Welkom

Volgens Bartjens is hét vaktijdschrift voor de praktijk van het reken-wiskunde-onderwijs. De inhoud van de artikelen is een toegankelijke mix van theorie, didactiek en praktijk, bedoeld voor leerkrachten, rekencoördinatoren, pabo-studenten, opleidingsdocenten, onderzoekers, adviseurs, ontwikkelaars en andere professionals die geïnteresseerd zijn in het reken-wiskundeonderwijs.

Draad van Ariadne Bekijk ze allemaal

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie
Artikelen in de categorie: Ontwikkeling en onderzoek ×
Ontwikkeling en onderzoek

Retrospectief

Mirjam Freudenthal

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 99 - Freudenthal als eerste redacteur van "Educational Studies in Mathematics"

Hans ter Heege - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 100 - Wiskunde-onderwijs anno 2000

Hans Freudenthal

Ontwikkeling en onderzoek

'Common sense' rekenen-wiskunde

Marjolein Peltenburg - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Wiskunde en psychologie - de brug en de kloof tussen Freudenthal en Van Parreren

Dolly van Eerde - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

De meetlijn van Freudenthal

Ed de Moor - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Twee 'didactikids' over de lege getallenlijn - Freudenthals observaties als inspiratiebron

Marja van den Heuvel - Panhuizen - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Over memoriseren - ontwikkelingen in het onderwijs in vermenigvuldigen

Hans ter Heege - SLO, Enschede / Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Wiskunde leren - een kwestie van steeds gezonder verstand

Kees Buijs - SLO, Enschede

Ontwikkeling en onderzoek

Revisiting 'Mathematics eductaion revisited'

Koeno Gravemeijer - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Professor Freudenthal op de Pedagogische Academie

Fred Goffree & Huub Jansen

Ontwikkeling en onderzoek

Stilstaan bij enkele grondgedachten uit Freudenthals laatste werk - een recensie in revisie

Jo Nelissen - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Celia Hoyles on Freudenthal - an interview

Arthur Bakker - Institute of Education, University of London

Ontwikkeling en onderzoek

De (on)navolgbare Freudenthal

Adri Treffers - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

De verbeelding van het mathematisch-didactisch denken

Wil Oonk - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Freudenthals vervulde toekomstvisie

Edu Wijdeveld

Ontwikkeling en onderzoek

Competenties en vakinhouden - impressie studiedag opleiders rekenen-wiskunde & didactiek

A. Lek - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Ontwikkeling en onderzoek

Nogmaals dyscalculie - overpeinzingen naar aanleiding van een discussie

C. Borghouts - Eduniek, locatie Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Breuken, verhoudingen, procenten en kommagetallen in discussie

R. Keijzer & K.P.E. Gravemeijer - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Breuk, komma, getal

A. Goddijn - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 98 - Babylonische rekenkunst

M. Kindt - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 98 - MILE in de opleiding: een investering waard

P.A. van den Brom - Snijders & R. Keijzer - Hs INHolland, Rotterdam, Hs IPABO Amsterdam / Alkmaar

Ontwikkeling en onderzoek

Redeneren als basis voor begripsontwikkeling

A. Bakker - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Van procedure- naar begrips-gericht onderwijs - Voorbeeld van een leerlijn kommagetallen

K. Buijs - SLO, Enschede

Ontwikkeling en onderzoek

De volgende ronde - Nieuw leren vraagt meer mogelijkheden in de rekenles

D. Janson - Marant Educatieve Diensten, Arnhem

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 97 - Is er iets nieuws onder de zon?

R. Keijzer & H. ter Heege - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Parel in MILE - Interactie à la Minke en à la Paul

M. van Zanten - Hs Edith Stein / Onderwijscentrum Twente

Ontwikkeling en onderzoek

Begleiding aan het woord - Verschillen erkennen

T. van der Heiden - HCO, Den Haag

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 97 - 300 Millimeter regen

A. Fase - Hs IPABO Amsterdam / Alkmaar

Ontwikkeling en onderzoek

Vierkant tegen zelfstandig werken

A. Treffers & E. de Goeij - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Het probleem van de maand op het RekenWeb

F. van Galen & V. Jonker - Freudenthal Inistituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 95 - Een zoektocht naar domeinspecifieke vakkennis

Verslag ICME-10, Kopenhagen 2004 - M. Kool - Hogeschool Domstad, Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Parel in MILE - Fadoua telt terug

M. J. Kieft - Katholieke Pabo, Zwolle

Ontwikkeling en onderzoek

Begeleiding aan het woord - Er valt nog veel winst te boeken

In gesprek met D. Doïng - S.A. Lit, Hs Domstand, Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip numme 96 - Feestmutsen

A.C. Alberts - Fontys Hogescholen, Tilburg

Ontwikkeling en onderzoek

De 22e Panama-conferentie - impressies en trends

E. de Goeij & W. Oonk (red.) - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht