten.

Kinderen uit Moskou zoeken verborgen figuren - Ik zie het niet, maar ik weet waar het zit

Ik zie de kop van de gans, weet ik nu ook waar zijn staart zit? Deze vraag lijkt simpel, maar kan jonge kinderen de nodige hoofdbrekens bezorgen. Hoe vorm je een mentaal beeld van een gans en andere figuren?

Willem Bartjens op de snijtafel - Uitslag van een lezersonderzoek

De afgelopen maanden is het tijdschrift Willem Bartjens in een uitgebreid lezersonderzoek onder de loep genomen. Jo Nelissen beschrijft de resultaten van dit onderzoek.

Hoe zouden we Fadoua kunnen helpen? Pabostudenten aan het werk in MILE

Als een leerling steeds dezelfde fout maakt dan moet de leerkracht op zoek gaan naar de achterliggende oorzaken en didactisch denkwerk in stelling brengen. Dan draait het om vakmanschap. Hoe kun je als pabostudent dat vakmanschap in de vingers krijgen?

De bekende Nederlander in getallen - Erik van Muiswinkel

Erik van Muiswinkel vertelt over zijn leven en over de getallen die daar een rol in belangrijke speelden.

Groepjes van groep 3 - Tellen en vertellen

Het overblijven van de kinderen in groep 3 geeft weer genoeg mogelijkheden voor veel leuk rekenwerk....

Kleine kinderen worden groot - Zo snel als een pinguïn?

Miriam Baltussen gaat met dochter Paula naar de Beekse Bergen. En ook daar valt genoeg te rekenen.....

Vroeger - Een zoen van de juffrouw

Auteur Ed de Moor herinnert zich bijna alle leraren van vroeger nog. In deze aflevering van 'Vroeger' vertelt hij er over.

Wiskunde op straat - Draaien en keren

Wiskunde is overal terug te vinden op straat. Zelfs als die straat zich voordoet als een rotonde.....

Zeven stukjes, vele mogelijkheden - Tangram tussen meten en meetkunde

Tangram kan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van oppervlaktebegrip. De zeven tans hebben een eigen vorm, maar kunnen aan elkaar gekoppeld nieuwe vormen opleveren. De auteur beschrijft een interessant tangram-experiment in groep 6.

Nieuwe kerndoelen: geen probleem

In het mei-nummer van Willem Bartjens 2002 staat een artikel over de nieuwe voorstellen voor de kerndoelen rekenen/wiskunde. Anne Coos Vuurmans reageert.

O, zit dat zo? Maar dan snap ik het ook! Eerstejaars Pabostudenten werken aan hun gecijferdheid

Een leerkracht op de basisschool moet goed kunnen rekenen en gecijferd zijn. De weg van de Pabostudent naar gecijferde leerkracht is soms lang. In dit artikel een blik achter de schermen.

Weten

Een voorstel voor nieuwe kerndoelen - Wat vindt u ervan?

Het voorstel om nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs in te voeren doet veel stof opwaaien. In dit artikel beschrijven 15 werkers aan de basis hoe zij de toekomst van het vak rekenen-wiskunde zien als de nieuwe kerndoelen ongewijzigd ingevoerd worden.

De avondvierdaagse - Inspelen op de inbreng van kinderen

In dit artikel beschrijft de auteur hoe enthousiaste verhalen over de avondvierdaagsen het uitgangspunt vormden van een mooie rekenles

Rekenen in de ruimte - Een hemelbestormend bovenbouwproject

Groep 8 bouwt het zonnestelsel op schaal na in eigen klas. Dat biedt onbegrensde mogelijkheden om veel te leren over samenwerken, informatie opzoeken, problemen oplossen en vooral rekenen-wiskunde toepassen.

Hoeveel meter duurt een liedje? Een rijk vraagstuk voor de bovenbouw

De auteur van dit artikel vroeg aan zijn groep: 'Hoeveel meter duurt een liedje?' Nadat de leerlingen van hun verbazing waren bekomen, leverde de vraag een boeiende rekenles op.

Status aparte? Zet de zwakke rekenaar niet op het reservebankje

De auteur beschrijft een aantal zwakke rekenaars. Ze hebben al veel extra hulp gekregen met als resultaat dat ze nog steeds niet kunnen rekenen en dat ze bovendien het vak niet meer leuk vinden. Kan het ook anders?

Het liedjesplein - Op speelse wijze omgaan met tellen, cijfers en getallen in groep 1 en 2

Op het liedjesplein wonen rekenliedjes in een huisje. Alle huisjes hebben een huisnummer en leerlingen van groep 1 en 2 kunnen spelend en zingend op het liedjesplein aan alle belangrijke doelen op het gebied van de hele getallen werken.

