Welkom

Volgens Bartjens is hét vaktijdschrift voor de praktijk van het reken-wiskunde-onderwijs. De inhoud van de artikelen is een toegankelijke mix van theorie, didactiek en praktijk, bedoeld voor leerkrachten, rekencoördinatoren, pabo-studenten, opleidingsdocenten, onderzoekers, adviseurs, ontwikkelaars en andere professionals die geïnteresseerd zijn in het reken-wiskundeonderwijs.

Draad van Ariadne Bekijk ze allemaal

Word abonnee

Bekijk hier de mogelijkheden

Redactie

Neem contact op met de redactie
Draad van Ariadne

Draad van Ariadne

Wiskunde voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

De rubriek 'Draad van Ariadne' bestaat uit 4 pagina's in het midden van het blad Volgens Bartjens. 

Anders kijken naar basisvaardigheden

Van leren rekenen naar gecijferde burgertjes

De resultaten van TIMSS 2019 zijn weer verschenen. De media staan bol van redeneringen en conclusies over wat de uitkomsten zeggen over de staat van ons (reken)onderwijs. Een belangrijk aspect blijft daarbij onderbelicht, namelijk een analyse van wat kinderen in deze tijd nu eigenlijk nodig hebben om zich te ontwikk...

Columns

Tien vriendjes

Groetjes uit groep 5

De rekenles in groep 5 gaat over het optellen van ‘grotere’ getallen. Ik weet dat sommigen dat al goed kunnen, maar besluit toch om te starten met een klassikale introductie. Hierin oefenen we de tienvriendjes nog eens. Sommige kennen vooral de term verliefde getallen, maar ik vertel dat ze vandaag door mij tienvrie...

Rekenbegaafde leerlingen naar een hoger niveau brengen

Verrijkingsprojecten voor rekenbegaafde leerlingen

Bij bestudering van het TIMSS-rapport1 blijkt dat leerlingen in Nederland het ‘aan de onderkant’ onverminderd uitstekend doen. Bijna alle leerlingen halen het basisniveau en daarmee kunnen we ons internationaal goed meten met de best presterende landen. Aan de bovenkant valt echter nog wel wat winst te behalen. Het ...

Doen

Rekenspellenwedstrijd

Over de rekenspellenwedstrijd 2021

Voor de zevende keer organiseren Volgens Bartjens en de NVORWO samen met de Marnix Academie, 999-Games en Wizz-spel de wedstrijd ‘Bedenk het beste rekenspel’.

Ook zin om dit jaar mee te doen? Dat kan!

 

Noodgedwongen thuis leren rekenen

De wereld om ons heen kan snel veranderen, dat laat de coronacrisis wel zien. Vanwege de schoolsluiting moesten op stel en sprong nieuwe vormen van onderwijzen en leren worden ingericht. Met vereende krachten is dat gelukt. Het onderwijs kon doorgaan, maar dan vanuit huis. Maar welk effect heeft thuisonderwijs op he...

Doen

Op Rekenreis!

Veel plezier tijdens de Grote Rekendag 2021!

Vanwege de coronacrisis zijn er twee momenten om de Grote Rekendag van 2021 uit te voeren: op 24 maart en op 23 juni 2021 (en een eigen datum zoeken kan ook). Dit jaar is het thema 'Op rekenreis'. 

 

 

Columns

Van de voorzitter

In haar column vertelt NVORWO-voorzitter Jenneken van der Mark over de ontwikkelingen van de afgelopen tijd.

 

 

Studiedag NVORWO

Aankondiging

Op 9 april is de jaarlijkse studiedag en jaarvergadering van de NVORWO. Vanwege de corona-maatregelen vinden beide activiteiten online plaats. Het thema van de studiedag is dit jaar ‘Rekenen om je heen’. 

 

Ontwikkeling en onderzoek

Artikelen maart 2021

Hoofdredacteur van Volgens Bartjens - Ontwikkeling en Onderzoek Ronald Keijzer bespreekt de artikelen in dit nummer.

