Welkom

Volgens Bartjens is hét vaktijdschrift voor de praktijk van het reken-wiskunde-onderwijs. De inhoud van de artikelen is een toegankelijke mix van theorie, didactiek en praktijk, bedoeld voor leerkrachten, rekencoördinatoren, pabo-studenten, opleidingsdocenten, onderzoekers, adviseurs, ontwikkelaars en andere professionals die geïnteresseerd zijn in het reken-wiskundeonderwijs.

Draad van Ariadne
Bekijk ze allemaal

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie
Artikelen in de categorie: Ontwikkeling en onderzoek ×
Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en Onderzoek - Meer dan goed / fout - Diagnostisch toetsen van aftrekken in groep 5 (jrg. 36 nr. 3, 2017)

In dit artikel worden factoren geïnventariseerd waaraan een instrument moet voldoen om misconcepties te signaleren die optreden bij aftrekken waarbij over het tien- en honderdtal gerekend wordt.
Overbruggingsfouten bij aftrekopgaven komen vaak voor bij leerlingen in groep 5 met een gemiddelde en lagere vaardigheid. A...

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en onderzoek - Handelingsgericht diagnostisch onderzoek bij rekenen (RD4) (jrg 36 nr. 3, 2017)

In dit artikel wordt uiteengezet hoe het diagnostisch rekeninstrument RD4 werd ontwikkeld.

Ontwikkeling en onderzoek

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek - Van de redactie (jrg 36 nr. 3 2017)

In dit nummer van Volgens Bartjens gaan de artikelen over werkwijzen van leerlingen in groep 5 van de basisschool bij de bewerking aftrekken en over een nieuw instrument voor handelingsgericht diagnostisch onderzoek.

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en onderzoek - Rekenen-wiskunde en taal - Praktijktip (jrg 36. nr. 2, 2016)

Deze Praktijktip gaat over de voorbereiding van de leraar op een rekenles, in het bijzonder het doordenken van de benodigde taal in de les.

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en onderzoek - Handig gebruiken van kladpapier bij de kennisbasistoets (jrg. 36 nr. 2, 2016)

Studenten aan de lerarenopleiding basisonderwijs maken in het 2e of 3e studiejaar een landelijke kennisbasistoets rekenen-wiskunde. In dit artikel wordt een analyse gegeven van het werk van de studenten.

Ontwikkeling en onderzoek

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek - Van de redactie (jrg 36 nr. 2 2016)

Bij de twee artikelen in dit novembernummer gaat het om activiteiten die zich goed lenen om te doen met het hele team of juist met een deel van het team. De beschreven activiteiten lenen zich daarnaast voor gebruik binnen de lerarenopleiding of de nascholing

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en onderzoek - Kwalitatief rekenen oefenen op de pabo (jrg. 36 nr. 1, 2016)

Er zijn pabo-studenten die elke nieuwe opgave als een nieuw avontuur ervaren. Op deze groep richt zich het concept van kwalitatief oefenen met behulp van de 'rekenspin'.

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en onderzoek - Leerlijnen in theorie en praktijk (jrg. 36 nr. 1, 2016)

Hoe overbruggen tweedejaars studenten van de lerarenopleiding basisonderwijs de kloof die bestaat tussen theorie en praktijk? In dit artikel wordt een exploratief onderzoek beschreven waarbij een Lesson Study-achtige aanpak het uitgangspunt is.

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en Onderzoek - Een empirische vergelijking van de klassieke staartdeling en de hap-methode in een ROC (jrg 35 nr. 5, 2016)

De auteurs onderzochten het effect van het aanleren of herhalen van de staartdeling op 2 verschillende manieren in het mbo. Als uitgangspunt kozen zij de praktijk van het onderwijs, waar voor het aanleren slechts 1 uur beschikbaar is.

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en onderzoek - Rekenen-wiskunde over( )denken - Verslag van de 34e Panama-conferentie (jrg. 35 nr. 5, 2016)

Ieder jaar vindt in januari de Panama-conferentie plaats. In 2016 was het thema: ‘Rekenen-wiskunde over()denken’. Dit verslag laat zien hoe de conferentie onder andere plaats bood aan het overdenken van de toekomst van het reken-wiskundeonderwijs.

Ontwikkeling en onderzoek

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek - Van de redactie (jrg 35 nr. 5 2016)

Hoofdredacteur van Volgens Bartjens Onwikkeling en Onderzoek Ronald Keijzer vertelt over de inhoud van de twee nieuwe artikelen van Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek.

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en Onderzoek - Peilingsonderzoek rekenen-wiskunde in het basisonderwijs - Balans van 25 jaar PPON (jrg 35 nr. 4 2016)

In dit artikel benadrukken de auteurs het belang van het ontwerp van PPON en gaan zij in op de lessen die geleerd kunnen worden op basis van die uitkomsten voor de inrichting en het ontwerp van toekomstig peilingsonderzoek bij rekenen-wiskunde.

