Welkom

Volgens Bartjens is hét vaktijdschrift voor de praktijk van het reken-wiskunde-onderwijs. De inhoud van de artikelen is een toegankelijke mix van theorie, didactiek en praktijk, bedoeld voor leerkrachten, rekencoördinatoren, pabo-studenten, opleidingsdocenten, onderzoekers, adviseurs, ontwikkelaars en andere professionals die geïnteresseerd zijn in het reken-wiskundeonderwijs.

Draad van Ariadne Bekijk ze allemaal

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie
Artikelen in de categorie: Ontwikkeling en onderzoek ×
Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en onderzoek - Rekenen-wiskunde over( )denken - Verslag van de 34e Panama-conferentie (jrg. 35 nr. 5, 2016)

Ieder jaar vindt in januari de Panama-conferentie plaats. In 2016 was het thema: ‘Rekenen-wiskunde over()denken’. Dit verslag laat zien hoe de conferentie onder andere plaats bood aan het overdenken van de toekomst van het reken-wiskundeonderwijs.

Ontwikkeling en onderzoek

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek - Van de redactie (jrg 35 nr. 5 2016)

Hoofdredacteur van Volgens Bartjens Onwikkeling en Onderzoek Ronald Keijzer vertelt over de inhoud van de twee nieuwe artikelen van Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek.

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en Onderzoek - Peilingsonderzoek rekenen-wiskunde in het basisonderwijs - Balans van 25 jaar PPON (jrg 35 nr. 4 2016)

In dit artikel benadrukken de auteurs het belang van het ontwerp van PPON en gaan zij in op de lessen die geleerd kunnen worden op basis van die uitkomsten voor de inrichting en het ontwerp van toekomstig peilingsonderzoek bij rekenen-wiskunde.

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en onderzoek - Actualiseren van de post-hbo-opleiding rekencoƶrdinator (jrg 35 nr. 3 2016)

Dit artikel schetst de uitgangspunten van de post-hbo-opleiding rekencoördinator, de ontwikkelingen die leidden tot deze opleiding en de ideeën die er op dit moment leven over de actualisering van de opleiding van rekencoördinatoren.

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en onderzoek - Een educatief computerspel voor rekenen bij kleuters (jrg 35 nr. 3 2016)

Kan het educatieve computerspel 'Tel je ZOO', samen met een visualisatie-tool helpen bij de grote individuele verschillen in getalbegrip bij kleuters?

Ontwikkeling en onderzoek

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek - Van de redactie (jrg 35 nr. 3 2016)

Vanaf jaargang 35 nummer 3 (januari 2016) verschijnen er bij Volgens Bartjens 2 verdiepende bijlagen op de website, Volgens Bartjens Ontwikkeling & Onderzoek. De bijlagen bieden achtergronden bij actuele ontwikkelingen in het reken-wiskundeonderwijs.

Ontwikkeling en onderzoek

Big Ideas

J.M.C. Nelissen - Fisme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Formatief toetsen: toetsen om wijzer van te worden

M. van den Heuvel - Panhuizen, I. Friso - van den Bos & M. Abels - Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Vijfentwintig miljoen is dat veel? Panama Praktijktip nummer 132

A. Fase - Hogeschool iPabo Amsterdam / Alkmaar

Ontwikkeling en onderzoek

Rekenen-wiskunde in perspectief - verslag 33ste Panama-conferentie

R. Keijzer & S.A. Lit - Hs. iPabo Amsterdam / Alkmaar

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 143 - Kanaal digitaal

G. Boersma & L. Schuringa - Hs. Arnhem-Nijmegen / Thomas More Hs. Rotterdam

Ontwikkeling en onderzoek

Studielast rekenen - wiskunde: ontwikkeling 2009 - 2015

R. Keijzer - Hs. iPabo, Amsterdam / Alkmaar / ELWIER

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Post Online

Op de website van Volgens Bartjens vindt u tegenwoordig ook de artikelen van Panama-Post online. Deze artikelen bieden de achtergronden bij de actualiteit van het reken-wiskundeonderwijs. Ronald Keijzer beschrijft artikelen die in 2014 verschenen zijn.

Ontwikkeling en onderzoek

Wiskundig denken stimuleren bij aanstaande leraren

- verslag van een discussieronde tijdens de ELWIeR-conferentie 2014 - R. Keijzer, B. Zwaneveld, J.W. Brandsma, J. Faarts en I. Meijers

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 142 - De rekentoets halen in het vmbo? Zeker weten!

F. van Merwijk & A. Lek - Hs. Arnhem en Nijmegen / Marant, Elst

Ontwikkeling en onderzoek

Sterke rekenaars op de iPabo - een differentiatievraagstuk

V. Duman - Hogeschool iPabo, Amsterdam

Ontwikkeling en onderzoek

In Memoriam: Sjoerd Huitema

K. Buijs & A. Lek - SLO, Enschede / Marant, Elst

Ontwikkeling en onderzoek

Ingrediƫnten voor een breed gedragen rekenonderwijs

R. Brandt-Bosman & P. Gerrits - CPS, Amsersfoort

Ontwikkeling en onderzoek

Hoofdrekenen met papier - hoe zit dat met leerlingen die cijferen?

F. scheltens, M. Hickendorff, Th. J.H.M. Eggen & L.A. Hiddink - Cito Arnhem, Universiteit Leiden, Universiteit Twente

Ontwikkeling en onderzoek

Op weg naar beter reken-wiskunde-onderwijs: kansen en bedreigingen

Het Kanaal nummer 141 - D. Janson - Janson Academy

Ontwikkeling en onderzoek

En nu in rekentaal! - Talige ondersteuning bieden in een meertalige klas

J. Smit - Hogeschool Saxion / APO, Deventer

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 131 - Een Fiat vol pepernoten - een rijk probleem voor pabo-studenten

A. Markusse - Hs. iPabo, Amsterdam

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 140 - Redeneren als kern van het rekenen

R. Keijzer & A. van Gool - ELWIeR / Hs. iPabo Amsterdam, Ontwikkelaar rekenmaterialen

Ontwikkeling en onderzoek

Van begrip tot begrip - ervaringen met een nieuwe opleidingsdidactiek

S.A. Lit

Ontwikkeling en onderzoek

Over de muurtjes - verslag van een discussieronde tijdens de ELWIeR-conferentie

R. Keijzer, E. de Goeij, V. Jonker, J. Kaskens, M. Kool & M. Wijers

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 129 - Een eerste lesontwerp voor de wetenschappelijke notiatie

L. Schuringa - Thomas More Hogeschool, Rotterdam

Ontwikkeling en onderzoek

De 'aaneensluiting' - de psychologie van het leren denken ten tijde van Kohnstamm

J.M.C. Nelissen - Fisme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Een learning study voor het verbeteren van het onderwijs in rekendidactiek aan een lerarenopleiding

J. van Bommel - Karlstads universitet, Zweden

Ontwikkeling en onderzoek

Reken-wiskundeonderwijs XL - verslag Panama-conferentie 2014 -

R. Keijzer & S.A. Lit - ELWIeR & Hs iPabo, Amsterdam / Alkmaar

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip nummer 130 - Puntmutsen met patronen

A. Goddijn - FIsme, Universiteit Utrecht

Ontwikkeling en onderzoek

Invloed structureringsactiviteiten bij uitvoeren van samengestelde bewerkingsopdrachten in groep 7

G. Roorda, T. Kleefsman & M. Wittenholt - Rijksuniversiteit Groningen / Hanzehogeschool Groningen

Ontwikkeling en onderzoek

Hoe rekenen sbo-leerlingen?

Onderzoek naar de relatie tussen strategiegebruik en instructie in het kader van PPON Rekenen-Wiskunde sbo - J. Oude Oosterik & J. Hollenberg - Cito-groep, Arnhem

Ontwikkeling en onderzoek

Lesson Study - methodiek voor teamleren bij instructie

H. Logtenberg & S. de Lange - CPS Onderwijsontwikkeling en advies, Amersfoort

Ontwikkeling en onderzoek

Panama Praktijktip 130 - Wiscodans en Keerdans

Leren over symmetrie via dans - A. Markusse - Hs. iPabo, Amsterdam

Ontwikkeling en onderzoek

Het Kanaal nummer 139 - Rekendocent in vo en mbo

Beschouwing naar aanleiding van een studieochtend rond het Raamwerk rekendocent in vo en mbo -
R.Keijzer -
ELWIeR/Hs. iPabo Amsterdam

Ontwikkeling en onderzoek

Instructie in rationale getallen: moeilijkheden en uitdagingen

F. Depaepe, P. Van Roy, I. Hawrijk, A. Palmaerts, N. Vermeersch, J. Torbeyns, L. Verschaffel & W. Van Dooren -

Katholieke Universiteit Leuven, België