Redactioneel

Statistiek voor de basisschool

Hoofdredacteur Cathe Notten bespreekt het thema van deze editie: Statistiek voor de basisschool.

Weten

Het beste merk batterijen

Voorbeelden uit een leergang data en statistiek

Curriculum.nu stelt voor dat er ruimte moet komen in het curriculum voor data en statistiek. De auteurs hebben voor een Amerikaanse methode vier lessenseries gemaakt rond dit onderwerp. Aan de hand van lessen voor de bovenbouw lichten ze toe welke keuzes daarbij zijn gemaakt.

Columns

Verzamelingenleer

Bewijs uit het gerijmde

Jaap van Lakerveld legt de verzamelingenleer uit op rijm.

Columns

Volgens Bartjens heeft iets gelezen

Prentenboeken en rekenen

In deze rubriek worden deze keer 5 prentenboeken besproken.

Columns

Onderzoekspraktijk rekenen-wiskunde basisonderwijs

Zeker weten?!

In zijn rubriek beschrijft Kees Hoogland opvallend wetenschappelijk onderzoek naar rekenen-wiskunde.

Draad van Ariadne

Handleiding

jaargang 39 nummer 3

De handleiding van de Draad van Ariadne bij deze editie.

Weten

In gesprek met Emma

Reken- en wiskundige denk- en werkwijzen in de rekenles

In het basisonderwijs zal meer aandacht komen voor reken- en wiskundige denk- en werkwijzen en statistiek. De auteur gebruikte een voorval in zijn eigen gezin om eens dieper in te gaan op statistiek-onderwijs aan jonge kinderen.

Draad van Ariadne

Klopt dit wel?

jaargang 39 nummer 3

Bij deze editie van de Draad van Ariadne moet je goed opletten. Want klopt het wel wat er staat?

Weten

Wat betekent x eigenlijk?

Begrip van vermenigvuldigen met breuken

Johan Theil laat in dit artikel zien hoe je met de leerlingen kunt onderzoeken wat het keerteken nu eigenlijk precies betekent bij het vermenigvuldigen van breuken.

Ontwikkeling en onderzoek

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek

Redactioneel

Ronald Keijzer, hoofdredacteur Ontwikkeling en Onderzoek, vertelt over de 2 artikelen bij deze editie.

Weten

Oude tafels in een nieuwe methode

Elementair vermenigvuldigen in Getal & Ruimte junior

De tafels van vermenigvuldiging uit het hoofd leren is voor veel kinderen een obstakel. En als zij de tafels op de ouderwetse stampmanier leren is de kans groot dat zij niet verder kunnen na '10 x'. De auteur vond deze oude opvattingen over tafels leren in een tamelijk nieuwe methode en wijst op de risico's.

Weten

Sterke rekenaars in de klas

Hoe bepaal je een passend aanbod?

Slechts 4% van de leerlingen in Nederland haalt bij internationale rekentoetsen het predicaat 'excellent' terwijl dat wereldwijd 20% is. Als we als land weer willen stijgen op de internationale lijst zullen we nu ook echt werk moeten maken van het onderwijs aan de sterkste rekenaars. De auteur laat zien hoe dit op b...

Weten

Doe wat ertoe doet (jrg 39 nr. 3, 2020)

In dit artikel legt Nico Eigenhuis uit hoe leerkrachten goed rekenonderwijs kunnen geven door zich te richten op de essentie van het vak: Niet méér doen, maar de goede dingen doen.

Columns

Statistiek

Van de voorzitter

Aan het begin van 2020 vertelt NVORWO-voorzitter Jenneken van der Mark over de nieuwe plannen en ontwikkelingen van de NVORWO in 2020.

Spel en rekenles

Take that

Spel in de rekenles

In dit kaartspel oefenen kinderen vanaf groep 4 met getalbegrip tot 100.

Ontwikkeling en onderzoek

Redeneren over steekproeven op de lerarenopleiding basisonderwijs

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek

Vanwege het toenemende belang van data in onze samenleving is het belangrijk dat burgers leren geldige inferenties te maken op basis van data. In de voorstellen voor een nieuw rekenen-wiskundecurriculum wordt dan ook voorgesteld om basisschoolleerlingen al kennis te laten maken met redeneren over steekproeven.

Ontwikkeling en onderzoek

Lerarenopleidingen basisonderwijs

zetten de Grote Rekendag in om onderzoekend leren bij studenten te stimuleren

Lerarenopleiders rekenen-wiskunde willen hun curriculum zo efficiënt en effectief mogelijk inrichten voor een optimale voorbereiding van de student op het vak van leraar basisonderwijs. Veel opleiders zien daarbij graag dat hun studenten in aanraking komen met onderzoekend leren in het domein van rekenen-wiskunde. I...

Draad van Ariadne

Handleiding

jaargang 39 nummer 2

Deze handleiding hoort bij het nummer in deze editie van de Draad van Ariadne over kansen en combinatoriek.

Weten

Verhoudingen doorgronden

Belichaamd ontwerp in de rekenles

Verhoudingen vormen voor veel leerlingen een lastig onderwerp. Misschien heeft dit te maken dat verhoudingen op een formeel niveau worden aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van een verhoudingstabel. In dit artikel nemen de auteurs u mee in een les rond het begrijpen en doorgronden van verhoudingen met behulp van ee...

Columns

Groetjes van groep 4 - Geen spelletjes spelen (jrg 39 nr. 2, 2019)

Juf Lia van Diem oefent met Teske en Julian met een dartspelletje. Dat vinden de kinderen leuk, maar eh.... ze zouden toch geen spelletje spelen maar gaan rekenen?