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en onderzoek - Actualiseren van de post-hbo-opleiding rekencoördinator (jrg 35 nr. 3 2016)

Dit artikel schetst de uitgangspunten van de post-hbo-opleiding rekencoördinator, de ontwikkelingen die leidden tot deze opleiding en de ideeën die er op dit moment leven over de actualisering van de opleiding van rekencoördinatoren.

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en onderzoek - Een educatief computerspel voor rekenen bij kleuters (jrg 35 nr. 3 2016)

Kan het educatieve computerspel 'Tel je ZOO', samen met een visualisatie-tool helpen bij de grote individuele verschillen in getalbegrip bij kleuters?

Ontwikkeling en onderzoek

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek - Van de redactie (jrg 35 nr. 3 2016)

Vanaf jaargang 35 nummer 3 (januari 2016) verschijnen er bij Volgens Bartjens 2 verdiepende bijlagen op de website, Volgens Bartjens Ontwikkeling & Onderzoek. De bijlagen bieden achtergronden bij actuele ontwikkelingen in het reken-wiskundeonderwijs.

Ontwikkeling en onderzoek

Big Ideas

J.M.C. Nelissen - Fisme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Formatief toetsen: toetsen om wijzer van te worden

M. van den Heuvel - Panhuizen, I. Friso - van den Bos & M. Abels - Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Vijfentwintig miljoen is dat veel? Panama Praktijktip nummer 132

A. Fase - Hogeschool iPabo Amsterdam / Alkmaar

Ontwikkeling en onderzoek

Rekenen-wiskunde in perspectief - verslag 33ste Panama-conferentie

R. Keijzer & S.A. Lit - Hs. iPabo Amsterdam / Alkmaar

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 143 - Kanaal digitaal

G. Boersma & L. Schuringa - Hs. Arnhem-Nijmegen / Thomas More Hs. Rotterdam

Ontwikkeling en onderzoek

Studielast rekenen - wiskunde: ontwikkeling 2009 - 2015

R. Keijzer - Hs. iPabo, Amsterdam / Alkmaar / ELWIER

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Post Online

Op de website van Volgens Bartjens vindt u tegenwoordig ook de artikelen van Panama-Post online. Deze artikelen bieden de achtergronden bij de actualiteit van het reken-wiskundeonderwijs. Ronald Keijzer beschrijft artikelen die in 2014 verschenen zijn.

Ontwikkeling en onderzoek

Wiskundig denken stimuleren bij aanstaande leraren

- verslag van een discussieronde tijdens de ELWIeR-conferentie 2014 - R. Keijzer, B. Zwaneveld, J.W. Brandsma, J. Faarts en I. Meijers

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 142 - De rekentoets halen in het vmbo? Zeker weten!

F. van Merwijk & A. Lek - Hs. Arnhem en Nijmegen / Marant, Elst

Ontwikkeling en onderzoek

Sterke rekenaars op de iPabo - een differentiatievraagstuk

V. Duman - Hogeschool iPabo, Amsterdam

Ontwikkeling en onderzoek

In Memoriam: Sjoerd Huitema

K. Buijs & A. Lek - SLO, Enschede / Marant, Elst

Ontwikkeling en onderzoek

Ingrediënten voor een breed gedragen rekenonderwijs

R. Brandt-Bosman & P. Gerrits - CPS, Amsersfoort

Ontwikkeling en onderzoek

Hoofdrekenen met papier - hoe zit dat met leerlingen die cijferen?

F. scheltens, M. Hickendorff, Th. J.H.M. Eggen & L.A. Hiddink - Cito Arnhem, Universiteit Leiden, Universiteit Twente

Ontwikkeling en onderzoek

Op weg naar beter reken-wiskunde-onderwijs: kansen en bedreigingen

Het Kanaal nummer 141 - D. Janson - Janson Academy

Ontwikkeling en onderzoek

En nu in rekentaal! - Talige ondersteuning bieden in een meertalige klas

J. Smit - Hogeschool Saxion / APO, Deventer

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 131 - Een Fiat vol pepernoten - een rijk probleem voor pabo-studenten

A. Markusse - Hs. iPabo, Amsterdam

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 140 - Redeneren als kern van het rekenen

R. Keijzer & A. van Gool - ELWIeR / Hs. iPabo Amsterdam, Ontwikkelaar rekenmaterialen

Ontwikkeling en onderzoek

Van begrip tot begrip - ervaringen met een nieuwe opleidingsdidactiek

S.A. Lit

Ontwikkeling en onderzoek

Over de muurtjes - verslag van een discussieronde tijdens de ELWIeR-conferentie

R. Keijzer, E. de Goeij, V. Jonker, J. Kaskens, M. Kool & M. Wijers

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 129 - Een eerste lesontwerp voor de wetenschappelijke notiatie

L. Schuringa - Thomas More Hogeschool, Rotterdam

Ontwikkeling en onderzoek

De 'aaneensluiting' - de psychologie van het leren denken ten tijde van Kohnstamm

J.M.C. Nelissen - Fisme, Universiteit Utrecht