Lekkers uit Loempaland - Uitgekookt rekenen in groep 3

De overstap van groep 2 naar 3 blijft voor ieder kind een grote verandering. Het programma in groep 3 zit zo vol, dat het spel er af en toe bij inschiet. De auteur ontwikkelde een serie kooklessen om in groep 3 spelenderwijs te rekenen.

Een heldere kijk op cake - Een rechthoekmodel voor het rekenen met breuken

Niet meer goochelen met regeltjes, maar inzichtelijk rekenen met breuken, dat is een ideaal dat elke leerkracht nastreeft. Michael Koren is op zoek naar een manier om dat doel te bereiken. Een cake als rechthoekmodel levert verbazend goede resultaten.

Maartje en de telduivel - Verhalend ontwerpen en reken-wiskundeonderwijs

Hoe maak je een verhalend ontwerp met het hoofdaccent op rekenen-wiskunde? Groepsleerkracht Lia Oosterwaal brak zich daarover het hoofd tot ze geïnspireerd werd door het boek De Telduivel.

Aan de tafels - Leren door zelf construeren

Wie de vermenigvuldigingsstrategieën kent kan tafelsommen met elkaar in verband brengen, zodat er een netwerk van strategieën ontstaat. Dat is handig, want als je het antwoord op een som vergeten bent, kun je het via je netwerk zo weer boven tafel halen

Weten

Vorige week wisten ze dat nog wel - De grillige groei van wiskundige kennis

Leerprocessen verlopen niet altijd constant en geleidelijk en de opbrengsten zijn ook niet altijd zo zichtbaar en meetbaar. Willem Vermeulen beschrijft het springerige karakter van leerprocessen.

De rekentoer - Een goede samenwerking als fundament voor interactief reken-wiskundeonderwijs

De afstudeeropdracht van de auteur ging over interactief rekenonderwijs in groep 7. Ze won hiermee de Wansinkprijs. In dit artikel een verslag van het project.

Druiven in de kring - Handig tellen

Als Sophie en Lisa druiven gaan uitdelen in de kring, verhoogt de juf de feestvreugde door er een rekenlesje van te maken. Handig springt ze in op de niveauverschillen in haar klas en alle goede ideeën worden eruit geperst.

Wisschriften - Verbredingsstof met een wiskundig karakter

Wiskunde is een leuk vak. Ook kinderen zijn er steeds meer in geïnteresseerd. De Wisschriften van de Stichting Vierkant voor Wiskunde voorzien in een groeiende behoefte.

Interactie en hoofdrekenen - Try-out van een NCRC-module in Schagen

Dick van Kassel en Kees Buys ontwierpen de NCRC-module 'Hoofdrekenen'. In deze module speelt de ontwikkeling van interactievaardigheden een grote rol. In dit artikel een impressie van de try-out van de module.

Taal, tijd en tellen

Een dagboek in groep 1 en 2 met verhaaltjes en tekeningen van dagelijkse gebeurtenissen die de kinderen hebben meegemaakt, blijkt een schitterende bron te zijn voor de ontwikkeling van geletterdheid, gecijferdheid en tijdsbesef.

Rondje om de vijf - Avonturen op de vierkante centimeter

Tik op uw rekenmachine eens een rondje om de vijf en laat u verrassen door de berekeningen die daaruit voort kunnen komen.

Moeilijke woorden hoef je niet te schrappen - Allochtone leerlingen rekenen met de krant

Contextvraagstukken leveren in de rekenles vaak grote problemen op, zeker in een klas vol allochtone leerlingen. Arie Fase experimenteerde met krantenartikeltjes waar leerlingen zelf vragen bij mochten bedenken. En dat had een mooi resultaat!

Een referentiekader voor het rekenonderwijs - TAL-brochure Hele getallen in de bovenbouw basisschool

De eerste publicatie van het TAL-team was het succesvolle boekje over hele getallen in de onderbouw. Inmiddels verscheen ook de 2e TALpublicatie: Tussendoelen annex leerlijnen: Hele getallen bovenbouw basisschool. Dit artikel geeft een overzicht

Met sprongen vooruit - Een boekbespreking

In 2001 promoveerde Julie Menne op haar proefschrift 'Met sprongen vooruit'. De landelijke pers toonde veel belangstelling voor haar productieve oefenprogramma waarmee zwakke rekenaars tijdens de reguliere rekenles hun achterstand kunnen inhalen.

Kleine kinderen worden groot - Een leerzaam tasje

De dochter van Esther van Poppel leert de tafels... op de achterbank van de auto, met behulp van een boodschappentas!