Welkom

Volgens Bartjens is hét vaktijdschrift voor de praktijk van het reken-wiskunde-onderwijs. De inhoud van de artikelen is een toegankelijke mix van theorie, didactiek en praktijk, bedoeld voor leerkrachten, rekencoördinatoren, pabo-studenten, opleidingsdocenten, onderzoekers, adviseurs, ontwikkelaars en andere professionals die geïnteresseerd zijn in het reken-wiskundeonderwijs.

Draad van Ariadne Bekijk ze allemaal

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie
Artikelen in de categorie: Ontwikkeling en onderzoek ×
Ontwikkeling en onderzoek

Passende perspectieven - rekenen voor kinderen die 1F niet halen

N. Boswinkel en K. Buijs -
Slo, Enschede

Ontwikkeling en onderzoek

Rekentalenten: een studie naar excellente leerlingen in TIMSS

R.A. Punter & M.R.M. Meelissen -

Universiteit Twente, Enschede

Ontwikkeling en onderzoek

Opportunity-to-learn van aftrekken tot 100 in twee reken-wiskundemethodes

M. van Zanten & M. van den Heuvel-Panhuizen -
Saxion Lerarenopleiding Hengelo / FIsme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

'Verder met rekenen' als voorbeeld van evidence-based onderwijsontwikkeling

- pleidooi voor het combineren van effectevaluatie met procesanalyse - K. Buijs, C.M. van Putten, E. Folmer & N. Nieveen - SLO, Enschede / Universiteit Leiden / SLO, Enschede

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling van beroeps-specifieke wiskundekennis op de pabo

Leerlingenwerk voor een wiskundige opleidingsactiviteit - M. Kool - Instituut Theo Thijssen, Hs. Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling studielast rekenen-wiskunde op de pabo in de periode 2009 - 2013

R. Keijzer - Hs. iPabo Amsterdam / Alkmaar

Ontwikkeling en onderzoek

Wiskundetoetsen voor pabo-studenten vergeleken

R. Keijzer & P. Hendrikse - Hs. iPabo Amsterdam / Alkmaar / KPZ Zwolle

Ontwikkeling en onderzoek

Reken-wiskundeonderwijs en mathematics anxiety

J. ter Heege

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 128 - Maak eens een tekeningetje

V. Duman & A. Fase - Hs iPabo Amsterdam / Alkmaar

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 137 - Verkenning van emotionele problemen in het reken-wiskundeonderwijs

J. ter Heege

Ontwikkeling en onderzoek

Rekenen - wiskunde op niveau - verslag 31e Panama-conferentie in 2013

R. Keijzer - Hs. iPabo Amsterdam / Alkmaar - ELWiER / FIsme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 138 - Mag dat dan?

D. Janson - JansonAdvies, Hengelo (Gld.)

Ontwikkeling en onderzoek

Heerlijk om weer nieuwe dingen te testen - startbekwaam met een onderzoekende houding

J. van der Linden - Hs. iPabo Amsterdam / Alkmaar

Ontwikkeling en onderzoek

Reken-wiskundeonderwijs anno 2007 - tussen oude waarden en nieuwe uitdagingen -

K.P.E. Gravemeijer - FIsme, Langeveld Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

De kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs - een virtueel vraaggesprek -

A. Treffers - FIsme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Marja van den Heuvel - Panhuizen - hoogleraar - een interview

J. ter Heege & R. Keijzer - FIsme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 111 - Op weg naar het advies van de 'Expertgroep Doorlopende Leerlijnen'

- een reflectief verslag van de veldraadpleging - J. ter Heege - FIsme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 108 - Bartjens rekendictee 2007

R. Keijzer, J.G.C.J. Haarsma & N.T.E. de Weerd -
FIsme/ELWIeR, Universiteit Utrecht/Hs Windesheim/ELWIeR, Zwolle

Ontwikkeling en onderzoek

RRASS!: realistisch reken-wiskundeonderwijs aan leerlingen met een autisme spectrum stoornis

E.J. van Houten-van den Bosch & E. Bierdrager-van der Meij - RU Groningen, afdeling orthopedagogiek
Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland, cluster 4

Ontwikkeling en onderzoek

Leerstoflijnen in methoden - Leerstoflijnen uit 'Speciaal Rekenen' nader toegelicht

N. Boswinkel & J. Nelissen - FIsme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Gecijferdheid, vier eeuwen ontwikkeling - perspectieven voor de opleiding

W. Oonk, M. van Zanten & R. Keijzer - FIsme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Kenmerken van vakdidactische theorie - implicaties voor de pabo

W. Oonk - FIsme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 107 - Vakantiegroeten

R. van Tricht - FIsme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Realistisch reken-wiskundeonderwijs in het speciaal basisonderwijs

Attitude van leerkrachten en lesgedrag in de klas - I. Verbruggen, M. Frickel, J. van Hell & N. Boswinkel - FIsme, Universiteit Utrecht/KU Leuven/Radboud Universiteit Nijmegen,
FIsme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 110 - Opleidingen verder in beeld

R. Keijzer & J. Haarsma - FIsme, Universiteit Utrecht/ELWIeR Hs Windesheim/ ELWIeR

Ontwikkeling en onderzoek

De toekomst van het reken-wiskundeonderwijs - Verslag 25ste Panama-conferentie

R. Keijzer (red.) - FIsme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Bij het begin beginnen

D.Janson - Marant adviseurs in leren en ontwikkeling, Elst

Ontwikkeling en onderzoek

Het actor's en observer's perspectief: een analyse vanuit een meetkundeapplet

N. Figueiredo, K.P.E. Gravemeijer & F.H.J. van Galen - FIsme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

De ambities van professor J. van Maanen - enkele gedachten naar aanleiding van diens oratie

E. de Moor

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 109 - Meten in het zml-onderwijs

J. ter Heege - SLO, Enschede

Ontwikkeling en onderzoek

Gecijferdheid: vraag jezelf eens wat af!

F.B. Garssen - Pabo De Eekhorst, Assen / Kenniskring geïnspireerd leren

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 108 - Beleidsagenda lerarenopleiding leidt tot niveauverlaging

Gehanteerde rekenvaardigheids- en gecijferdheidstoetsen - M. van Zanten & P. van den Brom-Snijders - Panama/FIsme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Recent onderzoek naar transfer

J.M.C. Nelissen - FIsme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Hoe Juliette en Jonas leren rekenen - Appels en peren - naar Hans Freudenthal

W. Uittenbogaard

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 105 - Groen in de stad

R. Keijzer & R. van Tricht - FIsme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Over een probleemstellende aanpak en guided reinvention

P.L. Lijnse - FIsme, Universiteit Utrecht