Redactioneel

Spel in de rekenles

Cathe Notten

Cathe Notten is hoofdredacteur van Volgens Bartjens en zelfstandig onderwijsadviseur.

Met een special over spel in de rekenles vieren we dat spel in de meeste scholen niet meer weg te denken is uit het repertoire van veel leerkrachten. Een spel dat goed wordt ingezet laat kinderen doelen bereiken die ze anders misschien minder makkelijk en met minder plezier zullen bereiken.

 

Een drijvende kracht en de onvermoeibare motor achter dit succes is Anneke Noteboom. Al 13 jaar brengt ze in Volgens Bartjens bestaande spellen onder de aandacht met haar rubriek Spel in de Rekenles en bedenkt zelf ook regelmatig spellen om het rekenen speelser, effectiever en gedifferentieerder te maken. In de rubriek, maar ook in verschillende artikelen die zij de afgelopen jaren heeft geschreven, geeft ze leraren handvatten om van een spel een volwaardig leermiddel te maken. En dat dat werkt zien alle leerkrachten die weloverwogen spellen inzetten in de rekenles. Weloverwogen, want hoe goed een spel ook is, alleen als het aansluit bij de kennis en vaardigheden van een leerling en hem/haar op eigen niveau uitdaagt, is het een goed spel voor deze leerling op dit moment.

 

Maar nu stopt de rubriek. Speciaal voor haar laatste bijdrage bedacht Anneke Noteboom een spel, gebaseerd op Triviant maar met eindeloze rekenmogelijkheden, waarbij de leerling keuzes kan maken die het aantrekkelijk maken voor zowel zwakke als voor sterke rekenaars. U vindt het spel in de Draad van Ariadne en op de vertrouwde plek achterin vindt u de uitgebreide bespreking ervan in de laatste Spel in de rekenles.

 

Extra veel aandacht voor spel in de rekenles ook in de rest van deze Volgens Bartjens. Het begint met een artikel van Anneke Noteboom zelf over spellen die ingezet kunnen worden in het leren beheersen en onderhouden van de kennis van drempel 2, getalbegrip tot en met 100. Margreeth Mulder benadrukt in Speel mee in de bovenbouw het belang van interventies bij spellen in de rekenles. Leren van games is een artikel van Martijn Koops waarin hij laat zien dat veel trial and error bij digitale spellen niet vanzelf tot inzicht leidt. Ook hierbij is een leraar nodig die de link kan leggen naar de reken-wiskundige inhoud.

Magda van der Wulp heeft op ons verzoek Anneke Noteboom geïnterviewd want na 13 jaar mag de auteur van een rubriek wel eens extra in het zonnetje gezet worden. Het verslag hiervan leest u in Serieus spelen.

In mei 2020 werd de winnaar van de rekenspellenwedstrijd 2020 bekend gemaakt. Dit keer zonder grootste prijsuitreiking vanwege de Covid 19 maatregelen maar juryleden Corinne Harten en Bronja Versteeg doen verslag in ‘Pak me dan, als je kan!’ En we hebben we een handig overzicht van de top 100 van geschikte rekenspellen voor in de klas en voor thuis.

Anna van der Heijden en Stefan Jansen verzorgden het enige artikel dat niets met spel te maken heeft in dit nummer, Misvattingen, de sleutel naar nuttige feedback, waarin ze een computeralgoritme bespreken voor automatische feedback bij digitale rekentoetsen.

 

Ik wens u allemaal een heel fijn schooljaar toe, zonder draconische maatregelen. Want naar school gaan en persoonlijk contact met medeleerlingen en de leerkracht zijn van vitaal belang in de ontwikkeling van kinderen.

 

Cathe Notten
Hoofdredacteur Volgens Bartjens

Deel dit artikel