Wie bedenkt het beste rekenspel? (jrg 92 nr. 2, 2019)

Ook in dit schooljaar wordt er weer een rekenspellenwedstrijd georganiseerd. Je kunt je spellen inleveren van 1 januari tot 22 februari 2020.

Doen

Uit verhouding - Rekenen met verhoudingen tijdens de Grote Rekendag (jrg 39 nr 2, 2019)

Op 2 april 2019 vond de Grote Rekendag plaats. Op 1500 basisscholen werkten de leerlingen aan opdrachten met als thema 'Uit verhouding'. We nemen een kijkje op basisschool de Vliermeent in Den Haag.

Weten

Onverwachte kansen - Kansrekening op de basisschool (jrg 39 nr 2, 2019)

Auteur Frans van Galen verkent in dit artikel de mogelijkheden van het aanbieden van betekenisvolle situaties waarin kansrekening aan bod kan komen op de basisschool..

Draad van Ariadne

Draad van Ariadne - Combinatoriek (jrg 39 nr 2, 2019)

Bij deze editie van de Draad van Ariadne onderzoeken de leerlingen hoe je zo veel mogelijk verschillende combinaties kunt maken,

Rekencoördinatoren hebben elkaar nodig - Expertmodules brengen verdieping (jrg 39 nr 2, 2019)

Rekencoördinatoren zoeken naar manieren om hun kennis van het rekenonderwijs steeds verder te verdiepen. In Zwolle organiseert de pabo exportmodules waarbij de deelnemers zelf de onderwerpen aandragen.

Doen

Geldspelletjes voor groep 3 - Speels handelen met geld (jrg 39 nr 2, 2019)

In het dagelijks leven zien kinderen nog maar weinig geld. In groep 3 moeten ze er wel mee leren rekenen. Geldspelletjes kunnen daarbij helpen.

Columns

Bewijs uit het gerijmde - Curriculum.nu (jrg. 39 nr 2, 2019)

Huisdichter Jaap van Lakerveld schrijft over kansberekening en Curriculum.nu.

Doen

Wiskunde ligt voor het opscheppen - Rekenen-wiskunde op de rand van de zandbak (jrg 39, nr 2, 2019)

In veel activiteiten van jonge kinderen schuilt wiskunde. Het is de taak van een leerkracht om dit, door verkennen en te verbinden verder te verrijken. De auteurs vertellen hoe dit er uit kan zien aan de zandbakrand.

Zeker weten?! Onderzoekspraktijk rekenen-wiskunde basisonderwijs

Kees Hoogland beschrijft opvallend wetenschappelijk onderzoek naar rekenen-wiskunde. Dit keer zijn het artikelen over statistiek en kansberekening voor het basisonderwijs.

Van de voorzitter - Dezelfde taal (jrg 39 nr 2, 2019)

NVORWO-voorzitter Jenneken van der Mark schrijft in haar column over het eindproduct van de Ontwikkelgroep Rekenen & Wiskunde van Curriculum.nu en de dialoog die daar nu verder over gevoerd moet gaan worden.

Spel en rekenles

Spel in de rekenles - Keer op keer (jrg 39 nr 2, 2019)

Omdat Keer op Keer op veel manieren gespeeld kan worden met uiteenlopende strategieën, is elk potje anders. Een spel waarin je je vaardigheid in creatief denken en redeneren 'keer op keer' kunt vergroten!

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en Onderzoek - Effecten van inductief en deductief reken-wiskundeonderwijs (jrg 39 nr 1, 2019)

Op de lerarenopleiding basisonderwijs van Hogeschool Rotterdam is met een quasi-experiment in 10 klassen het verschil in effect gemeten van inductief en deductief onderwijs op studentprestaties, interactie en type docentvragen bij het onderdeel meten.

Ontwikkeling en onderzoek

Ontwikkeling en Onderzoek - 10 jaar ontwikkeling in het rekenwiskundeonderwijs bij de lerarenopleiding basisonderwijs (jrg 39 nr 1, 2019)

Dit is een verslag van de 6e editie van een tweejaarlijks onderzoek naar de studielast en contacttijd voor het vak wiskunde op de lerarenopleiding basisonderwijs. Eerdere onderzoeken in deze reeks toonden aan dat de lerarenopleidingen sterk verschilden. Binnen dit onderzoek konden geen aanwijzingen worden gevonden v...

Draad van Ariadne

Draad van Ariadne - Camping: Handleiding (jrg 39 nr 1, 2019)

De handleiding bij de Draad van Ariadne bij deze editie, met uitleg, tips en voorbeelden.

Weten

Het meest voorkomende woord - Met kinderen redeneren over steekproeven (jrg 39 nr 1, 2019)

Redeneren over steekproeven - in het dagelijks leven en in de media gebeurt het vaak. Hoe kunnen kinderen deze belangrijke maatschappelijke vaardigheid leren? Arjen de Vetten en Ronald Keizer laten met een voorbeeld zien hoe je met kinderen in de bovenbouw van de basisschool kunt redeneren over steekproeven.

Weten

Wanneer gaan we rekenen? Losjes omgaan met de methode (jrg 39 nr 1, 2019)

Hoe goed verloopt de overgang van groep 2 naar groep 3? Petra Kroon, leerkracht van groep 3, ervoer na haar 1e jaar in groep 3 dat de aansluiting met rekenen van groep 2 naar groep 3 te wensen overlaat als je systematisch werkt met de rekenmethode.