Welkom

Volgens Bartjens is hét vaktijdschrift voor de praktijk van het reken-wiskunde-onderwijs. De inhoud van de artikelen is een toegankelijke mix van theorie, didactiek en praktijk, bedoeld voor leerkrachten, rekencoördinatoren, pabo-studenten, opleidingsdocenten, onderzoekers, adviseurs, ontwikkelaars en andere professionals die geïnteresseerd zijn in het reken-wiskundeonderwijs.

Draad van Ariadne
Bekijk ze allemaal

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie

Toveren met getallen - Zoek de som bij de uitkomst

Computerspelletjes die losse getallen en ook de relaties ertussen als uitgangspunt nemen bieden veel mogelijkheden. Laat kinderen rondzwerven in de wereld van Toverboeken en Kappotte Rekenmachines en ze leren de straten en steegjes goed kennen...

Doen

Kun je rekenen op spelletjes? Spel als aanvulling op en versterking van rekenonderwijs

Kan spel binnen het realistisch reken-wiskundeonderwijs een zinvolle rol spelen? In dit artikel geeft Frans Moerlands een antwoord op deze vraag. Vele mooie spelvoorbeelden illustreren zijn betoog, daarvan is Monopoly het allermooiste.

Doen

Jong geleerd... Interactieve reken-spelletjes voor jonge kinderen

Kinderen die niet de kans krijgen om in hun eerste levensjaren betekenisvolle ervaringen op te doen betreden de basisschool al met een achterstand. Spelletjes die uitdagen tot interactie, reflecteren en redeneren zijn van onschatbare waarde.

De bekende Nederlander in getallen - Hans Böhm

Hans Böhm vertelt over rekenen en de getallen die in zijn leven een rol speelden.

Groetjes van groep 3 - De fotozaak

In ons rekenboek staan drie plaatjes onder elkaar. Het zijn luchtfoto's, gemaakt vanuit een vliegtuig. De eerste foto is van dichtbij genomen, de tweede van wat hoger en de derde van het verst weg. Voor de meeste kinderen in groep 3 een moeilijk verhaal..

Kleine kinderen worden groot - Vandaag, morgen en straks

Is het al straks? Wat is eigenlijk een abonnement? Zijn we er al? Ben ik nog op tijd? Wat voor dag is het morgen? Allemaal vragen die Julian en Stefan, de kinderen van Marian Steverink stellen. Door haar antwoorden leren ze weer een beetje beter rekenen..

Vroeger - Karaktervormend hoofdrekenen

Auteur Ed de Moor neemt de lezer in zijn rubriek mee in de geschiedenis van het hoofdrekenen....

Wiskunde op straat - De stationseuro

Auteur Harrie Sormani krijgt een brief over de prijsverhogingen van de horeca in het plaatselijke station. Hij rekent de lezer voor wat dat voor gevolgen heeft....

Doen

Is het hoger of lager dan 10? - 'Raad mijn getal' in groep 3

Spelletjes kunnen kinderen motiveren en hen betrokken houden bij de rekenles. Maar natuurlijk moet er dan ook nog geleerd worden. Sylvia Schinkel beschrijft haar ervaringen in groep 3 met het spel 'Raad mijn getal'.

Weten

Leerkracht, leerling, leerstof - Oefenen, samenspel van drie factoren

Elke dag een kwartiertje gezamenlijk, productief, mondeling, inzichtelijk oefenen is een voorwaarde voor succesvol reken-wiskundeonderwijs. Dat is de boodschap van Adri Treffers. Hij laat zien dat oefenen speels kan zijn, ook zonder spel-vorm.

Spelen met de rekenmachine - Spelenderwijs hypotheses toetsen

Wat is de functie van de rekenmachine in het reken-wiskundeonderwijs en hoe kan die functie op speelse en uitdagende wijze gerealiseerd worden? Willem Vermeulen beschrijft verrassende voorbeelden van spelen met de rekenmachine. Er valt veel te ontdekken!

Kaarten in de klas - Het talrijke nageslacht van de 24-game

Het 24-game blijft populair, zeker nu er varianten voor de onder- en middenbouw beschikbaar zijn. Oefening en speelplezier gaan hand in hand. Johan Winnubst vertelt er in dit artikel over.

Vulkaantjes bakken in de klas - Structuren herkennen is het begin van vermenigvuldigen

Van een lavasteen naar vulkaantjes bakken is voor kinderen maar een kleine sprong. Een vindingrijke juf weet daar op in te springen en maakt van een bakplaat een rijke rekenles. Als de kinderen goed naar het bakblik kijken, blijken tafelsommen overal....

Tabula met onvolledige spelregels - Zoek het evenwicht tussen leren en speelplezier

Van een spel dat in een onderwijssituatie wordt gespeeld mag je ook verwachten dat de deelnemers er iets van leren. Soms lijken speelplezier en leereffect elkaar in de weg te staan.

Kinderen voor kinderen - Recensie van een bijzonder proefschrift

In het voorjaar promoveerde Agnes Vosse op een bijzonder proefschrift over tutor-leren. Als kinderen uit hogere groepen van de basisschool rekenles geven aan kinderen uit lagere groepen, kunnen beide partijen daar veel van leren.

Je kunt het gewoon tellen - Hoe maak je reken/wiskunde-onderwijs betekenisvol?

Betekenisvol onderwijs. Hoe maak je dat? In de moderne reken/ wiskundemethodes vind je vele verschillende contexten, maar is reken-onderwijs met contexten per definitie betekenisvol? Jaap Griffioen en Els van Herpen deden een klein onderzoek.

Nationale rekendagen 2002 - Een verslag van een boeiende conferentie

De Nationale Rekendagen worden ieder jaar in Noordwijkerhout georganiseerd. 2 dagen lang buigen leerkrachten uit het primair onderwijs zich over rekenen-wiskundeonderwijs.

Doen

Memory voor scharrelkippen - Een spel om te spelen of zelf te ontwerpen

Het memory-spel is al erg oud, maar nog steeds razend populair. Varianten van dit overbekende spel zijn inmiddels op de markt verschenen. Maar inventieve leraren en leerlingen maken gewoon zelf hun eigen memory-varianten.

Kinderen uit Moskou zoeken verborgen figuren - Ik zie het niet, maar ik weet waar het zit

Ik zie de kop van de gans, weet ik nu ook waar zijn staart zit? Deze vraag lijkt simpel, maar kan jonge kinderen de nodige hoofdbrekens bezorgen. Hoe vorm je een mentaal beeld van een gans en andere figuren?

Willem Bartjens op de snijtafel - Uitslag van een lezersonderzoek

De afgelopen maanden is het tijdschrift Willem Bartjens in een uitgebreid lezersonderzoek onder de loep genomen. Jo Nelissen beschrijft de resultaten van dit onderzoek.

Hoe zouden we Fadoua kunnen helpen? Pabostudenten aan het werk in MILE

Als een leerling steeds dezelfde fout maakt dan moet de leerkracht op zoek gaan naar de achterliggende oorzaken en didactisch denkwerk in stelling brengen. Dan draait het om vakmanschap. Hoe kun je als pabostudent dat vakmanschap in de vingers krijgen?

De bekende Nederlander in getallen - Erik van Muiswinkel

Erik van Muiswinkel vertelt over zijn leven en over de getallen die daar een rol in belangrijke speelden.

Groepjes van groep 3 - Tellen en vertellen

Het overblijven van de kinderen in groep 3 geeft weer genoeg mogelijkheden voor veel leuk rekenwerk....

Kleine kinderen worden groot - Zo snel als een pinguïn?

Miriam Baltussen gaat met dochter Paula naar de Beekse Bergen. En ook daar valt genoeg te rekenen.....

Vroeger - Een zoen van de juffrouw

Auteur Ed de Moor herinnert zich bijna alle leraren van vroeger nog. In deze aflevering van 'Vroeger' vertelt hij er over.

Wiskunde op straat - Draaien en keren

Wiskunde is overal terug te vinden op straat. Zelfs als die straat zich voordoet als een rotonde.....

Zeven stukjes, vele mogelijkheden - Tangram tussen meten en meetkunde

Tangram kan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van oppervlaktebegrip. De zeven tans hebben een eigen vorm, maar kunnen aan elkaar gekoppeld nieuwe vormen opleveren. De auteur beschrijft een interessant tangram-experiment in groep 6.

Nieuwe kerndoelen: geen probleem

In het mei-nummer van Willem Bartjens 2002 staat een artikel over de nieuwe voorstellen voor de kerndoelen rekenen/wiskunde. Anne Coos Vuurmans reageert.

O, zit dat zo? Maar dan snap ik het ook! Eerstejaars Pabostudenten werken aan hun gecijferdheid

Een leerkracht op de basisschool moet goed kunnen rekenen en gecijferd zijn. De weg van de Pabostudent naar gecijferde leerkracht is soms lang. In dit artikel een blik achter de schermen.

Weten

Een voorstel voor nieuwe kerndoelen - Wat vindt u ervan?

Het voorstel om nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs in te voeren doet veel stof opwaaien. In dit artikel beschrijven 15 werkers aan de basis hoe zij de toekomst van het vak rekenen-wiskunde zien als de nieuwe kerndoelen ongewijzigd ingevoerd worden.

De avondvierdaagse - Inspelen op de inbreng van kinderen

In dit artikel beschrijft de auteur hoe enthousiaste verhalen over de avondvierdaagsen het uitgangspunt vormden van een mooie rekenles

Rekenen in de ruimte - Een hemelbestormend bovenbouwproject

Groep 8 bouwt het zonnestelsel op schaal na in eigen klas. Dat biedt onbegrensde mogelijkheden om veel te leren over samenwerken, informatie opzoeken, problemen oplossen en vooral rekenen-wiskunde toepassen.

Hoeveel meter duurt een liedje? Een rijk vraagstuk voor de bovenbouw

De auteur van dit artikel vroeg aan zijn groep: 'Hoeveel meter duurt een liedje?' Nadat de leerlingen van hun verbazing waren bekomen, leverde de vraag een boeiende rekenles op.

Status aparte? Zet de zwakke rekenaar niet op het reservebankje

De auteur beschrijft een aantal zwakke rekenaars. Ze hebben al veel extra hulp gekregen met als resultaat dat ze nog steeds niet kunnen rekenen en dat ze bovendien het vak niet meer leuk vinden. Kan het ook anders?

Het liedjesplein - Op speelse wijze omgaan met tellen, cijfers en getallen in groep 1 en 2

Op het liedjesplein wonen rekenliedjes in een huisje. Alle huisjes hebben een huisnummer en leerlingen van groep 1 en 2 kunnen spelend en zingend op het liedjesplein aan alle belangrijke doelen op het gebied van de hele getallen werken.

Lekkers uit Loempaland - Uitgekookt rekenen in groep 3

De overstap van groep 2 naar 3 blijft voor ieder kind een grote verandering. Het programma in groep 3 zit zo vol, dat het spel er af en toe bij inschiet. De auteur ontwikkelde een serie kooklessen om in groep 3 spelenderwijs te rekenen.