Artikelen in de categorie: Ontwikkeling en onderzoek ×
Ontwikkeling en onderzoek

Drie onderzoeken naar reken-wiskundeonderwijs

J. Bokhove

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer100 - Weerbarstige praktijk

Leraren basisonderwijs en kijk op rekendidactiek - A. Fase - Hs IPABO Amsterdam / Alkmaar

Ontwikkeling en onderzoek

Wiskunde leren is complexer dan je denkt

Reactie op 'Vraagtekens bij realistisch reken-wiskundeonderwijs' - K.P.E. Gravemeijer - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Kanttekeningen bij de vergelijking van drie opbrengstpeilingen

H. ter Heege - Freudenthal Instituut, Univerrsiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 104 - Kerndoelen en de inhoud van het onderwijs; overdenkingen na een discussie

R. Keijzer & H. ter Heege - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Het leren van leraren: onderwijs voor velen of voor weinigen?

F. van Mulken - Hogeschool Avans, Breda

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 103 - Gecijferdheid op de Pabo: leren versus selecteren

M. van Zanten - Hs Edith Stein / Panama

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 101 - Het nieuwe onderwijzen

D. Janson - Marant Educatieve Diensten, Elst (Gld.)

Ontwikkeling en onderzoek

Waarom spelen kinderen (RekenWeb)spelletjes?

M. Klop, V. Jonker, M. Wijers & F. van Galen - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Is coöperatief rekenen op multiculturele basisscholen effectiever dan klassikaal rekenen?

M.B. Oortwijn, M. Boekaerts & P. Vedder - Onderwijsstudies, Universiteit Leiden

Ontwikkeling en onderzoek

Vraagtekens bij realistisch reken-wiskundeonderwijs

M.R. Opmeer - Mathematisch Instituut, Rijksuniversiteit Groningen

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 102 - Verslag van de 'ICMI Study 15' conferentie

Impressies over het opleiden en nascholen van leraren - M. van den Heuvel-Panhuizen, E. de Goeij & W. Oonk - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Begeleiding aan het woord - Met sprongen vooruit

A. Lanting - IJsselgroep, Zwolle

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 99 - Een meetkundeactiviteit voor de bovenbouw van het basisonderwijs

E. Feijs - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Retrospectief

Mirjam Freudenthal

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 99 - Freudenthal als eerste redacteur van "Educational Studies in Mathematics"

Hans ter Heege - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 100 - Wiskunde-onderwijs anno 2000

Hans Freudenthal

Ontwikkeling en onderzoek

'Common sense' rekenen-wiskunde

Marjolein Peltenburg - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Wiskunde en psychologie - de brug en de kloof tussen Freudenthal en Van Parreren

Dolly van Eerde - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

De meetlijn van Freudenthal

Ed de Moor - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Twee 'didactikids' over de lege getallenlijn - Freudenthals observaties als inspiratiebron

Marja van den Heuvel - Panhuizen - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Over memoriseren - ontwikkelingen in het onderwijs in vermenigvuldigen

Hans ter Heege - SLO, Enschede / Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Wiskunde leren - een kwestie van steeds gezonder verstand

Kees Buijs - SLO, Enschede

Ontwikkeling en onderzoek

Revisiting 'Mathematics eductaion revisited'

Koeno Gravemeijer - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Professor Freudenthal op de Pedagogische Academie

Fred Goffree & Huub Jansen

Ontwikkeling en onderzoek

Stilstaan bij enkele grondgedachten uit Freudenthals laatste werk - een recensie in revisie

Jo Nelissen - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Celia Hoyles on Freudenthal - an interview

Arthur Bakker - Institute of Education, University of London

Ontwikkeling en onderzoek

De (on)navolgbare Freudenthal

Adri Treffers - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

De verbeelding van het mathematisch-didactisch denken

Wil Oonk - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Freudenthals vervulde toekomstvisie

Edu Wijdeveld

Ontwikkeling en onderzoek

Competenties en vakinhouden - impressie studiedag opleiders rekenen-wiskunde & didactiek

A. Lek - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Ontwikkeling en onderzoek

Nogmaals dyscalculie - overpeinzingen naar aanleiding van een discussie

C. Borghouts - Eduniek, locatie Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Breuken, verhoudingen, procenten en kommagetallen in discussie

R. Keijzer & K.P.E. Gravemeijer - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Breuk, komma, getal

A. Goddijn - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 98 - Babylonische rekenkunst

M. Kindt - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 98 - MILE in de opleiding: een investering waard

P.A. van den Brom - Snijders & R. Keijzer - Hs INHolland, Rotterdam, Hs IPABO Amsterdam / Alkmaar