Artikelen in de categorie: Ontwikkeling en onderzoek ×
Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en onderzoek - Een educatief computerspel voor rekenen bij kleuters (jrg 35 nr. 3 2016)

Kan het educatieve computerspel 'Tel je ZOO', samen met een visualisatie-tool helpen bij de grote individuele verschillen in getalbegrip bij kleuters?

Ontwikkeling en onderzoek

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek - Van de redactie (jrg 35 nr. 3 2016)

Vanaf jaargang 35 nummer 3 (januari 2016) verschijnen er bij Volgens Bartjens 2 verdiepende bijlagen op de website, Volgens Bartjens Ontwikkeling & Onderzoek. De bijlagen bieden achtergronden bij actuele ontwikkelingen in het reken-wiskundeonderwijs.

Ontwikkeling en onderzoek

Big Ideas

J.M.C. Nelissen - Fisme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Formatief toetsen: toetsen om wijzer van te worden

M. van den Heuvel - Panhuizen, I. Friso - van den Bos & M. Abels - Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Vijfentwintig miljoen is dat veel? Panama Praktijktip nummer 132

A. Fase - Hogeschool iPabo Amsterdam / Alkmaar

Ontwikkeling en onderzoek

Rekenen-wiskunde in perspectief - verslag 33ste Panama-conferentie

R. Keijzer & S.A. Lit - Hs. iPabo Amsterdam / Alkmaar

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 143 - Kanaal digitaal

G. Boersma & L. Schuringa - Hs. Arnhem-Nijmegen / Thomas More Hs. Rotterdam

Ontwikkeling en onderzoek

Studielast rekenen - wiskunde: ontwikkeling 2009 - 2015

R. Keijzer - Hs. iPabo, Amsterdam / Alkmaar / ELWIER

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Post Online

Op de website van Volgens Bartjens vindt u tegenwoordig ook de artikelen van Panama-Post online. Deze artikelen bieden de achtergronden bij de actualiteit van het reken-wiskundeonderwijs. Ronald Keijzer beschrijft artikelen die in 2014 verschenen zijn.

Ontwikkeling en onderzoek

Wiskundig denken stimuleren bij aanstaande leraren

- verslag van een discussieronde tijdens de ELWIeR-conferentie 2014 - R. Keijzer, B. Zwaneveld, J.W. Brandsma, J. Faarts en I. Meijers

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 142 - De rekentoets halen in het vmbo? Zeker weten!

F. van Merwijk & A. Lek - Hs. Arnhem en Nijmegen / Marant, Elst

Ontwikkeling en onderzoek

Sterke rekenaars op de iPabo - een differentiatievraagstuk

V. Duman - Hogeschool iPabo, Amsterdam

Ontwikkeling en onderzoek

In Memoriam: Sjoerd Huitema

K. Buijs & A. Lek - SLO, Enschede / Marant, Elst

Ontwikkeling en onderzoek

Ingrediƫnten voor een breed gedragen rekenonderwijs

R. Brandt-Bosman & P. Gerrits - CPS, Amsersfoort

Ontwikkeling en onderzoek

Hoofdrekenen met papier - hoe zit dat met leerlingen die cijferen?

F. scheltens, M. Hickendorff, Th. J.H.M. Eggen & L.A. Hiddink - Cito Arnhem, Universiteit Leiden, Universiteit Twente

Ontwikkeling en onderzoek

Op weg naar beter reken-wiskunde-onderwijs: kansen en bedreigingen

Het Kanaal nummer 141 - D. Janson - Janson Academy

Ontwikkeling en onderzoek

En nu in rekentaal! - Talige ondersteuning bieden in een meertalige klas

J. Smit - Hogeschool Saxion / APO, Deventer

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 131 - Een Fiat vol pepernoten - een rijk probleem voor pabo-studenten

A. Markusse - Hs. iPabo, Amsterdam

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 140 - Redeneren als kern van het rekenen

R. Keijzer & A. van Gool - ELWIeR / Hs. iPabo Amsterdam, Ontwikkelaar rekenmaterialen

Ontwikkeling en onderzoek

Van begrip tot begrip - ervaringen met een nieuwe opleidingsdidactiek

S.A. Lit

Ontwikkeling en onderzoek

Over de muurtjes - verslag van een discussieronde tijdens de ELWIeR-conferentie

R. Keijzer, E. de Goeij, V. Jonker, J. Kaskens, M. Kool & M. Wijers

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 129 - Een eerste lesontwerp voor de wetenschappelijke notiatie

L. Schuringa - Thomas More Hogeschool, Rotterdam

Ontwikkeling en onderzoek

De 'aaneensluiting' - de psychologie van het leren denken ten tijde van Kohnstamm

J.M.C. Nelissen - Fisme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Een learning study voor het verbeteren van het onderwijs in rekendidactiek aan een lerarenopleiding

J. van Bommel - Karlstads universitet, Zweden

Ontwikkeling en onderzoek

Reken-wiskundeonderwijs XL - verslag Panama-conferentie 2014 -

R. Keijzer & S.A. Lit - ELWIeR & Hs iPabo, Amsterdam / Alkmaar

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 130 - Puntmutsen met patronen

A. Goddijn - FIsme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Invloed structureringsactiviteiten bij uitvoeren van samengestelde bewerkingsopdrachten in groep 7

G. Roorda, T. Kleefsman & M. Wittenholt - Rijksuniversiteit Groningen / Hanzehogeschool Groningen

Ontwikkeling en onderzoek

Hoe rekenen sbo-leerlingen?

Onderzoek naar de relatie tussen strategiegebruik en instructie in het kader van PPON Rekenen-Wiskunde sbo - J. Oude Oosterik & J. Hollenberg - Cito-groep, Arnhem

Ontwikkeling en onderzoek

Lesson Study - methodiek voor teamleren bij instructie

H. Logtenberg & S. de Lange - CPS Onderwijsontwikkeling en advies, Amersfoort

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip 130 - Wiscodans en Keerdans

Leren over symmetrie via dans - A. Markusse - Hs. iPabo, Amsterdam

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 139 - Rekendocent in vo en mbo

Beschouwing naar aanleiding van een studieochtend rond het Raamwerk rekendocent in vo en mbo -
R.Keijzer -
ELWIeR/Hs. iPabo Amsterdam

Ontwikkeling en onderzoek

Instructie in rationale getallen: moeilijkheden en uitdagingen

F. Depaepe, P. Van Roy, I. Hawrijk, A. Palmaerts, N. Vermeersch, J. Torbeyns, L. Verschaffel & W. Van Dooren -

Katholieke Universiteit Leuven, België

Ontwikkeling en onderzoek

Passende perspectieven - rekenen voor kinderen die 1F niet halen

N. Boswinkel en K. Buijs -
Slo, Enschede

Ontwikkeling en onderzoek

Rekentalenten: een studie naar excellente leerlingen in TIMSS

R.A. Punter & M.R.M. Meelissen -

Universiteit Twente, Enschede

Ontwikkeling en onderzoek

Opportunity-to-learn van aftrekken tot 100 in twee reken-wiskundemethodes

M. van Zanten & M. van den Heuvel-Panhuizen -
Saxion Lerarenopleiding Hengelo / FIsme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

'Verder met rekenen' als voorbeeld van evidence-based onderwijsontwikkeling

- pleidooi voor het combineren van effectevaluatie met procesanalyse - K. Buijs, C.M. van Putten, E. Folmer & N. Nieveen - SLO, Enschede / Universiteit Leiden / SLO, Enschede