Ontwikkeling en onderzoek

Rekenen-wiskunde van ... tot ...

Ontwikkeling en Onderzoek

In januari 2020 vond de 38e Panama-conferentie plaats. Het conferentiethema 'Rekenen-wiskunde van ... tot ...' verwees naar doorgaande ontwikkelingen op verschillende terreinen die verband houden met het reken-wiskundeonderwijs. Ronald Keijzer en iris Verbruggen doen verslag.

Ontwikkeling en onderzoek

Wiskunde in het nieuws

Ontwikkeling en onderzoek

In de eerste bijeenkomsten rekenen-wiskunde van de lerarenopleiding leraar basisonderwijs op Hogeschool iPabo, Amsterdam / Alkmaar is gezocht naar een goede verbinding tussen 2 aspecten van professionele gecijferdheid en didactiek van rekenen-wiskunde, In dit artikel beschrijven de auteurs de opzet en opbrengsten va...

Columns

Wiskundig leren denken

Redactioneel

Hoofdredacteur Cathe Notten bespreekt het thema van deze editie van Volgens Bartjens: wiskundig leren denken.

Weten

Geinige getallenpuzzels en gruwelijke grafieken

Ervaringen uit het project Wiskundig Denken in het Basisondwijs

Rekenen-wiskunde op de basisschool omvat meer dan het leren van feiten en procedures. Ook het ontwikkelen van wiskundig denken is belangrijk. Voor alle leerlingen!

Columns

Mens erger je niet

Groetjes van groep 3

4 leerlingen van de groep 3 van juf Lia van Diem spelen Mens Erger Je Niet. En door de aangepaste spelregels wordt daar heel veel bij gerekend!

Weten

De kracht van rijke rekenvragen

Een pleidooi om vragen te stellen waar je het antwoord nog niet op weet

Zoek je manieren om jouw leerlingen bij rekenen-wiskunde meer te laten nadenken? En wil je dat ze gemotiveerder en beter gaan rekenen? Ga dan de uitdaging aan en werk met rijke rekenvragen!

Columns

Berekenbaar

Bewijs uit het gerijmde

Jaap van Lakerveld vertelt op rijm over het nut van rekenen en statistiek in Corona-tijden.

Doen

Meetkundig kijken

Rekenen-wiskunde buiten de school

Meetkunde is een onderwerp waarbij leerlingen niet achter hun tafeltje kunnen blijven zitten. Frans van Galen en Annette Markusse beschrijven een project rond meetkunde-opdrachten in een kerk. In het artikel komt het tekenen met perspectief aan de orde en ook het meten van de hoogte van de kerk. De 2 onderwerpen heb...

Draad van Ariadne

Ook voor thuis

Draad van Ariadne

In deze editie van de Draad van Ariadne staan reken-activiteiten en -puzzels die de leerlingen ook thuis kunnen doen.

Weten

Toekomstmakers

Leerlingen als ontwikkelaars van reken-wiskundeonderwijs

Een mooie manier om leerlingen uit verschillende jaargroepen tegelijkertijd en met dezelfde activiteit te laten leren is de oudste leerlingen in schakelen om onderwijs te ontwerpen voor jongere kinderen. In dit artikel laten de auteurs zien hoe zij dit hebben aangepakt met leerlingen uit de bovenbouw en kleuters.

Columns

Onderzoekspraktijk rekenen-wiskunde basisonderwijs

Zeker weten ?!

Kees Hoogland bespreekt in zijn column opvallend wetenschappelijk onderzoek naar rekenen-wiskunde.

Weten

Hoe ontwerp je rijke rekenvragen?

Bevorder het actieve leren van kinderen

In dit artikel vertellen de auteurs hoe je rijke rekenvragen voor het wiskundig denken van leerlingen kunt ontwerpen.

Doen

Rekentafels en jongleren

Digitale lessenreeks (ook voor thuis!)

Een lessenserie die het memoriseren van de tafels combineert met het jongleren met eerst één, maar uiteindelijk zelfs 3 ballen. Chris Hazelebach legt uit hoe het werkt.

Ontwikkeling en onderzoek

Volgens Bartjens Ontwikkeling en onderzoek

Redactioneel

Hoofdredacteur Ronald Keijzer beschrijft de 2 artikelen die bij deze editie van Volgens Bartjens horen. Bij dit nummer gaat het om het verslag van de Panama-conferentie van Ronald Keijzer en Iris Verbruggen en een bijdrage van Sonja van den Brink-Stuber en Michiel Veldhuis over hoe hun studenten bij een opdracht ove...

Columns

Een anderhalve meter cultuur, wat is dat en hoe gaat het eruit zien?

Van de voorzitter

NVORWO-voorzitter Jenneken van der Mark bespreekt in haar column de anderhalve- meter-samenleving en het belang van vragen stellen bij het reken-wiskundeonderwijs.

Spel en rekenles

GO

Spel in de rekenles

Bij dit Chinese spel van meer dan 4000 jaar oud gaat het om wiskundig denken. Het kan gespeeld worden door leerlingen vanaf groep 3.