 

Ontwikkeling en onderzoek

Wiskunde in spontaan spel realiseren

Een case study in dit artikel beschrijft kenmerken van het leren van een leerkracht in groep 1 en 2. We reconstrueren hoe dit leren zich ontwikkelt in een heterogene professionele leeromgeving (PLG) van pedagogisch medewerkers, leerkrachten groep 1-2 en onderzoekers, die gericht is op het stimuleren van de taal- en ...

Ontwikkeling en onderzoek

Kansen voor wiskunde-talenten op de pabo

In dit artikel bespreken we de ontwikkeling en uitvoering van een onderwijsvariant die speciaal is ontwikkeld voor de sterkere reken-wiskundestudent op de pabo. We hebben gekozen om in deze opleidingsvariant de student inhoudelijk uit te dagen met wiskundige onderwerpen die verder gaan dan het referentie niveau 3S. ...

Redactioneel

Georganiseerde nieuwsgierigheid

De hoofdredacteur van Volgens Bartjens bespreekt de artikelen in dit nummer.

 

 

Doen

Op reis met Ieke en Pol

Een rekendag vol verhalen

‘Op rekenreis’ is de titel van de Grote Rekendag 2021, die plaatsvindt op woensdag 24 maart. Dit keer zijn de activiteiten in elke groep georganiseerd rond een verhaal waarin de hoofdpersonen een avontuurlijke reis maken. De leerlingen reizen mee en lossen de rekenproblemen die onderweg opduiken op. Frans van Galen ...

Weten

Volgens het boekje

Eigen producties, een geschiedenis

Leerlingen eigen producties laten maken is een sterk en motiverend middel om leren te faciliteren. Het komt voor in bijna alle reken-wiskundemethodes en je kunt het zelf ook eenvoudig integreren in je lessen. De geschiedenis van dit didactische fenomeen laat verschillende manieren zien waarop je eigen producties kun...

Columns

Onderzoekspraktijk rekenen-wiskunde basisonderwijs

Zeker weten?!

Columns

Deze keer

Groetjes van groep 4

Wat zijn tafelsommen toch moeilijk voor sommige kinderen. Vandaag zitten er twee jongens bij me. Nathan en IJsbrandt. Eerst gaan we getallen maken door met twee dobbelstenen te gooien. Op een staan alle tientallen en op de andere o tot en met 10. Ze gooien ieder voor zichzelf. Gooien ze bijvoorbeeld 40 en 3 dan schr...

Weten

Wekt dit jouw nieuwsgierigheid?

Onderzoek je eigen wiskundige houding

Vrouw smokkelt 2 kilo goud in schoenen
Een Russische vrouw is bij een controlepost in Siberië betrapt met bijna twee kilo goud in haar schoenen. Volgens de lokale autoriteiten probeerde ze acht goudstaven met een totale waarde van zo’n 5 miljoen roebel (71.000 euro) over de Chinese grens te smokkelen.De vrouw viel op...

Draad van Ariadne

Oneindig

wiskunde voor kinderen van 4 tot 12 jaar

Wel honderd dinobotten op een hoop

Een rollenspel als middel om de rekenwoordenschat te ontwikkelen

Een leraar die meespeelt in de hoeken en in de ontstane spelverhalen rekentaal inbrengt, is voor jonge kinderen een natuurlijk voorbeeld om reken- en wiskundige begrippen van over te nemen. Zo vergroten de kinderen hun rekenwoordenschat en die wordt actief ontwikkeld als ze rekentaal in hun eigen rollenspel gaan geb...

Columns

Nog lang niet uitgeteld

Bewijs uit het gerijmde

Doen

IJskoud rekenen

Classificeren en seriƫren bij twee winterse prentenboeken

Columns

Ongeorganiseerde nieuwsgierigheid

Kleine kinderen worden groot

Doen

Wiskunde is overal

Contexten en modellen in het reken-wiskundeonderwijs

Weten

Wiskundige communicatie

Rekenen-wiskunde in tijden van Covid-19

Ontwikkeling en onderzoek

Artikelen van januari 2021

Redactioneel

Columns

Een nieuw begin!

