Welkom

Volgens Bartjens is hét vaktijdschrift voor de praktijk van het reken-wiskunde-onderwijs. De inhoud van de artikelen is een toegankelijke mix van theorie, didactiek en praktijk, bedoeld voor leerkrachten, rekencoördinatoren, pabo-studenten, opleidingsdocenten, onderzoekers, adviseurs, ontwikkelaars en andere professionals die geïnteresseerd zijn in het reken-wiskundeonderwijs.

Draad van Ariadne Bekijk ze allemaal

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie
Artikelen in de categorie: Ontwikkeling en onderzoek ×
Ontwikkeling en onderzoek

Rekevaardigheid en gecijferdheid - enquête onder pabo-docenten rekenen-wiskunde & didactiek

J. B. den Hertog - FIsme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 106 - Scoren voor gecijferdheid

R. Keijzer & M. van Zanten - FIsme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 107 - Wiskundige attitudevorming

W. Oonk & E. de Goeij - Fisme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 104 - Cijferen, hoe nu verder?

W. Koersen & W. Uittenbogaard - Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar

Ontwikkeling en onderzoek

Korte geschiedenis van de zonsopgang

A. Goddijn - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Observaties als inspiratiebron

E. de Goeij - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht - PC Julianaschool, Bilthoven

Ontwikkeling en onderzoek

De eerste stappen van een leerplanontwikkelaar - Waterland voor de onderbouw

F. Goffree

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 105 - De rekenmethode klaar voor de 21ste eeuw?

D. Janson - Marant, Elst (GLD.)

Ontwikkeling en onderzoek

Een rijkdom aan ideeën - interview met Jan van den Brink

H.M.M. Janssen & J. ter Heege - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 103 - De gulden rechthoek

M. Kindt - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Verder op weg naar levend rekenen

J. Nicolai - De Freinetbeweging, Valthe

Ontwikkeling en onderzoek

Anders naar kinderen kijken

A. Treffers & E. de Goeij - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Jan en de rekenmachine - een autonoom denker in ontwikkeling met een eigenwijze automaat

W. Vermeulen - Uitgeverij Bekadidact, Baarn

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 101 - Spelen met getallen: vierkantsgetallen, driehoeksgetallen, ....

M. van Reeuwijk - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 102 - Een meetkundige opgave voor opleiding en basisschool: de zeshoek

J. ter Heege - Panama / Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 104 - Vernieuwen naar menselijke maat

R. Keijzer - Hs IPABO Amsterdam / Alkmaar

Ontwikkeling en onderzoek

Strategieën van leerlingen bij het beantwoorden van deelopgaven in de PPON 2004

C.M. van Putten & M. Hickendorff - Universiteit Leiden

Ontwikkeling en onderzoek

Reken-wiskundeonderwijs anno 2006 - over opbrengst, aanbod en onderwijs

Impressies van de 24ste Panama-conferentie - M. van Zanten (red.) - Panama / Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Drie onderzoeken naar reken-wiskundeonderwijs

J. Bokhove

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer100 - Weerbarstige praktijk

Leraren basisonderwijs en kijk op rekendidactiek - A. Fase - Hs IPABO Amsterdam / Alkmaar

Ontwikkeling en onderzoek

Wiskunde leren is complexer dan je denkt

Reactie op 'Vraagtekens bij realistisch reken-wiskundeonderwijs' - K.P.E. Gravemeijer - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Kanttekeningen bij de vergelijking van drie opbrengstpeilingen

H. ter Heege - Freudenthal Instituut, Univerrsiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 104 - Kerndoelen en de inhoud van het onderwijs; overdenkingen na een discussie

R. Keijzer & H. ter Heege - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Het leren van leraren: onderwijs voor velen of voor weinigen?

F. van Mulken - Hogeschool Avans, Breda

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 103 - Gecijferdheid op de Pabo: leren versus selecteren

M. van Zanten - Hs Edith Stein / Panama

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 101 - Het nieuwe onderwijzen

D. Janson - Marant Educatieve Diensten, Elst (Gld.)

Ontwikkeling en onderzoek

Waarom spelen kinderen (RekenWeb)spelletjes?

M. Klop, V. Jonker, M. Wijers & F. van Galen - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Is coöperatief rekenen op multiculturele basisscholen effectiever dan klassikaal rekenen?

M.B. Oortwijn, M. Boekaerts & P. Vedder - Onderwijsstudies, Universiteit Leiden

Ontwikkeling en onderzoek

Vraagtekens bij realistisch reken-wiskundeonderwijs

M.R. Opmeer - Mathematisch Instituut, Rijksuniversiteit Groningen

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 102 - Verslag van de 'ICMI Study 15' conferentie

Impressies over het opleiden en nascholen van leraren - M. van den Heuvel-Panhuizen, E. de Goeij & W. Oonk - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Begeleiding aan het woord - Met sprongen vooruit

A. Lanting - IJsselgroep, Zwolle

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 99 - Een meetkundeactiviteit voor de bovenbouw van het basisonderwijs

E. Feijs - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Retrospectief

Mirjam Freudenthal

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 99 - Freudenthal als eerste redacteur van "Educational Studies in Mathematics"

Hans ter Heege - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 100 - Wiskunde-onderwijs anno 2000

Hans Freudenthal

Ontwikkeling en onderzoek

'Common sense' rekenen-wiskunde

Marjolein Peltenburg - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht