Ontwikkeling en onderzoek

Begeleiding aan het woord - Leerkrachtvaardigheden in het realistisch reken-wiskundeonderwijs

J.F. de With - CED-Groep Rotterdam

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 95 - Vouwen zijn recht en krom

A. Goddijn - Freudenthal Instituut Universiteit Utrecht

De ene leerling heeft 10 oefensommen nodig, de andere 2 - Zelfgestuurd leren

Als leerlingen weten wat ze nog leren van de oefeningen in het rekenboek, kunnen ze zelf (mee)bepalen welke opdrachten ze zullen gaan maken en welke niet. Hun manier van leren verandert van opdrachtgestuurd naar leerdoelgestuurd.

Weten

Hallo, 8 x 8! Een experiment met tutorrekenen

Tutorrekenen vraagt heel wat organisatie en voorbereiding maar de resultaten zijn zo bijzonder dat het alle moeite meer dan waard is. Niet alleen stijgen de leerresultaten, ook de sfeer op school en de contacten tussen de leerlingen verbeteren enorm.

In de voetsporen van Simon Stevin - Kommagetallen heruitvinden

Hans Freudenthal was van mening dat leerlingen in de reken-wiskundeles de ruimte moeten krijgen voor het heruitvinden van wiskunde. Maar de leerkracht moet dit proces wel sturen. Een voorbeeld wordt gegeven aan de hand van lessen rond kommagetallen.

Een hut van kranten - Wiskunde en techniek, een geïntegreerde activiteit

De opdracht om een levensgrote hut van kranten te maken was een uitdaging voor de leerlingen van groep 5. Niet alleen kwam er techniek om de hoek kijken, maar er werd ook een beroep gedaan op de wiskundige kennis en vaardigheden voor meten en meetkunde

Repareren of remediëren? Een rekenrek is geen automaatje

Was het alleen een kapot rekenrekje of was er met deze leerling meer aan de hand?

De leerlingen wisten van geen ophouden - Interactie in de reken-wiskundeles

Interactie in de reken-wiskundeles, iedere leerkracht is zich de waarde ervan bewust. Iedere leerkracht weet in theorie hoe het zou moeten. Maar in de praktijk is de verleiding groot om de leerlingen toch maar even snel naar het goede antwoord te sturen.

Grote Rekendag groot succes - De hele dag rekenen is leuk!

De grote Rekendag 2004 gaf leerlingen en leerkrachten de kans om een hele dag met een rekenwiskundige thema door te brengen. Dat was leuk, dat was spannend en dat was ook nog leerzaam. In dit artikel enkele ervaringen van deelnemers.

Hoe krijg ik mijn collega's mee? Impressies van de post-hbo-opleiding Rekencoördinator

Een kijkje in het portfolio van vijf cursisten van de post-hbo-opleiding van Ronald Keijzer

Maling aan decimalen - De weg van informele Smarties naar formele kommagetallen

Soms kan het nodig zijn om bij een rekenprobleem in groep 8 even volledig terug te keren naar de basis om het begrip in korte tijd, van informeel naar formeel, helemaal opnieuw op te bouwen. 2 Pabostudenten doorliepen dit traject voor kommagetallen.

Rekenen is mijn leukste vak - Lieke en het rekenen tot 100

Vaak zijn rekenproblemen terug te voeren op hiaten in de basis. Zodra het fundament goed is, en kinderen het getallensysteem goed doorgronden, kunnen ze ineens aanzienlijke vorderingen maken. Over de basis voor het rekenen tot 100 en verder.

De bekende Nederlander in getallen - Maria van der Hoeven

Harrie Sormani geeft een beeld in getallen van Maria van der Hoeven, Minister van OCW

Groetjes van groep vier - Van vouwblaadjes tot terras

Als juf vertelt dat ze in haar tuin een mooi terras wil van 20 tegels dan helpt de klas haar graag verzinnen hoe dat het beste kan.....

Kleine kinderen worden groot - Rekenen in de achtertuin

Het is warm weer dus in de tuin wordt het zwembad gevuld. Maar... hoeveel wat zit daar nu eigenlijk in?

Vroeger - Breuk op z'n kop

Auteur Ed de Moor vertelt over het rekenen in historische rekenboeken

Wiskunde op straat - Tot tien tellen

Het gaat tegenwoordig in het onderwijs meer om het aanleren van sociale competenties dan om rekenen en taal. Of toch niet? Om je te leren beheersen moet je tot tien kunnen tellen volgens de sociale competentie. En dan moet je dat wel eerst geleerd hebben!

Ik had niet gedacht dat ik zo'n les zou kunnen geven - Leerzame en uitdagende praktijkervaringen

Op de pabo Edith Stein vroeg Marc van Zanten zich af hoe je eerstejaars studenten kunt motiveren voor rekenen / wiskunde en tegelijkertijd theoretische verdieping kunt stimuleren. De poetsopdracht "Onderwijswerk rekenen / wiskunde" vormde het antwoord.

Ontwikkeling en onderzoek

Verschil maken - De ontwikkeling in denkbeelden over het omgaan met verschillen tussen leerlingen

K.P.E. Gravemeijer & H.A.A. van Eerde - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Met het oog op het leren van rekenen-wiskunde in het digitale tijdperk

R. Noss - London University, Department of Mathematics

Ontwikkeling en onderzoek

Verslag begeleidersnetwerk - Hoeveel rek zit er in rekenen?

A. Oving - IJsselgroep, Dronten

Ontwikkeling en onderzoek

Begeleiding aan het woord - Wat de invoering van een nieuwe methode al niet teweeg kan brengen!

Een succesvol invoeringstraject - C. Borghouts - SAC, Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Parel in MILE - Een zoektocht in MILE

M.H.P. Bos - Hs De Kempel, Helmond

Ontwikkeling en onderzoek

Competentiegericht opleiden - Pleidooi voor een apart assessment reken-wiskundeonderwijs

R. Keijzer, L. Kerstens, G. Baars & W. Uittenbogaard - Panama / Freudenthal Instituut Utrecht, OECR / Erasmus Universiteit, Rotterdam

Panama Praktijktip nummer94 - Schattend rekenen in het speciaal basisonderwijs

M.C. Peltenburg - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Stel je doelen bij - Dyscalculie en wat doe je er aan?

In dit artikel werpen de onderwijservaringen van Jaap Boerema op de LOM-school van professor Wilhelmina Bladergroen en zijn werk aan het Maatschrift bij de methode Alles Telt een nieuw licht op dyscalculie.

We bouwen Tielenborg - Leerlingen ontwerpen hun eigen woonwijk op schaal

De kinderen van de klas van Fons Cornelissen mochten een denkbeeldige woonwijk bouwen. Dit zorgde voor maatschappelijk en wiskundig inzicht.

Een routekaart naar het zwembad - Meetkunde ligt gewoon op straat....

Een rijke leeromgeving hoeft helemaal niet met veel kunst- en vliegwerk en dure materialen opgebouwd te worden. Het alledaagse leven biedt al prachtige leermogelijkheden. De weg naar het zwembad kan al een bron voor meetkundige ontdekkingen zijn.

Weten

Fouten maken is niet erg - Respecteer de ideeën van kinderen

Leerkrachten die hun leerlingen een vaste oplossingsmanier voorschrijven doen hen tekort. Wie bovendien ongeduldig eist dat ze de voorgeschreven manier onmiddellijk foutloos na kunnen bootsen maakt onzekere rekenaars die niet snel een eigen idee proberen

De bekende Nederlander in getallen - Marjan Berk

Marjan Berk, uitgedrukt in getallen

Groetjes van groep 4 - Winterpret

In het rekenboek staat een plaatje met drie verschillende soorten voetstappen in de sneeuw. Dat vormt het begin van een interessant rekengesprek....

Kleine kinderen worden groot - Als een lepeltje in de cornflakes

Vonne van 5 eet cornflakes en verbindt dit in gedachten met het zwemmen: Vonne in een groot zwembad is als een lepeltje in de cornflakes...

Vroeger - De moordenaars van de staartdeling

In dit artikel vertelt Ed de Moor waarom hij vindt dat de vroegere staartdeling moet verdwijnen, en waarom hij "moordenaar van de staartdeling" een ere-titel vindt.

Wiskunde op straat - IJscijfers

Stelling van Harrie Sormani: De afname van het rekenvermogen van de Nederlandse kinderen is niet te wijten aan de invoering van de rekenmachine, maar aan de verdwijning van het schriftelijk bijhouden van de rondetijden bij de schaatskampioenschappen...

Kleuters tellen mee - Zes clowntjes zetten de klas op stelten

Hebben leerkrachten in kleutergroepen door hoe belangrijk de rekenkundige ontwikkeling van kleuters is? In het begeleidingstraject 'Kleuters tellen mee' van de CED-groep zoeken leerkrachten en begeleiders naar manieren om rekenen een plaats te geven.

Van bouwwerk tot tekening en vice versa - Hoe geef je 3 dimensies in het platte vlak weer?

Hoe kun je een blikkenbouwsel zo op papier tekenen, dat iemand die het bouwwerk niet gezien heeft het aan de hand van jouw tekening kan opbouwen? Dat is een uitdagende vraag voor leerlingen van groep 3 / 4. Hun symboliseringen zijn origineel en gevarieerd