Van de voorzitter

Allereerst willen wij als bestuur iedereen een heel goed nieuw jaar wensen! Na het enerverende jaar dat achter ons ligt, is het weer tijd voor een nieuw begin. Zoals ieder jaar heeft het begin van dit jaar een wat dubbele betekenis. Vol goede voornemens en verwachtingen van wat 2021 ons zal brengen, maken wij als NV...

Ontwikkeling en onderzoek

Aftrekopgaven rijgen of aanvullen

Er bestaan verschillende strategieën om aftrekopgaven zoals 812-784 op te lossen. In de huidige studie staan de strategieën rijgen (stapsgewijs aftrekken van 784) en aanvullen (optellen vanaf 784) centraal. De onderzoeksvraag is in hoeverre leerlingen hun strategie adaptief kiezen: de ‘beste’ strategie kiezen voor d...

Ontwikkeling en onderzoek

Videogebruik bij de Grote Rekendag

Onderzoek naar het gebruik van instructievideo’s en achtergrondvideo’s in de klas en de manier waarop deze ingezet kunnen worden bij de Grote Rekendag

 

In dit onderzoek is onderzocht hoe leerkrachten aankijken tegen videogebruik in de klas, waarom video’s van toegevoegde waarde kunnen zijn in de klas, wat...

Ontwikkeling en onderzoek

Op weg naar NVORWO onderzoeksagenda

Geringe aandacht voor vakdidactisch onderzoek bij rekenen-wiskunde was aanleiding voor de NVORWO om een vakdidactische onderzoeksagenda op te laten stellen. Om de leden van de vereniging te ondersteunen bij keuzes die typerend zijn voor een dergelijke agenda worden in dit artikel aspecten van een dergelijke ...

Ontwikkeling en onderzoek

Met Torpedo terugblikken om vooruit te komen in het oplossen van reken-wiskundeproblemen

Leerkrachten die hun leerlingen willen ontwikkelen tot reken-wiskundige probleemoplossers moeten zelf ook goede probleemoplossers zijn. Om toekomstige leraren basisonderwijs, aan dit doel te laten werken is het van belang dat ze nonroutine reken-wiskundige problemen op-lossen en bovendien daarbij reflecteren...

Redactioneel

Rekenen in hoeken en circuits

Hoofdredacteur van Volgens Bartjens, Cathe Notten

De hoofdredacteur van Volgens Bartjens bespreekt de artikelen van dit nummer. 

 

 

Columns

Goed rekenen

Groetjes van groep 4

Juf Lia van Diem gaat met 'haar' groep vier aan de slag met die moeilijke tafel van 2 en tafel van 10.

Doen

Aan de slag met meten

Een meethoek in de middenbouw

Met ervaringsgerichte meetactiviteiten wordt rekenen met maten leuker en werk je aan een stevige basis voor inzichtelijk rekenen. Doen wordt snappen als je leerlingen de mogelijkheid kunt geven om vanuit de activiteiten hun opgedane ervaringen om te zetten naar bruikbare kennis over meten.In dit artikel geven Uschi ...

Doen

Rondje rekencircuit

Meetkunde moet je doen!

Wiskunde is overal om ons heen maar eigenlijk nooit als kale sommen. Veel van de wiskunde om ons heen heeft te maken met meetkundige aspecten. En meetkunde moet je ervaren en moet je vooral zelf doen.

 

 

Weten

Rekenen met rekenkisten

Betekenisvol rekenonderwijs in heterogene groepen

Het ABC ontwierp rekenkisten voor zogenaamde nieuwkomers op basis van de modellen uit het protocol ERWD. Maar ook voor het reguliere onderwijs kunnen de rekenkisten een waardevolle aanvulling zijn door de inzet van concreet materiaal, rekenspellen en diverse coöperatieve werkvormen. In een klas met grote verschillen...