Welkom

Volgens Bartjens is hét vaktijdschrift voor de praktijk van het reken-wiskunde-onderwijs, met een toegankelijke mix van theorie, didactiek en praktijk.

Draad van Ariadne Bekijk ze allemaal

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie
Ontwikkeling en onderzoek

Reken-wiskundeonderwijs voor (potentieel) hoogpresterende basisschoolleerlingen

Ontwikkeling en onderzoek

De Inspectie van het Onderwijs onderzocht op 197 basisscholen hoe het reken-wiskundeonderwijs aan (potentieel) hoogpresterende leerlingen wordt vormgegeven. In dit onderzoek werd gekeken naar mogelijk effectieve onderwijskenmerken op 4 niveaus: de leraar, de les, de school en de leerling.

Draad van Ariadne

Handleiding

jaargang 39 nummer 4

Redactioneel

De wiskunde van kleuters

Hoofdredacteur Cathe Notten bespreekt de artikelen uit deze editie van Volgens Bartjens.

Weten

De leerkracht als model

Een reflectie op het gebruik van een instructiemodel bij kleuters

Van de leerkracht wordt gevraagd om interventies in te zetten die aansluiten bij het leren van de kinderen. De interventies moeten bij voorkeur aansluiten bij het spel van de kinderen. Maar hoe doe je dat zonder de intense betrokkenheid te verstoren?

Columns

Lerarentekort

Bewijs uit het gerijmde

Doen

Volgens Bartjens heeft iets gezien

Volgens Bartjens zag mooie ideeën op www.slimmekleuters.nl.

Spel en rekenles

Rekenspelletjes met jonge kinderen

Spelend werken aan de rekenontwikkeling en executieve vaardigheden van kleuters

De rekenontwikkeling en de ontwikkeling van de executieve vaardigheden van jonge kinderen kun je prima peilen en stimuleren met behulp van rekenspelletjes. Om welke vaardigheden gaat het? En over welke spelletjes? Dat beschrijven de auteurs in dit artikel.

Draad van Ariadne

Logisch!

jaargang 39 nummer 4

Logisch redeneren voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Doen

Prentenboeken en het handelingsmodel

Rekenactiviteiten op meerdere handelingsniveaus

In dit artikel komen 3 prentenboeken en hun rekenmogelijkheden aan bod. Bij de eerste 2 prentenboeken zijn rekenactiviteiten gericht op getalbegrip, bij een derde op meetkunde.

Columns

Onderzoekspraktijk rekenen-wiskunde basisonderwijs

Zeker weten?!

Kees Hoogland schrijft over opvallend wetenschappelijk onderzoek naar rekenen-wiskunde.

Doen

Speels rekenen in hoeken

Een doorgaande lijn voor rekenen van groep 2 naar groep 3

In dit artikel geven de auteurs een paar speelse activiteitensuggesties voor de rekenhoek in groep 3 voor de domeinen getallen en meetkunde.

Doen

Dit wordt een moskee

Bouwen met blokken

In het project 'Rekenen op spel' leren professionals in voorscholen en de onderbouw van de basisschool hoe zij de taal- en wiskundige ontwikkeling van peuters en kleuters kunnen stimuleren in de context van spel.

Doen

Instructie voor kleuters?

Voorbeelden en tips

In het artikel 'De leerkracht als model' geven de auteurs handvatten hoe je keuzes kunt maken in je eigen didactisch handelen tijdens spontane reken-wiskunde situaties in kleutergroepen. In dit bijbehorende artikel geven zij voorbeelden en tips.

Columns

Arbeidsrechtelijke vragen

Van de vereniging

Ontwikkeling en onderzoek

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek maart 2020

Redactioneel

Hoofdredacteur van Volgens Bartjens Ontwikkeling en onderzoek Ronald Keijzer vertelt over de artikelen van deze editie.

Columns

Terugkijken

Van de voorzitter

NVORWO-voorzitter Jenneken van der Mark kijkt terug op de gebeurtenissen in reken-wiskundeland van de afgelopen maanden.

Spel en rekenles

Max de Kat

Spel in de rekenles

Bij dit spel voor kinderen van groep 1 en 2 werken de spelers samen om de eekhoorn, de vogel en de muis veilig naar hun huisjes te brengen terwijl Max de Kat op de loer ligt.

Ontwikkeling en onderzoek

Ruim 50 jaar ontwikkeling reken-wiskundeonderwijs

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek

De ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs is een product van de tijd. Dat gold voor de periode kort na de 2e wereldoorlog en dat geldt op dit moment. In dit artikel geven de auteurs een overzicht van de ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs tussen de jaren vijftig van de vorige eeuw en nu.

Ontwikkeling en onderzoek

Wiskunde is overal

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek

Door de samenwerking tussen onderzoekers en professionals in voorschool en onderbouw van de basisschool in de professionele leergemeenschappen (PLG's) binnen het project 'Rekenen op spel' hebben docent-onderzoekers ervaren op welke manier professionalisering op het gebied van wiskundestimulering in de context van sp...

