Artikelen in de categorie: Ontwikkeling en onderzoek ×
Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 107 - Vakantiegroeten

R. van Tricht - FIsme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Realistisch reken-wiskundeonderwijs in het speciaal basisonderwijs

Attitude van leerkrachten en lesgedrag in de klas - I. Verbruggen, M. Frickel, J. van Hell & N. Boswinkel - FIsme, Universiteit Utrecht/KU Leuven/Radboud Universiteit Nijmegen,
FIsme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 110 - Opleidingen verder in beeld

R. Keijzer & J. Haarsma - FIsme, Universiteit Utrecht/ELWIeR Hs Windesheim/ ELWIeR

Ontwikkeling en onderzoek

De toekomst van het reken-wiskundeonderwijs - Verslag 25ste Panama-conferentie

R. Keijzer (red.) - FIsme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Bij het begin beginnen

D.Janson - Marant adviseurs in leren en ontwikkeling, Elst

Ontwikkeling en onderzoek

Het actor's en observer's perspectief: een analyse vanuit een meetkundeapplet

N. Figueiredo, K.P.E. Gravemeijer & F.H.J. van Galen - FIsme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

De ambities van professor J. van Maanen - enkele gedachten naar aanleiding van diens oratie

E. de Moor

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 109 - Meten in het zml-onderwijs

J. ter Heege - SLO, Enschede

Ontwikkeling en onderzoek

Gecijferdheid: vraag jezelf eens wat af!

F.B. Garssen - Pabo De Eekhorst, Assen / Kenniskring geïnspireerd leren

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 108 - Beleidsagenda lerarenopleiding leidt tot niveauverlaging

Gehanteerde rekenvaardigheids- en gecijferdheidstoetsen - M. van Zanten & P. van den Brom-Snijders - Panama/FIsme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Recent onderzoek naar transfer

J.M.C. Nelissen - FIsme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Hoe Juliette en Jonas leren rekenen - Appels en peren - naar Hans Freudenthal

W. Uittenbogaard

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 105 - Groen in de stad

R. Keijzer & R. van Tricht - FIsme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Over een probleemstellende aanpak en guided reinvention

P.L. Lijnse - FIsme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Mathematics education and neuro-sciences

Een zoektocht naar de integratie van cognitief psychologisch onderzoek met neuropsychologisch onderzoek - F.T. van Nes & L.M. Doorman - FIsme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Dyscalculicus loopt vast tussen cijfer en getal

M. Milikowski - Rekencentrale, Amsterdam

Ontwikkeling en onderzoek

Hans Freudenthal opnieuw in de schijnwerpers

Een beschouwing naar aanleiding van het proefschrift van S. la Bastide-van Gemert - F. Goffree

Ontwikkeling en onderzoek

Verslag opleidersdag 12 oktober 2006 - repertoire en het geluk van de docent

F. Barth & L. de Vet - CHN, Leeuwarden / Hs INHOLLAND Haarlem

Ontwikkeling en onderzoek

Rekevaardigheid en gecijferdheid - enquête onder pabo-docenten rekenen-wiskunde & didactiek

J. B. den Hertog - FIsme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 106 - Scoren voor gecijferdheid

R. Keijzer & M. van Zanten - FIsme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 107 - Wiskundige attitudevorming

W. Oonk & E. de Goeij - Fisme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 104 - Cijferen, hoe nu verder?

W. Koersen & W. Uittenbogaard - Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar

Ontwikkeling en onderzoek

Korte geschiedenis van de zonsopgang

A. Goddijn - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Observaties als inspiratiebron

E. de Goeij - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht - PC Julianaschool, Bilthoven

Ontwikkeling en onderzoek

De eerste stappen van een leerplanontwikkelaar - Waterland voor de onderbouw

F. Goffree

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 105 - De rekenmethode klaar voor de 21ste eeuw?

D. Janson - Marant, Elst (GLD.)

Ontwikkeling en onderzoek

Een rijkdom aan ideeën - interview met Jan van den Brink

H.M.M. Janssen & J. ter Heege - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 103 - De gulden rechthoek

M. Kindt - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Verder op weg naar levend rekenen

J. Nicolai - De Freinetbeweging, Valthe

Ontwikkeling en onderzoek

Anders naar kinderen kijken

A. Treffers & E. de Goeij - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Jan en de rekenmachine - een autonoom denker in ontwikkeling met een eigenwijze automaat

W. Vermeulen - Uitgeverij Bekadidact, Baarn

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 101 - Spelen met getallen: vierkantsgetallen, driehoeksgetallen, ....

M. van Reeuwijk - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 102 - Een meetkundige opgave voor opleiding en basisschool: de zeshoek

J. ter Heege - Panama / Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 104 - Vernieuwen naar menselijke maat

R. Keijzer - Hs IPABO Amsterdam / Alkmaar

Ontwikkeling en onderzoek

Strategieën van leerlingen bij het beantwoorden van deelopgaven in de PPON 2004

C.M. van Putten & M. Hickendorff - Universiteit Leiden

Ontwikkeling en onderzoek

Reken-wiskundeonderwijs anno 2006 - over opbrengst, aanbod en onderwijs

Impressies van de 24ste Panama-conferentie - M. van Zanten (red.) - Panama / Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht