Welkom

Volgens Bartjens is hét vaktijdschrift voor de praktijk van het reken-wiskunde-onderwijs. De inhoud van de artikelen is een toegankelijke mix van theorie, didactiek en praktijk, bedoeld voor leerkrachten, rekencoördinatoren, pabo-studenten, opleidingsdocenten, onderzoekers, adviseurs, ontwikkelaars en andere professionals die geïnteresseerd zijn in het reken-wiskundeonderwijs.

Draad van Ariadne Bekijk ze allemaal

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie
Artikelen in de categorie: Ontwikkeling en onderzoek ×
Ontwikkeling en onderzoek

Competenties en vakinhouden - impressie studiedag opleiders rekenen-wiskunde & didactiek

A. Lek - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Ontwikkeling en onderzoek

Nogmaals dyscalculie - overpeinzingen naar aanleiding van een discussie

C. Borghouts - Eduniek, locatie Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Breuken, verhoudingen, procenten en kommagetallen in discussie

R. Keijzer & K.P.E. Gravemeijer - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Breuk, komma, getal

A. Goddijn - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 98 - Babylonische rekenkunst

M. Kindt - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 98 - MILE in de opleiding: een investering waard

P.A. van den Brom - Snijders & R. Keijzer - Hs INHolland, Rotterdam, Hs IPABO Amsterdam / Alkmaar

Ontwikkeling en onderzoek

Redeneren als basis voor begripsontwikkeling

A. Bakker - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Van procedure- naar begrips-gericht onderwijs - Voorbeeld van een leerlijn kommagetallen

K. Buijs - SLO, Enschede

Ontwikkeling en onderzoek

De volgende ronde - Nieuw leren vraagt meer mogelijkheden in de rekenles

D. Janson - Marant Educatieve Diensten, Arnhem

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 97 - Is er iets nieuws onder de zon?

R. Keijzer & H. ter Heege - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Parel in MILE - Interactie à la Minke en à la Paul

M. van Zanten - Hs Edith Stein / Onderwijscentrum Twente

Ontwikkeling en onderzoek

Begleiding aan het woord - Verschillen erkennen

T. van der Heiden - HCO, Den Haag

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 97 - 300 Millimeter regen

A. Fase - Hs IPABO Amsterdam / Alkmaar

Ontwikkeling en onderzoek

Vierkant tegen zelfstandig werken

A. Treffers & E. de Goeij - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Het probleem van de maand op het RekenWeb

F. van Galen & V. Jonker - Freudenthal Inistituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 95 - Een zoektocht naar domeinspecifieke vakkennis

Verslag ICME-10, Kopenhagen 2004 - M. Kool - Hogeschool Domstad, Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Parel in MILE - Fadoua telt terug

M. J. Kieft - Katholieke Pabo, Zwolle

Ontwikkeling en onderzoek

Begeleiding aan het woord - Er valt nog veel winst te boeken

In gesprek met D. Doïng - S.A. Lit, Hs Domstand, Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip numme 96 - Feestmutsen

A.C. Alberts - Fontys Hogescholen, Tilburg

Ontwikkeling en onderzoek

De 22e Panama-conferentie - impressies en trends

E. de Goeij & W. Oonk (red.) - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Realistisch rekenen door slechtziende kinderen en zeer zwakke rekenaars

J.G. van Hell, N. Boswinkel, Y.A.J.M. Zeeuwen & S.J.A. de Crom - Radboud Universiteit Nijmegen Freudenthal Instituut, Pl-school Hondsberg, SBO De Spreekhoorn

Ontwikkeling en onderzoek

Dyscalculie: een 'onheus' begrip of 'onheus' benaderd - impressies en trends

A. Desoete - Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie, Universiteit Gent, België

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 94 - In gesprek met rekenzwakke VMBO-leerlingen

J. Winnubst - Giralis, locatie Ede

Ontwikkeling en onderzoek

Parel in MILE - MILE en humor

J.F.M. Buist - Gereformeerde Hogeschool, Zwolle

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 95 - Studenten als toetsenbakkers

A.B. van Gool - Fontys Hogeschool Tilburg

Ontwikkeling en onderzoek

Begeleiding aan het woord - Verslag Netwerkdag begeleiders - '...dat moet Inge weten ...'

R. Keijzer - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Traditionele en realistische algoritmen bij het oplossen van deelsommen in groep 8

Een nadere analyse van PPON-materiaal uit 1997 - G. Rademakers, C. van Putten, M. Beishuizen & J. Janssen - Hs InHolland, Rotterdam, Universiteit Leiden, Citogroep, Arnhem

Ontwikkeling en onderzoek

Dyscalculie, zin en onzin

J.E.H. van Luit & A.J.J.M. Ruijssenaars - Opleiding Pedagogiek, Universiteit Utrecht, Opleiding Pedagogiek, Rijks Universiteit Groningen

Ontwikkeling en onderzoek

Dyslexie en dyscalculie - Opvattingen en onderzoek

J.M.C. Nelissen - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 92 - Dyscalculie als biologisch gegeven

E. van Loosbroek - Onderzoeksgroep Developmental Cognitive Neuroscience, Faculteit der Psychologie, Universiteit Maastricht

Ontwikkeling en onderzoek

Gecijferdheid beïnvloed(t)

S. van Os - Hs Domstad, Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Begeleiding aan het woord - Leerkrachtvaardigheden in het realistisch reken-wiskundeonderwijs

J.F. de With - CED-Groep Rotterdam

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 95 - Vouwen zijn recht en krom

A. Goddijn - Freudenthal Instituut Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Verschil maken - De ontwikkeling in denkbeelden over het omgaan met verschillen tussen leerlingen

K.P.E. Gravemeijer & H.A.A. van Eerde - Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Met het oog op het leren van rekenen-wiskunde in het digitale tijdperk

R. Noss - London University, Department of Mathematics

Ontwikkeling en onderzoek

Verslag begeleidersnetwerk - Hoeveel rek zit er in rekenen?

A. Oving - IJsselgroep, Dronten