Redactioneel

Statistiek voor de basisschool

Hoofdredacteur Cathe Notten bespreekt het thema van deze editie: Statistiek voor de basisschool.

Weten

Het beste merk batterijen

Voorbeelden uit een leergang data en statistiek

Curriculum.nu stelt voor dat er ruimte moet komen in het curriculum voor data en statistiek. De auteurs hebben voor een Amerikaanse methode vier lessenseries gemaakt rond dit onderwerp. Aan de hand van lessen voor de bovenbouw lichten ze toe welke keuzes daarbij zijn gemaakt.

Columns

Verzamelingenleer

Bewijs uit het gerijmde

Jaap van Lakerveld legt de verzamelingenleer uit op rijm.

Columns

Volgens Bartjens heeft iets gelezen

Prentenboeken en rekenen

In deze rubriek worden deze keer 5 prentenboeken besproken.

Columns

Onderzoekspraktijk rekenen-wiskunde basisonderwijs

Zeker weten?!

In zijn rubriek beschrijft Kees Hoogland opvallend wetenschappelijk onderzoek naar rekenen-wiskunde.

Draad van Ariadne

Handleiding

jaargang 39 nummer 3

De handleiding van de Draad van Ariadne bij deze editie.

Weten

In gesprek met Emma

Reken- en wiskundige denk- en werkwijzen in de rekenles

In het basisonderwijs zal meer aandacht komen voor reken- en wiskundige denk- en werkwijzen en statistiek. De auteur gebruikte een voorval in zijn eigen gezin om eens dieper in te gaan op statistiek-onderwijs aan jonge kinderen.

Draad van Ariadne

Klopt dit wel?

jaargang 39 nummer 3

Bij deze editie van de Draad van Ariadne moet je goed opletten. Want klopt het wel wat er staat?

Weten

Wat betekent x eigenlijk?

Begrip van vermenigvuldigen met breuken

Johan Theil laat in dit artikel zien hoe je met de leerlingen kunt onderzoeken wat het keerteken nu eigenlijk precies betekent bij het vermenigvuldigen van breuken.

Ontwikkeling en onderzoek

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek

Redactioneel

Ronald Keijzer, hoofdredacteur Ontwikkeling en Onderzoek, vertelt over de 2 artikelen bij deze editie.

Weten

Oude tafels in een nieuwe methode

Elementair vermenigvuldigen in Getal & Ruimte junior

De tafels van vermenigvuldiging uit het hoofd leren is voor veel kinderen een obstakel. En als zij de tafels op de ouderwetse stampmanier leren is de kans groot dat zij niet verder kunnen na '10 x'. De auteur vond deze oude opvattingen over tafels leren in een tamelijk nieuwe methode en wijst op de risico's.

Weten

Sterke rekenaars in de klas

Hoe bepaal je een passend aanbod?

Slechts 4% van de leerlingen in Nederland haalt bij internationale rekentoetsen het predicaat 'excellent' terwijl dat wereldwijd 20% is. Als we als land weer willen stijgen op de internationale lijst zullen we nu ook echt werk moeten maken van het onderwijs aan de sterkste rekenaars. De auteur laat zien hoe dit op b...

Weten

Doe wat ertoe doet (jrg 39 nr. 3, 2020)

In dit artikel legt Nico Eigenhuis uit hoe leerkrachten goed rekenonderwijs kunnen geven door zich te richten op de essentie van het vak: Niet méér doen, maar de goede dingen doen.

Columns

Statistiek

Van de voorzitter

Aan het begin van 2020 vertelt NVORWO-voorzitter Jenneken van der Mark over de nieuwe plannen en ontwikkelingen van de NVORWO in 2020.

Spel en rekenles

Take that

Spel in de rekenles

In dit kaartspel oefenen kinderen vanaf groep 4 met getalbegrip tot 100.

Ontwikkeling en onderzoek

Redeneren over steekproeven op de lerarenopleiding basisonderwijs

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek

Vanwege het toenemende belang van data in onze samenleving is het belangrijk dat burgers leren geldige inferenties te maken op basis van data. In de voorstellen voor een nieuw rekenen-wiskundecurriculum wordt dan ook voorgesteld om basisschoolleerlingen al kennis te laten maken met redeneren over steekproeven.

Ontwikkeling en onderzoek

Lerarenopleidingen basisonderwijs

zetten de Grote Rekendag in om onderzoekend leren bij studenten te stimuleren

Lerarenopleiders rekenen-wiskunde willen hun curriculum zo efficiënt en effectief mogelijk inrichten voor een optimale voorbereiding van de student op het vak van leraar basisonderwijs. Veel opleiders zien daarbij graag dat hun studenten in aanraking komen met onderzoekend leren in het domein van rekenen-wiskunde. I...