Ontwikkeling en onderzoek

Het bevorderen van creativiteit in het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool

Ontwikkeling en onderzoek

De auteur onderzocht in haar promotieonderzoek hoe creativiteit van (bovenbouw)leerlingen kan worden bevorderd in het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool.

Ontwikkeling en onderzoek

Reken-wiskundeonderwijs voor (potentieel) hoogpresterende basisschoolleerlingen

Ontwikkeling en onderzoek

De Inspectie van het Onderwijs onderzocht op 197 basisscholen hoe het reken-wiskundeonderwijs aan (potentieel) hoogpresterende leerlingen wordt vormgegeven. In dit onderzoek werd gekeken naar mogelijk effectieve onderwijskenmerken op 4 niveaus: de leraar, de les, de school en de leerling.

Draad van Ariadne

Handleiding

jaargang 39 nummer 4

Redactioneel

De wiskunde van kleuters

Hoofdredacteur Cathe Notten bespreekt de artikelen uit deze editie van Volgens Bartjens.

Weten

De leerkracht als model

Een reflectie op het gebruik van een instructiemodel bij kleuters

Van de leerkracht wordt gevraagd om interventies in te zetten die aansluiten bij het leren van de kinderen. De interventies moeten bij voorkeur aansluiten bij het spel van de kinderen. Maar hoe doe je dat zonder de intense betrokkenheid te verstoren?

Columns

Lerarentekort

Bewijs uit het gerijmde

Doen

Volgens Bartjens heeft iets gezien

Volgens Bartjens zag mooie ideeën op www.slimmekleuters.nl.

Spel en rekenles

Rekenspelletjes met jonge kinderen

Spelend werken aan de rekenontwikkeling en executieve vaardigheden van kleuters

De rekenontwikkeling en de ontwikkeling van de executieve vaardigheden van jonge kinderen kun je prima peilen en stimuleren met behulp van rekenspelletjes. Om welke vaardigheden gaat het? En over welke spelletjes? Dat beschrijven de auteurs in dit artikel.

Draad van Ariadne

Logisch!

jaargang 39 nummer 4

Logisch redeneren voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Doen

Prentenboeken en het handelingsmodel

Rekenactiviteiten op meerdere handelingsniveaus

In dit artikel komen 3 prentenboeken en hun rekenmogelijkheden aan bod. Bij de eerste 2 prentenboeken zijn rekenactiviteiten gericht op getalbegrip, bij een derde op meetkunde.

Columns

Onderzoekspraktijk rekenen-wiskunde basisonderwijs

Zeker weten?!

Kees Hoogland schrijft over opvallend wetenschappelijk onderzoek naar rekenen-wiskunde.

Doen

Speels rekenen in hoeken

Een doorgaande lijn voor rekenen van groep 2 naar groep 3

In dit artikel geven de auteurs een paar speelse activiteitensuggesties voor de rekenhoek in groep 3 voor de domeinen getallen en meetkunde.

Doen

Dit wordt een moskee

Bouwen met blokken

In het project 'Rekenen op spel' leren professionals in voorscholen en de onderbouw van de basisschool hoe zij de taal- en wiskundige ontwikkeling van peuters en kleuters kunnen stimuleren in de context van spel.

Doen

Instructie voor kleuters?

Voorbeelden en tips

In het artikel 'De leerkracht als model' geven de auteurs handvatten hoe je keuzes kunt maken in je eigen didactisch handelen tijdens spontane reken-wiskunde situaties in kleutergroepen. In dit bijbehorende artikel geven zij voorbeelden en tips.

Columns

Arbeidsrechtelijke vragen

Van de vereniging

Ontwikkeling en onderzoek

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek maart 2020

Redactioneel

Hoofdredacteur van Volgens Bartjens Ontwikkeling en onderzoek Ronald Keijzer vertelt over de artikelen van deze editie.

Columns

Terugkijken

Van de voorzitter

NVORWO-voorzitter Jenneken van der Mark kijkt terug op de gebeurtenissen in reken-wiskundeland van de afgelopen maanden.

Spel en rekenles

Max de Kat

Spel in de rekenles

Bij dit spel voor kinderen van groep 1 en 2 werken de spelers samen om de eekhoorn, de vogel en de muis veilig naar hun huisjes te brengen terwijl Max de Kat op de loer ligt.

Ontwikkeling en onderzoek

Ruim 50 jaar ontwikkeling reken-wiskundeonderwijs

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek

De ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs is een product van de tijd. Dat gold voor de periode kort na de 2e wereldoorlog en dat geldt op dit moment. In dit artikel geven de auteurs een overzicht van de ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs tussen de jaren vijftig van de vorige eeuw en nu.

Ontwikkeling en onderzoek

Wiskunde is overal

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek

Door de samenwerking tussen onderzoekers en professionals in voorschool en onderbouw van de basisschool in de professionele leergemeenschappen (PLG's) binnen het project 'Rekenen op spel' hebben docent-onderzoekers ervaren op welke manier professionalisering op het gebied van wiskundestimulering in de context van sp...